Služba

Interní medicína pro zvířata

Vnitřní lékařství ( hovorově  interna) je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnostikou  a převážně nechirurgickou  léčbou onemocnění vnitřních orgánů. Všechny obory interní medicíny jsou úzce propojeny s laboratorní diagnostikou, rentgenologií, ultrasonografií či endoskopickou diagnostikou.

Při diagnostice interních onemocnění postupujeme od anamnézy (historie) pacienta, přes základní klinické vyšetření k hlubšímu vyšetření jednotlivých orgánových systémů. V tomto bodě nastupuje laboratorní vyšetření krve a moči, ultrasonografie dutiny břišní či hrudní a rentgenologie.

Při diagnostice a terapii interních pacientů využíváme nejen naše bohaté technické vybavení, ale především mnohaleté znalosti a zkušenosti.

Dermatologie a alergologie

 • Diagnostika a terapie akutních i chronických kožních potíží. Mikroskopické vyšetření kožních seškrabů, otiskových preparátů a dalších vzorků přímo v ordinaci.
 • Odběry histopatologických vzorků kůže na rozsáhlejší diagnostiku a jejich odeslání do specializovaných laboratoří.
 • Moderní přístupy v terapii alergických kožních onemocnění.
 • Komplexní vysvětlení dermatologické problematiky a průběhu terapie individuálně u každého pacienta.

Kardiologie

 • Rentgenologické vyšetření dutiny hrudní
 • Ambulantní EKG vyšetření
 • Diagnostika a léčba vrozených srdečních vad, získaných chlopňových vad a kardiomyopatií
 • Léčba akutního i chronického srdečního selhání
 • Kyslíkový box

Endokrinologie

 • Nemoci štítné žlázy – hypertyreózy u koček a hypotyreózy u psů
 • Diagnostika a léčba a dlouhodobý management pacientů s diabetem (cukrovkou) nebo inzulinomem
 • Nemoci nadledvinek – Cushingův syndrom a Adisonova nemoc
 • Léčbě i méně častých endokrinologických onemocnění – hyposomatotropizmus, akromegálie,

Gastroenterologie

 • Diagnostika a léčba onemocnění trávicího traktu projevujících se zvracením, průjmem, nechutenstvím, žloutenkou
 • Ultrasonografie dutiny břišní
 • Rentgenologie včetně kontrastních snímků.
 • Cytologie rektálních otisků
 • Diagnostika infekčncích původců průjmů.
 • Parazitologické vyšetření trusu
 • Dietní poradenství a prodej veterinárních diet.

Urologie

 • Diagnostika a terapie onemocnění ledvin, močovodů, močového měchýře amočové trubice
 • Léčba akutního i chronického selhání ledvin.
 • Kompletní vyšetření moči ve vlastní laboratoři.
 • Léčba inkontinence samic i samců.

Onkologie

 • Diagnostika nádorových onemocnění
 • Cytologie a histopatologie
 • Chirurgická léčba rakoviny
 • Chemoterapie u lymfomů a jiných tumorů odpovídajících na chemoterapii
 • Léčba hyperkalcémie a jiných paraneoplastických syndromů
 • Paliativní terapie neléčitelných stavů
 • Provádíme čipování zvířat, vystavujeme zvířecí pasy.
 • Vydáváme atesty před výstavami nebo cestováním do zahraničí.
 • Vyšetřujeme zvířata po pokousání člověka.
 • Vakcinační programy šijeme na míru každému pacientovi dle jeho individuálních potřeb.

Ukázky z naší práce

Proč si vybrat naše služby?

 • Klademe důraz na osobní přístup, komunikaci a vysvětlení postupu při terapii.
 • Naše klinika je nadstandardně přístrojově vybavena, což nám umožňuje rychlé stanovení diagnózy.
 • Díky transparentnímu ceníku služeb víte vždy kolik Vás budou naše služby stát.
 • Zdarma Vám připravíme detailní léčebný a cenový plán.
 • Pacienty uspáváme nejmodernějším inhalačním přístrojem s precizním monitoringem životních funkcí.
Rezervovat termín