Služba

Veterinární laboratoř

Veterinární laboratoř

veterinární laboratoř

Při léčbě nemocí dnes v humánní i ve veterinární medicíně se do popředí dostává medicína založená na důkazech. Medicína založená na důkazech je vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty.  Veterinární lékař si již dlouhá léta nevystačí pouze s fonendoskopem a teploměrem. K tomu aby jsme zjistili pravou příčinu onemocnění potřebujeme často celou veterinární laboratoř. V naší laboratoři provádíme tato vyšetření:

Vyšetření krve

Vyšetření krve má nezastupitelnou roli  v diagnostice. Díky vyšetření krve jsme schopni posoudit funkci jednotlivých orgánů. Bez vyšetření krve by jsme nebyli schopni adekvátně monitorovat účinnost léčiv.

Vyšetření krve je nezastupitelné předoperační vyšetření. Přímo na našem pracovišti jsme schopni do 20 minut provést základní hematologické a biochemické vyšetření krve.

Objednejte se k vašemu veterináři

Podívejte se na náš rozpis služeb nebo si vytvořte rezervaci k vašemu oblíbenému veterináři.

Rezervovat termín

Hematologie

Hematologické vyšetření stanoví počty červených a bílých krvinek, krevních destiček, hemoglobinu a hematokritu. Hematologické vyšetření provádíme na přístroji Scil Vet.

Mezi základní hematologické parametry, které přístroj stanovuje patří:

 • Hemoglobin – krevní barvivo obsažené v červených krvinkách
 • Hematokrit – poměr buněčné složky krve k objemu plazmy
 • MCV – střední objem erytrocytu
 • MCH – obsah hemoglobinu v 1 erytrocytu
 • MCHC – střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech;
 • Absolutní počet leukocytů – celkový počet všech bílých krvinek na objemovou jednotku krve
 • Absolutní počet erytrocytů – celkový počet všechčervených krvinek na objemovou jednotku krve
 • Diferenciální rozpočet – je stanovení vzájemného poměrového zastoupení všech typů bílý krvinek
 • testy srážlivosti – protrombinový čas – provádíme na přístroji Coagucheck

Biochemické vyšetření krve​

 • stanovení hladiny krevního cukru (glukózy)
 • stanovení ledvinových parametrů:  močoviny,  kreatininu a fosforu
 • stanovení jaterních enzymů ALT, AST, ALP, GMT a bilirubinu
 • stanovení celkové krevní bílkoviny, globulinů a albuminu
 • stanovení hodnoty krevních iontů: sodík, draslík, vápník a chloridů.
 • stanovení hladiny progesteronu pro určení správného termínu krytí ( provádíme v laboratoři Synlab, výsledek do 2-3 hodin)

Sérologické vyšetření krve je metoda pro detekci protilátek proti infekčním původcům.

Na klinice máme k dispozici rychlé diagnostické testy pro diagnostiku:

 • Parvovirus, coronavirus, giardia
 • FeLV, FIV, FIP, Herpesvirus, Calicivirus
 • Toxoplazmóza, chlamydióza
 • Borelióza, anaplazmóza, ehrlichióza a dirofilarióza v testu Snap 4Dx

Vyšetření moči

Vyšetření moči je druhé nejčastější vyšetření, které  provádí v naše veterinární laboratoř.  Moč vyšetřujeme zejména pokud zvíře nadměrně nebo bolestivě močí, trpí inkontinencí, nebo pokud jste viděli krev v moči.

Vyšetření moči zahrnuje:

 • Diagnostickými proužky – stanovují pH, množství bílkoviny, cukru, krve, bilirubinu
 • Hustota moči – udává koncentrační schopnost ledvin, meří se pomocí refraktometru
 • Močový sediment – vyšetřuje se  pod mikroskopem po odstředění. Detekuje přítomnost močových krystalů, válců, epitelií nebo nádorových buněk v moči.
 • Kultivace moči –  slouží k diagnostice bakterilálních  zánětů dolních cest močových a ledvin.
 • Kultivace moči provádíme ve vlastním inkubátoru Cultura M pomocí testů Uricult od firmy Orion Pharma.

Cytologie

 • Cytologie je vyšetření, při kterém se odeberou buňky z podezřelého procesu, obarví se speciálním barvivem a následně se posuzují pod mikroskopem.
 • Vzorky buněk odebíráme pomocí otiskových preparátů ( otisky při zánětu kůže, rektální, vaginální a jiné výtěry).
 • Z  kožních a podkožních útvarů, mízních uzlin, nebo z jiných orgánů odebíráme vzorky jako tzv. tenkojehelné aspirační biopsie.
 • Díky cytologickému vyšetření dokážeme rychle rozlišit jestli je daný patologický proces zánětlivého nebo nádorového původu.
 • Někdy jsme schopni přímo stanovit konkrétní  typ bakterie nebo typ nádorového onemocnění.
 • Cytologicky taky vyšetřujeme vaginální stěry fen k určení optimální doby krytí nebo inseminace.

Parazitologické vyšetření

 • Přímo v ordinaci provádíme vyšetření kožních seškrabů a výtěrů z ucha na přítomnost parazitů
 • Přímo v ordinaci provádíme také koprologické vyšetření na přítomnost střevních parazitů.
 • K dispozici máme také rychlotest na vyšetření giardií v trusu.

Histologické vyšetření

 • Histologické vyšetření slouží zejména k diagnostice nádorových procesů
 • Vzorky podezřelé tkáně zasíláme do SVÚ Praha.
 • Výsledek histopatologického vyšetření bývá k dispozici většinou do týdne.

Mikrobiologie

 • Mikrobiologické vyšetření je laboratorní stanovení přítomnosti a určení druhu mikroorganismů (bakterií, virů, hub a plísní) v odebraných vzorcích.
 • Vyšetření se používá k potvrzení nebo vyloučení podezření na infekci.
 • Stanovení citlivosti na antibiotika pomůže vybrat nejvhodnější antibiotikum.
 • Výsledek většiny vyšetření je k dispozici do několika dnů. Některé speciální testy mohou ale zabrat i víc času.
 • Mikrobiologické vyšetření provádíme v laboratoři Laboklin.
 • Přímo na klinice provádíme pouze kultivace dermatofytových plísní a Uricultů.

 

Veterinární laboratoř – Ceník

Odběr krve 100 Kč
Odběr a zpracování krve 150 Kč
Glukometrie 50 Kč
Hematologie 200 Kč
Krevní nátěr 50 Kč
Progesteron 505 Kč
Biochemie předoperační 730 Kč
Biochemie komplexní 13 parametrů 450 Kč
Biochemie ledvin 530 Kč
Biochemie jater 550 Kč
Biochemie elektrolytů 300 Kč
Protrombinový čas ( Quick) 400 Kč
FeLV/FIV test 450 Kč
Corona test 300 Kč
Parvo test 330 Kč
Chlamydia test 450 Kč
Toxoplazma test 300 Kč
SNAP cPL test 650 Kč
SNAP fPL test 600 Kč
SNAP 4DX test 600 Kč
SNAP Feline proBNP Test 540 Kč
Analýza moči základní  (papírek + hustota refraktometrem) 50 Kč
Analýza močového sedimentu 200 Kč
Analýza urolitu 1000 Kč
Uricult test 120 Kč
Mikroskopické vyšetření 100 Kč
Koprologické vyšetření trusu 300 Kč
Vyšetření Woodovou lampou 50 Kč
DTM dermatofytový test 200 Kč
Giardia test 300 Kč
Parvo / Corona / Giardia test 450 Kč
Schirmerův test produkce slz obě oči 100 Kč
Cytologie základní 200 Kč
Cytologie speciální 400 Kč
Mikrobiologické vyšetření s antibiogramem 1000 Kč
Histologické vyšetření 1000 Kč
Encephalitozoon protilátky 600 Kč
Antirabické protilátky 1800 K
 • Vyšetřujeme taky kožní seškraby, trichoskopie, cytologie poševní, speciální i onkologickou.
 • Spolupracujeme se zahraničními laboratořemi IDEXX a LABOKLIN.
 • Veterinární laboratoř provádí rychlé diagnostické testy:
 • Parvovirus, coronavirus, FeLV, FIV, toxoplazmóza, chlamydióza, giardie, borelióza, anaplazmóza, erlichióza a dirofilarióza.

Ukázky z naší práce

Den Otevírací doba
Pondělí 09:00 – 21:00
Úterý 09:00 – 21:00
Středa 09:00 – 21:00
Čtvrtek 09:00 – 21:00
Pátek 09:00 – 21:00
Sobota 09:00 – 19:00
Neděle 09:00 – 19:00

Proč si vybrat naše služby?

 • Klademe důraz na osobní přístup, komunikaci a vysvětlení postupu při terapii.
 • Naše klinika je nadstandardně přístrojově vybavena, což nám umožňuje rychlé stanovení diagnózy.
 • Díky transparentnímu ceníku služeb víte vždy kolik Vás budou naše služby stát.
 • Zdarma Vám připravíme detailní léčebný a cenový plán.
 • Pacienty uspáváme nejmodernějším inhalačním přístrojem s precizním monitoringem životních funkcí.
Rezervovat termín