Kastrace kocoura

Služba

KASTRACE KOCOURA

kastrace kocoura

PROČ JE DOBRÉ DÁT VYKASTROVAT KOCOURA?

 • Pro zamezení nežádoucího chování kocoura
  • Toulání se za kočkami.
  • Rvačky s jinými kocoury.
 • Kastrace snižuje četnost útěků z domova.
 • Kastrace je nevyhnutelná při kryptorchismu.
 • Kastrovaná zvířata žijí statisticky mnohem déle než nekastrovaná.

KDY JÍT S KOCOUREM NA KASTRACI?

 • V České republice je dlouho zažívané kastrovat kocoury až po dosažení pohlavní dospělosti.
 • Zkušenosti z USA ukazují, že je lepší kocoury kastrovat ještě před dosažením pohlavní dospělosti.
 • Naše zkušenosti jsou obdobné, proto doporučujeme kocoury kastrovat již po ukončení základní vakcinace.

JAK PŘIPRAVIT KOCOURA NA KASTRACI?

 • Doporučujeme 6 – 8 hodinovou hladovku.
 • Hodinu před zákrokem odebereme i tekutiny.
 • Dodržení hladovky je důležité pro prevenci zvracení při anestezii.

JAK DLOUHO TRVÁ KASTRACE KOCOURA?

 • Předoperační vyšetření a aplikace anestetik trvá zhruba 15 minut.
 • Usínání a příprava kocourka na operaci zabere 15 minut.
 • Operace samotná trvá zhruba 10 minut.
 • Většina pacientů se probouzí zhruba po 10 – 20 minutách.
 • Po 60 minutách bývá pacient může předán majiteli do domácí péče.

JAK VELIKÁ JE RÁNA PO KASTRACI?

 • Při kastraci nařízneme kůži na  šourku, uvolníme podkoží a  vybavíme obě varlata do operační rány.
 • Podvážeme semenné provazce a přívodné cévy vstřebatelným materiálem a pak odstraníme obě varlata
 • Kožní rána na šourku se nešije, ošetří se pouze antiseptickým sprejem.
 • Velikost kastrační rány je kolem 1 cm.

KOCOUR PO KASTRACI – DOMÁCÍ PÉČE

 • Operační rána nevyžaduje téměř žádnou péči, stačí kocourovi zabránit v lízání.
 • Většina kocourů se o ránu téměř vůbec nezajímá a ta se zahojí za 3 – 4 dny.
 • U malého procenta pacientů je potřeba použít ochranný límec pro zamezení lízání.

ochranný límec

POOPERAČNÍ KOMPLIKACE

 • U některých kocourů vznikne otok operační rány, většinou odezní během pár dní sám.
 • Mírné nechutenství se může vyskytnout 24 hodin po anestézii.

EFEKT KASTRACE NA CHOVÁNÍ KOCOURA

 • Poločas rozpadu testosteronu je 21 dnů, ale zklidnění po kastraci bývá často znatelné již po týdnu.
 • Kocour je schopen oplodnění ještě 3 týdny po zákroku a po tuto dobu může taky přetrvávat značkování teritoria.

CHEMICKÁ KASTRACE – Suprelorin

 • Kocoury lze kastrovat taky chemicky pomocí podkožního implantátu, který kocourka kastruje  po dobu cca 12 měsíců.
 • Nástup účinku je pomalejší jak u chirurgické kastrace.
 • Aplikaci Suprelorinu je potřeba pravidelně opakovat

JAK SE ZMĚNÍ KOCOUREK PO KASTRACI?

 • Kocouři jsou po kastraci klidnější a přítulnější, nemají tendence se toulat.
 • Moč kastrovaného kocoura méně páchne.
 • Kocouři, kteří lovili  myši před kastrací, je budou lovit se stejnou oblibou i po kastraci.
 • Inkontinence se po kastraci u kocourů nevyskytuje.
 • Není pravda, že kastrovaní kocouři trpí častěji na onemocnění močového aparátu.
 • Někteří kocouři můžou mít po kastraci tendenci k obezitě, proto je potřeba hmotnost po kastraci hlídat.

KASTRACE TOULAVÝCH KOCOURŮ

 • Provádíme také kastrace toulavých kocourů.
 • Kocour musí být přinesen v odchytové kleci / sklopci.
 • Kocourům děláme při kastraci kastrační značku do levého ucha, aby se nestalo, že budou opětovně přineseni na kastraci.
 • Toulaví kocouři mohou být při kastraci naočkováni proti vzteklině.

KASTRACE KOCOURŮ PRO ÚTULKY A CHOVATELE

Kočky a kocoury kastrujeme pro několik organizací a chovatelů.

Kocourkov
Azyl Kocourkov

Cat World
Cat World

Mikeš HB
Mikeš HB

kastrace koček
Každý rok provedeme přes 1000 kastrací koček a kocourů.

Ukázky z naší práce