Kočičí rvačky, aneb co dělat, když se vaše kočky pustí do sebe

Kočičí rvačky, aneb co dělat, když se vaše kočky pustí do sebe

Může být velmi frustrující, když se kočky , které spolu doposud žily v
harmonii, naráz rozhodnou, že se nesnášejí a začnou spolu bojovat. V některých
případech dochází mezi společně žijícími kočkami k napětí, které se snadno
změní v nenávist a agresi. Majitelé koček tak pochopitelně podléhají panice, když
vidí, že se obývák mění ve válečnou zónu.

AGRESE MEZI KOČKAMI

Častým případem je, že si majitelé koček nevšimnou, že mezi jejich mazlíčky
narůstá napětí, jelikož nemusí být doprovázeno znaky okamžité agrese. Kočky se
totiž nemusí vrhat do litých bojů u kterých teče krev a mnoho majitelů koček
není schopno rozeznat jemné náznaky narůstajícího napětí. Mějte na paměti, že
kočky se nerady pouštějí do fyzické konfrontace a proto se často komplikovaně
staví a mění pozici svého těla. Každá kočka si totiž myslí, že když se naježí a
prohne, ostatní tím vystraší a dá jim najevo, že si s ní nemají zahrávat. Mezi
znaky zastrašování patří třeba blokování cesty ke kočkolitu nebo vyšťouchávání
druhé kočky od misky s jídlem. Ne všechny společenské kočky se 100% snesou a
musíme si uvědomit, že jsou jako lidé, kteří se často zcela nepochopí nebo špatně
navzájem komunikují. Pokud si ale všimnete vzorce zastrašovacího chování,
může mezi vašimi kočkami být už větší napětí, než jste si mysleli.
Poté jsou zde případy, ve kterých není pochyb o tom, že vaše kočky mezi sebou
vůbec nevychází. Vrčení, syčení a rvaní se již mohly stát součástí vašeho
každodenního života. V takovém případě nečekejte na to, že je to přejde. Takový
konflikt se jen zhorší.

NAJDĚTE PŘÍČINU VZNĚTU MEZI KOČKAMI

Abyste mohli napravit konflikt mezi vašimi kočičími mazlíčky, musíte najít jeho
příčinu. Pokud je agrese náhlá a není kočkám typická, je možné, že se jedná o 
zdravotní problém. Pokaždé, když zaznamenáte změnu v chování měla by vaše
kočka být vyšetřena veterinárním lékařem, aby mohly být vyloučeny
případné zdravotní problémy. Některé kočky mohou mít bolesti nebo u nich
došlo k rozvoji artrózy, která může způsobovat nevrlost a agresi vůči druhé
kočce. Návštěva veterináře je tak nezbytná a neměli byste ji vynechat.
Pokud spolu doposud kočky vycházely ale najednou jsou z nich nepřátelé, je
možné, že se jedná o naučenou agresi. Jedna z koček mohla zahlédnout
neznámné zvíře venku a poté přesměrovala svou agresi na kočku ve společné
domácnosti. Pokud vaše kočka navštívila veterináře a poté byla doma napadena
kočkou, kterou jinak zná, se může jednat o teriotoriální agresi způsobenou tím,
že ji druhá kočka nepoznala. Mezi kočkami existuje více druhů agrese a jejich
příčin, musíte proto zostřit vaše detektivní smysly a odhalit skrytý původ
problému.

UDĚLEJTE ZMĚNU V ŽIVOTNÍM PROSTORU VAŠICH KOČEK

Pokud je vztah mezi dvěma kočkami napnutý, ale nezdá se vážným nebo
nebezpečným, můžete začít s programem úpravy chování, abyste svým
mazlíčkům pomohli se navzájem trochu uvolnit. Taková úprava zahrnuje
vytvoření prostředí, které iniciuje pocit bezpečí stejně jako podnítí změnu
chování. Nestačí jen doufat, že se situace zlepší, nebo kočky za agresivní chování
trestat, neboť to může vyvolat sestupnou spirálu jejich chování, které se poté
hůře napravuje. Je načase udělat změny v jejich prostředí a vytvořit jim pozitivní
asociace.

SDÍLENÍ NENÍ VŽDY PŘÍNOSNÉ POKUD JDE O KOČKY

Prohlédněte si výběh, který mají vaše kočky k dispozici a snažte se vytvořit jim
bezpečnější zóny. Například u jídla – pokud kočky sdílejí jednu misku o kterou se
perou, je lepší dát každé kočce její vlastní se snadným přístupem. To samé platí i
o kočkolitu ke kterému mohou mít kočky teritoriální vztah. Pravidlo říká, že
každá kočka by měla mít svůj vlastní kočkolit. U problémových koček pak
pravidlo říká, že je třeba dalšího “neutrálního” kočkolitu. Jeho umístění je rovněž
důležité a proto ho doporučujeme umístit do jiné místnosti. Takto si kočky
nebudou křížit cesty a nebude docházet k dalším střetům.

Každá kočka by měla mít svoji toaletu

Podobně vam doporučuje se zařídit i u škrabadel. Teritoriální chování je součástí
škrábání, čili je dobré, aby kočky škrabadla nesdílely. Umístěte v domě více
škrabadel čímž snížíte napětí mezi vašimi mazlíčky. Nemůžete sice jednotlivým
kočkám přiřadit škrabadla zvlášť, dáte jim tak ale na výběr. Ujistěte se, že má
každá kočka na výběr z přístupu ke zdrojům potravy a dalším nezbytným
prostředkům. Tím, že svým kočkám dáte na výběr, se můžete dlouhodobě
vyhnout ostrým teritoriálním konfliktům a kočky se nebudou zbytečně stresovat.

KOČKY POTŘEBUJÍ VERTIKÁLNÍ TERITORIUM

Když se nad tím zamyslíte, je pro lidi naprosto přirozené se pohybovat v
horizontální úrovni a roviny jsou nám příjemnější nežli strmé vertikální plochy.
Kočky to mají naopak. Je pro ně přirozené šplhat nebo se drápat směrem vzhůru.
Doma jsme zvyklí obklopovat se věcmi a na náš hmotný majetek jsme často hrdí.
Podobně uvažují i kočky a fakt, zda doma máte přístupné vrchy skříní či jiného
nábytku může dělat rozdíl mezi kočkou šťastnou a nešťastnou.

Na trhu je dnes široký výběr škrabadel

Vertikální teritorium můžete svým mazlíčkům zvětšit množstvím způsobů:

Pokud vám to rozpočet dovolí, můžete povolit uzdu fantazii a vybudovat kočkám
šplhadla a visuté mosty ve výšce nad vším ostatním nebo můžete být spořiví a
stále najít cestu jak kočkám zpříjemnit život. Vaše kočky jistě ocení každou
vertikální plochu a změnu o to víc, když se ujistíte, že je pohodlná a bezpečná.
Vertikální teritorium dá vašim kočkám spolehlivá místa s nahledem na jejich
teritorium. U velmi asertivních koček je zabrání takového místa projevem
sebejistoty. Má-li kočka doma k dispozici místo dostatečně vyvýšené, nemá pak
důvod se pouštět do bitek. Vystrašená kočka pak takový prostor může brát jako
své útočiště k odpočinku, ve kterém se nebude bát přepadení. Kočkám se nabízí
daleko větší rozhled, z kterého mají přehled o případně blížícím se nebezpečí. I v
rámci většího krytého výběhu nebo voliéry, je pro kočku stejně nutné mít nad
svým zmenšeným územím nadhled. Houpací síť natažená mezi stěnami klece tak
nabízí ideální možnost pro odpočinek. Tak moc je pro kočky důležitý vertikální
prostor. Je pro ně také skvělým místem pro pozorování ptáků, ležení, hraní a
lenošení na sluníčku.

KOČIČÍ STROM

KOČIČÍ STROM

Jeden z nejrychlejších způsobů, jak vytvořit vertikální teritorium, je koupě
víceúrovňového odpočívadla. Visuté platformy v různých výškách pomohou, i
méně pohyblivým kočkám, dostat se na vyvýšené místo. Zároveň si i na jednom
na odpočívadle najde své místo více koček bez nutnosti boje nebo potřeby se
dělit.
Svislé teriotorium můžete rovněž vytvořit instalací visutých poliček ve zdi nebo
připevnění vyvýšeného kočičího odpočívadla k vybraným oknům. Snadno
pomůže i pelíšek položený na knihovničku, z které bude mít kočka dostatek
výhledu. Prohlédněte si pozorně svůj domov, jsme si jistí, že se vám podaří najít
prostor k vylepšení a vybudování svislého teritoria.

VYTVOŘTE KOČKÁM POZITIVNÍ ASOCIACE

Úprava aspektu chování vašich koček jim pomůže se znovu spřátelich a dá jim
důvod se navzájem oblíbit. Vytvořte pozitivní asociace. Poskytněte jim
příležitosti pro vznik dobrých a pozitivních situací. Možná jim můžete dávat
pamlsky, jen když jsou pohoromadě. Krmte je ve stejné místnosti (jen do
oddělených misek) takže se mohou naučit krmení za přítomnosti druhých (ale ne
zase v blízkosti, která je ohrozí).
Mějte na paměti, že nemáte upřednostňovat jednu kočku před druhou. I když
chápeme, že se na agresivnější kočku v páru můžete zlobit, je třeba všem kočkám
věnovat stejnou pozornost a náklonnost.

ČAS NA HRANÍ JAKO DOBRÝ VÝCHOVNÝ PROSTŘEDEK

Lov je pro kočky přirozený

Hraní si je možné využít jako další výchovný prostředek. S každou kočkou si
individuálně a interaktivně hrajte, čímž můžete zvýšit šance na lepší soužití
koček. Každý kočka má pak čas se soustředit na hru a poté na svou roli lovce. S
každou kočkou si hrajte zvlášť, čímž se kočky nebudou navzájem stresovat.
Můžete také zkusit vytvořit paralelní hry, tedy hrát si na dvou místech vedle
sebe, a dát tak kočkám možnost hrát si spolu nebo zvlášť. Hra tak má
terapeutický efekt
Pokud máte v domácnosti někoho, kdo má rád kočky, můžete jej požádat aby si
hrál s druhou kočkou, zatímco se věnujete kočce jiné. Kočky tak uvidí, že ačkoliv
si hrají “spolu” nic je neohrožuje. Pokud jste na kočky sami, můžete se věnovat
oběma naráz hračkou v každé ruce, nebo tyčí, která má na obou koncích jinou
hračku. Sice vám tento způsob může přijít zvláštní, ale funguje a je dobrým
způsobem pro trénování vztahu s vašimi mazlíčky.

KOČKY MAJÍ VROZENÝ LOVECKÝ INSTINKT

Sólová hra je také dobrou výchovnou metodou. Pokud se mohou kočky
soustředit na cokoliv jiného než jedna na druhou vám značně pomůže od
zbytečného napětí. Kočky mají vrozený lovecký instinkt, který jim radí být
aktivní. Pokud jim poskytnete prostředí bohaté na nové podněty a objevování,
lovení a odměnění, získají kočky možnost svou energii vybít jinde spíše než se
chovat destruktivně.
Pro zabavení samotné kočky můžete použít interaktivní dávkovače, které uvolní
jídlo jako odměnu za práci. K takovým krmítkům se mohou schýlit v případě
nudy kdykoliv během dne a vždy tak vaši kočku pilně zaměstnají. Takové
dávkovače si můžete vytvořit doma také sami. Prázdný balónek, nebo krabice od
kapesníků mohou stejně dobře sloužit jako místo, kam schovat pamlsek. V
chovatelských potřebách pak najdete i jiné interaktivní hry.

KLIKR – UŽITEČNÁ POMŮCKA NA ZLOBIVÉ KOČKY

Trénink s klikrem zahrnuje používání
zpravidla krabičky nebo jiného malého zařízení, které po stiskání vydává hlasitý
zvuk “klik-klik”. Tímto zvukem můžete označit chování vaší kočky. Párováním
zvuku s pamlskem si kočka bude klikr asociovat s něčím pozitivním. Takto
můžete kočku odměnit za poslušné chování. Pokud jsou kočky například
schopny si vedle sebe hrát, ačkoliv mají jindy tendence se haštěřit, použijte klikr
a vyvolejte v nich pozitivní odezvu. Použít jej můžete i v případě, že kolem sebe
kočky jen projdou. Dáte jim možnost uvědomit si jaké chování je vámi
považováno za správné a dobré.

ZŮSTAŇTE V KLIDU A UKLIDNĚTE TAK I KOČKY

Vaše chování může mít vliv na chování vašich koček. Jste-li napjatí, když jsou
kočky pohromadě, protože očekáváte konflikt, kočky to vycítí. Pokud jednu z
koček potrestáte, druhá ji nebude pomáhat a ztratí tak vazby. Zůstaňte proto
klidní a vaši chlupatí mazlíčci zůstanou v pohodě.

KDYŽ SE MEZI DVĚMA KOČKAMI VĚCI POKAZÍ ÚPLNĚ

Co dělat, když je vztah mezi dvěma kočkami na ostří nože? Co když nemohou být
ani ve stejné místnosti aniž by nepropukl boj? V takovém případě je čas na
opětovné seznámení. Když vidíte, že cesta, kterou jste se snažili kočičí konflikt
řešit nikam nevede, je lepší kočky od sebe úplně oddlit a znovu je představit, jako
by se nikdy neznaly.
Pokud je situace vážná natolik, že máte o kočky strach, je na čase si promluvit s
veterinářem nebo se  zeptat se výchovného poradce. Takový
odborník na chování koček vám pomůže zhodnotit jejich vztah a může vám lépe
pomoci s plánem jak kočky opět smířit.

ZMĚNA NEPŘIJDE PŘES NOC

Buďte trpěliví. Vaše pomoc a snaha mezi kočkami vybudovat pozitivní asociace
může chvíli trvat. Pokud se tak nejEdná o případy, kdy se chování změnilo vlivem
zdravotních obtíží, je nasnadě, že i vývoj vztahu se mezi kočmami bude postupně
měnit a to trvá.
Pamatujte, že v případech, kdy kočky mění své chování a stávají se agresivními,
je dobré kontaktovat vašeho veterináře. Jeho odborné vyšetření může vyloučit
zdravotní komplikace a pomůže vám s dalším řešením problému.