Rady našich veterinářů

Kočičí rvačky, aneb co dělat, když se vaše kočky pustí do sebe

3.8
(40)

Může být velmi frustrující, když se kočky , které spolu doposud žily v
harmonii, naráz rozhodnou, že se nesnášejí a začnou spolu bojovat. V některých případech dochází mezi společně žijícími kočkami k napětí, které se snadno změní v nenávist a agresi. Majitelé koček tak pochopitelně podléhají panice, když vidí, že se obývák mění ve válečnou zónu.

AGRESE MEZI KOČKAMI

Častým případem je, že si majitelé koček nevšimnou, že mezi jejich mazlíčky narůstá napětí, jelikož nemusí být doprovázeno znaky okamžité agrese. Kočky se totiž nemusí vrhat do litých bojů u kterých teče krev a mnoho majitelů koček není schopno rozeznat jemné náznaky narůstajícího napětí. Mějte na paměti, že kočky se nerady pouštějí do fyzické konfrontace a proto se často komplikovaně staví a mění pozici svého těla. Každá kočka si totiž myslí, že když se naježí a prohne, ostatní tím vystraší a dá jim najevo, že si s ní nemají zahrávat. Mezi  znaky zastrašování patří třeba blokování cesty ke kočkolitu nebo vyšťouchávání druhé kočky od misky s jídlem. Ne všechny společenské kočky se 100% snesou a musíme si uvědomit, že jsou jako lidé, kteří se často zcela nepochopí nebo špatně navzájem komunikují. Pokud si ale všimnete vzorce zastrašovacího chování, může mezi vašimi kočkami být už větší napětí, než jste si mysleli.
Poté jsou zde případy, ve kterých není pochyb o tom, že vaše kočky mezi sebou vůbec nevychází. Vrčení, syčení a rvaní se již mohly stát součástí vašeho každodenního života. V takovém případě nečekejte na to, že je to přejde. Takový konflikt se jen zhorší.

NAJDĚTE PŘÍČINU VZNĚTU MEZI KOČKAMI


Pokud je agrese náhlá a není kočkám typická, je možné, že se jedná o zdravotní problém.

Abyste mohli napravit konflikt mezi vašimi kočičími mazlíčky, musíte najít jeho příčinu. Pokud je agrese náhlá a není kočkám typická, je možné, že se jedná o zdravotní problém. Pokaždé, když zaznamenáte změnu v chování měla by vaše kočka být vyšetřena veterinárním lékařem, aby mohly být vyloučeny případné zdravotní problémy. Některé kočky mohou mít bolesti nebo u nich  došlo k rozvoji artrózy, která může způsobovat nevrlost a agresi vůči druhé kočce. Návštěva veterináře je tak nezbytná a neměli byste ji vynechat.


Pokud spolu doposud kočky vycházely ale najednou jsou z nich nepřátelé, je možné, že se jedná o naučenou agresi. Jedna z koček mohla zahlédnout
neznámé zvíře venku a poté přesměrovala svou agresi na kočku ve společné domácnosti. Pokud vaše kočka navštívila veterináře a poté byla doma napadena kočkou, kterou jinak zná, se může jednat o teritoriální agresi způsobenou tím, že ji druhá kočka nepoznala. Mezi kočkami existuje více druhů agrese a jejich příčin, musíte proto zostřit vaše detektivní smysly a odhalit skrytý původ problému.

UDĚLEJTE ZMĚNU V ŽIVOTNÍM PROSTORU VAŠICH KOČEK

Pokud je vztah mezi dvěma kočkami napnutý, ale nezdá se vážným nebo
nebezpečným, můžete začít s programem úpravy chování, abyste svým
mazlíčkům pomohli se navzájem trochu uvolnit. Taková úprava zahrnuje
vytvoření prostředí, které iniciuje pocit bezpečí stejně jako podnítí změnu chování. Nestačí jen doufat, že se situace zlepší, nebo kočky za agresivní chování trestat, neboť to může vyvolat sestupnou spirálu jejich chování, které se poté hůře napravuje. Je načase udělat změny v jejich prostředí a vytvořit jim pozitivní asociace.

SDÍLENÍ NENÍ VŽDY PŘÍNOSNÉ POKUD JDE O KOČKY

Prohlédněte si výběh, který mají vaše kočky k dispozici a snažte se vytvořit jim bezpečnější zóny. Například u jídla – pokud kočky sdílejí jednu misku o kterou se perou, je lepší dát každé kočce její vlastní se snadným přístupem. To samé platí i o kočkolitu ke kterému mohou mít kočky teritoriální vztah. Pravidlo říká, že každá kočka by měla mít svůj vlastní kočkolit. U problémových koček pak pravidlo říká, že je třeba dalšího “neutrálního” kočkolitu. Jeho umístění je rovněž důležité a proto ho doporučujeme umístit do jiné místnosti. Takto si kočky nebudou křížit cesty a nebude docházet k dalším střetům.

Každá kočka by měla mít svoji toaletu

Podobně vám doporučujeme se zařídit i u škrabadel. Teritoriální chování je součástí škrábání, čili je dobré, aby kočky škrabadla nesdílely. Umístěte v domě více škrabadel čímž snížíte napětí mezi vašimi mazlíčky. Nemůžete sice jednotlivým kočkám přiřadit škrabadla zvlášť, dáte jim tak ale na výběr. Ujistěte se, že má každá kočka na výběr z přístupu ke zdrojům potravy a dalším nezbytným prostředkům. Tím, že svým kočkám dáte na výběr, se můžete dlouhodobě vyhnout ostrým teritoriálním konfliktům a kočky se nebudou zbytečně stresovat.

KOČKY POTŘEBUJÍ VERTIKÁLNÍ TERITORIUM

Když se nad tím zamyslíte, je pro lidi naprosto přirozené se pohybovat v
horizontální úrovni a roviny jsou nám příjemnější nežli strmé vertikální plochy. Kočky to mají naopak. Je pro ně přirozené šplhat nebo se drápat směrem vzhůru. Doma jsme zvyklí obklopovat se věcmi a na náš hmotný majetek jsme často hrdí. Podobně uvažují i kočky a fakt, zda doma máte přístupné vrchy skříní či jiného nábytku může dělat rozdíl mezi kočkou šťastnou a nešťastnou.

Na trhu je dnes široký výběr škrabadel

Vertikální teritorium můžete svým mazlíčkům zvětšit množstvím způsobů:

Pokud vám to rozpočet dovolí, můžete povolit uzdu fantazii a vybudovat kočkám šplhadla a visuté mosty ve výšce nad vším ostatním nebo můžete být spořiví a stále najít cestu jak kočkám zpříjemnit život. Vaše kočky jistě ocení každou vertikální plochu a změnu o to víc, když se ujistíte, že je pohodlná a bezpečná.
Vertikální teritorium dá vašim kočkám spolehlivá místa s náhledem na jejich teritorium. U velmi asertivních koček je zabrání takového místa projevem sebejistoty. Má-li kočka doma k dispozici místo dostatečně vyvýšené, nemá pak  důvod se pouštět do bitek. Vystrašená kočka pak takový prostor může brát jako své útočiště k odpočinku, ve kterém se nebude bát přepadení. Kočkám se nabízí daleko větší rozhled, z kterého mají přehled o případně blížícím se nebezpečí. I v rámci většího krytého výběhu nebo voliéry, je pro kočku stejně nutné mít nad svým zmenšeným územím nadhled. Houpací síť natažená mezi stěnami klece tak
nabízí ideální možnost pro odpočinek. Tak moc je pro kočky důležitý vertikální prostor. Je pro ně také skvělým místem pro pozorování ptáků, ležení, hraní a lenošení na sluníčku.

KOČIČÍ STROM

KOČIČÍ STROM

Jeden z nejrychlejších způsobů, jak vytvořit vertikální teritorium, je koupě
víceúrovňového odpočívadla. Visuté platformy v různých výškách pomohou, i méně pohyblivým kočkám, dostat se na vyvýšené místo. Zároveň si i na jednom na odpočívadle najde své místo více koček bez nutnosti boje nebo potřeby se dělit.
Svislé teritorium můžete rovněž vytvořit instalací visutých poliček ve zdi nebo připevnění vyvýšeného kočičího odpočívadla k vybraným oknům. Snadno pomůže i pelíšek položený na knihovničku, z které bude mít kočka dostatek výhledu. Prohlédněte si pozorně svůj domov, jsme si jistí, že se vám podaří najít prostor k vylepšení a vybudování svislého teritoria.

VYTVOŘTE KOČKÁM POZITIVNÍ ASOCIACE

Úprava aspektu chování vašich koček jim pomůže se znovu spřátelit a dá jim důvod se navzájem oblíbit. Vytvořte pozitivní asociace. Poskytněte jim
příležitosti pro vznik dobrých a pozitivních situací. Možná jim můžete dávat pamlsky, jen když jsou pohromadě. Krmte je ve stejné místnosti (jen dooddělených misek) takže se mohou naučit krmení za přítomnosti druhých (ale nezase v blízkosti, která je ohrozí).
Mějte na paměti, že nemáte upřednostňovat jednu kočku před druhou. I když chápeme, že se na agresivnější kočku v páru můžete zlobit, je třeba všem kočkám věnovat stejnou pozornost a náklonnost.

ČAS NA HRANÍ JAKO DOBRÝ VÝCHOVNÝ PROSTŘEDEK

Lov je pro kočky přirozený

Hraní si je možné využít jako další výchovný prostředek. S každou kočkou si individuálně a interaktivně hrajte, čímž můžete zvýšit šance na lepší soužití koček. Každý kočka má pak čas se soustředit na hru a poté na svou roli lovce. S každou kočkou si hrajte zvlášť, čímž se kočky nebudou navzájem stresovat. Můžete také zkusit vytvořit paralelní hry, tedy hrát si na dvou místech vedle sebe, a dát tak kočkám možnost hrát si spolu nebo zvlášť. Hra tak má terapeutický efekt Pokud máte v domácnosti někoho, kdo má rád kočky, můžete jej požádat aby si
hrál s druhou kočkou, zatímco se věnujete kočce jiné. Kočky tak uvidí, že ačkoliv si hrají “spolu” nic je neohrožuje. Pokud jste na kočky sami, můžete se věnovat oběma naráz hračkou v každé ruce, nebo tyčí, která má na obou koncích jinou hračku. Sice vám tento způsob může přijít zvláštní, ale funguje a je dobrým způsobem pro trénování vztahu s vašimi mazlíčky.

KOČKY MAJÍ VROZENÝ LOVECKÝ INSTINKT

Sólová hra je také dobrou výchovnou metodou. Pokud se mohou kočky
soustředit na cokoliv jiného než jedna na druhou vám značně pomůže od zbytečného napětí. Kočky mají vrozený lovecký instinkt, který jim radí být aktivní. Pokud jim poskytnete prostředí bohaté na nové podněty a objevování, lovení a odměnění, získají kočky možnost svou energii vybít jinde spíše než sechovat destruktivně.
Pro zabavení samotné kočky můžete použít interaktivní dávkovače, které uvolní jídlo jako odměnu za práci. K takovým krmítkům se mohou schýlit v případě nudy kdykoliv během dne a vždy tak vaši kočku pilně zaměstnají. Takové dávkovače si můžete vytvořit doma také sami. Prázdný balónek, nebo krabice od kapesníků mohou stejně dobře sloužit jako místo, kam schovat pamlsek. V chovatelských potřebách pak najdete i jiné interaktivní hry.

KLIKR – UŽITEČNÁ POMŮCKA NA ZLOBIVÉ KOČKY

Trénink s klikrem zahrnuje používání zpravidla krabičky nebo jiného malého zařízení, které po stiskání vydává hlasitý zvuk “klik-klik”. Tímto zvukem můžete označit chování vaší kočky. Párováním zvuku s pamlskem si kočka bude klikr asociovat s něčím pozitivním. Takto
můžete kočku odměnit za poslušné chování. Pokud jsou kočky například
schopny si vedle sebe hrát, ačkoliv mají jindy tendence se haštěřit, použijte klikra vyvolejte v nich pozitivní odezvu. Použít jej můžete i v případě, že kolem sebe kočky jen projdou. Dáte jim možnost uvědomit si jaké chování je vámi považováno za správné a dobré.

ZŮSTAŇTE V KLIDU A UKLIDNĚTE TAK I KOČKY

Vaše chování může mít vliv na chování vašich koček. Jste-li napjatí, když jsou kočky pohromadě, protože očekáváte konflikt, kočky to vycítí. Pokud jednu z koček potrestáte, druhá ji nebude pomáhat a ztratí tak vazby. Zůstaňte proto klidní a vaši chlupatí mazlíčci zůstanou v pohodě.

KDYŽ SE MEZI DVĚMA KOČKAMI VĚCI POKAZÍ ÚPLNĚ

Co dělat, když je vztah mezi dvěma kočkami na ostří nože? Co když nemohou být ani ve stejné místnosti aniž by nepropukl boj? V takovém případě je čas na opětovné seznámení. Když vidíte, že cesta, kterou jste se snažili kočičí konflikt řešit nikam nevede, je lepší kočky od sebe úplně oddlit a znovu je představit, jako by se nikdy neznaly.
Pokud je situace vážná natolik, že máte o kočky strach, je na čase si promluvit s veterinářem nebo se  zeptat se výchovného poradce. Takový
odborník na chování koček vám pomůže zhodnotit jejich vztah a může vám lépe pomoci s plánem jak kočky opět smířit.

ZMĚNA NEPŘIJDE PŘES NOC

Buďte trpěliví. Vaše pomoc a snaha mezi kočkami vybudovat pozitivní asociace může chvíli trvat. Pokud se tak nejedná o případy, kdy se chování změnilo vlivem zdravotních obtíží, je nasnadě, že i vývoj vztahu se mezi kočkami bude postupně měnit a to trvá.
Pamatujte, že v případech, kdy kočky mění své chování a stávají se agresivními,je dobré kontaktovat vašeho veterináře. Jeho odborné vyšetření může vyloučit zdravotní komplikace a pomůže vám s dalším řešením problému.

PŘEČTĚTE SI NAŠE ČLÁNKY O KOČKÁCH:

Pomohl vám článek?

Vyberte hodnocení článku

Průměrné hodnocení 3.8 / 5. Celkem hlasů 40

Zatím nikdo článek nehodnotil, budete první?

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Je nám líto, že se Vám článek nelíbil

Pomůžeme nám to vylepšit?

Napíšete nám, co bychom mohli zlepšit pro lepší hodnocení?MVDr. Samuel Evinic je vedoucím lékařem veterinární kliniky. Má na starosti celý provoz kliniky. Profesně se věnuje především dermatologii, medicíně koček, králíků a morčat, stomatologii a chirurgii měkkých tkání. Více informací o veterináři