Služba

Kastrace kočky

kastrace kočky a koťat
 • Kočka po kastraci zůstává blíže svého domova.
 • Operace trvá 20-30 minut.
 • Kočky jsou po kastraci klidnější a mazlivější.
 • Provádíme kastrace koček z boku. 

PROČ KASTROVAT KOČKY?

 • Kastrace kočky je nejčastěji prováděná operace ve veterinární medicíně.
 • Hlavní důvod proč se kočky kastrují je zabránění jejich populační explozi:
 • Nekastrovaná kočka může mrouskat každé 2 – 3 týdny.
 • Nekastrovaná kočka může mít koťata až 3 krát za rok.
 • Útulky jsou plné nechtěných koček a koťat.

KASTROVANÉ KOČKY MAJÍ LEPŠÍ KVALITU ŽIVOTA

 • Studie ukazují, že kastrované kočky se dožívají delšího věku než kočky nekastrované.
 • Kastrace snižuje četnost útěku z domova.
 • Kastrované kočky jsou mazlivější.

NENÍ PRO KOČKY LEPŠÍ ANTIKONCEPCE?

 • Existuje hormonální antikoncepce pro kočky, v Česku jsou registrované dva hormonální preparáty ( Covinan a Depo-Promone). Jedná se o injekční preparáty, které mohou zastavit mrouskání na dobu 6-12 měsíců.
 • Jedná o hormonální léky, které mají řadu nežádoucích účinků – zejména zvyšují několikanásobně riziko cukrovky a zánětu dělohy.
 • V zahraničí existuje antikoncepce pro kočky i v tabletové podobě, rovněž jde o hormonální preparáty s řadou nežádoucích účinků.
 • Lidká antikoncepce je pro kočky zcela nevhodná a může mít velmi závažné až život ohrožující nežádoucí účinky!
 • Antikoncepce pro kočky je z výše uvedených důvodů zcela nevhodná a v žádném případě jí nedoporučujeme.

antikoncepce pro kočky

KDY JE NEJVHODNĚJŠÍ DOBA PRO KASTRACI KOČKY?

 • Nejnovější poznatky dokazují, že nejlepší je kočku kastrovat před dosažením pohlavní dospělosti.
 • U většiny koček nastupuje pohlavní dospělost kolem šestého měsíce stáří.
 • Kastrace kočky je malá a levná operace.

KOČKA NÁM ZROVNA ZAČALA MROUSKAT, KDY JÍ MŮŽEME DÁT NA KASTRACI?

 • Mrouskání není překážkou kastrace.
 • Běžně kastrujeme kočky v říjí, operace probíhá zcela bez komplikací stejně jako u koček, které nemrouskají.
 • Některé kočky mohou trpět v důsledku přítomnosti cyst na vaječníku tzv. permanentní říjí, jediným řešením tohoto stavu je kastrace.
 • Kočky začínají mrouskat někdy již v 5. měsíci stáři.
 • Některé kočky v říjí mohou být až nesnesitelné, zejména ty, které se projevují hlasitým mňoukáním.

LZE KASTROVAT BŘEZÍ KOČKU?

 • Ano kastrujeme i gravidní kočky.
 • Kočku je lepší vykastrovat než jí nechat porodit koťata, která nikdo nechce nebo skončí v útulku.
 • U vysoce březích koček je ranka po kastraci malinko větší, ale hojí se obecně velmi dobře.
 • Kočky po porodu je ideální vykastrovat po odstavu koťat tj. 6-8 týdnů po porodu. V pozdějším termínu hrozí opětovné nakrytí.

JAK PŘIPRAVIT KOČKU NA KASTRACI?

 • Nejdríve je potřeba se na kastraci objednat. To je nejlepší udělat telefonicky nebo přes náš rezervační systém.
 • Pokud má Vaše kočka zdravotní potíže, nebo je starší 6 let, je potřeba nejdříve naplánovat předoperační vyšetření.
 • Doporučujeme, aby byly kočky před kastrací nejdříve řádně odčervenénaočkované proti základním nemocem. Kastraci doporučujeme nejdříve 3 týdny po posledním očkování.
 • Doporučujeme 6 – 8 hodinovou hladovku. ( u koťat stačí 4 hodiny)
 • Hodinu před zákrokem odebereme i tekutiny.
 • Dodržení hladovky je důležité pro prevenci zvracení při anestézii.
 • Kočku na kastraci je nutné přinést v přepravce. Pokud přepravku nemáte, můžeme Vám za malý poplatek vypůjčit naši přepravku.
 • Prosíme, snažte se přijít na domluvený termín včas.

JAK DLOUHO TRVÁ KASTRACE KOČKY?

 • Předoperační vyšetření zabere zhruba 10 minut.
 • Uspávání a příprava operačního pole zabere 15 minut.
 • Operace samotná trvá zhruba 20 – 30 minut.
 • Většina pacientů se probouzí zhruba po 30 minutách.
 • Po 60 minutách může být kočička předána do domácí péče.

 

JAK VELIKÁ JE RÁNA PO KASTRACI KOČKY?

 • Provádíme tzv. “kastraci z boku”.
 • Ranka je na levé straně břicha a je dlouhá maximálně 2 cm.
 • Rána je sešitá kožními stehy.
 • Většinou jsou zapotřebí 2-3 stehy.
 • Při kastraci je odstraněna děloha, vaječníky i vejcovody.
 • Po operaci ránu ošetříme hliníkovým sprejem, který plní funkci tekutého obvazu.
 • Rána po kastraci u kočky těsně po zákroku před ošetřením hliníkovým sprejem:
kastrace z boku
Rána po kastraci je maličká

KOČKA PO KASTRACI

 • Po tomto typu kastrace je rekonvalescence obyčejně velmi rychlá a venkovní kočky často již druhý den šplhají po stromech.
 • Operační rána při kastraci z boku nevyžaduje téměř žádnou péči.
 • Velkou výhodou kastrace z boku je, že není vůbec potřeba nasazovat ochranný límec proti lízání nebo oblečky po kastraci.
 • Kočkám při kastraci aplikujeme depotní penicilin a léky proti bolesti.
 • Žádné další léky nebudete muset doma podávat.
 • Kožní stehy vypadnou většinou samy za 2-3 týdny po zákroku
 • Detail kastrační rány těsně po zákroku: při kastraci kočky z boku je rána malinká, na její sešití postačují pouhé 2 stehy.
Rána po kastraci kočky
kastrační ranka u kočky

PÉČE O KOČKU PO KASTRACI

CO OČEKÁVAT, KDYŽ SI PŘINESETE KOČKU PO KASTRACI DO DOMÁCÍ PÉČE

Zvíře prodělalo chirurgický zákrok. Kastrace vyžaduje celkovou anestezii, při které pacient kompletně spí a není schopen cítit nebo hýbat se. U koček je při kastraci odstraněna děloha a vaječníky přes malý řez na boku břicha nebo v oblasti pupíku. Kočka po kastraci nebude nikdy mrouskat a nemůže mít koťata.

PÉČE O RÁNU PO KASTRACI

Kontrolujte ránu alespoň dva krát denně. Po kastraci ošetřujeme ránu na klinice stříbrným sprejem. Rána musí být suchá a z rány nesmí nic vytékat. Zarudnutí a otok se může vyskytovat při jakékoliv chirurgii. Postupně by se měl otok i zarudnutí zmenšovat. Kočka si nesmí ránu olizovat. Kočičí jazyk je drsný a po olízání dochází k infekci rány a komplikovanému hojení. Pokud má kočka tendenci ránu olizovat, je lepší použít ochranný límec nebo pooperační obleček. Ránu není potřeba doma ničím ošetřovat pokud nedojde k její infekci resp pokud ošetřování nenařídí veterinární lékař.  Pokud si nejste jisti vzhledem rány, vždy je dobré nám poslat vyfocenou ránu k posouzení.

KLIDOVÝ REŽIM PO KASTRACI

Některé kočky jsou hned po kastraci aktivní. Je velmi důležité omezit jejich pohybovou aktivitu po dobu 10 dní po operaci. Po tuto dobu je dobré zabránit kočce v aktivitách jako je skákání, běhání nebo plavání. Z toho důvodu je lepší držet kočku po kastraci uvnitř, kde bude v teplu, klidu a v čistotě. Rána po kastraci je sešita v několika vrstvách kvalitním vstřebatelným šicím materiálem. Nadměrná fyzická aktivita může vést k protržení stehů. Proto je klidový režim po dobu 10 dnů nezbytný pro dobré zhojení rány.

KRMENÍ PO KASTRACI

Po každé anestezii se může vyskytnout nechutenství nebo zvracení. Na naší veterinární klinice používáme u koček speciální anestezii při které dochází zřídkakdy k nevolnosti. Většina kočiček má chuť k jídlu ještě v den operace. První jídlo podejte nejdřív 4 hodiny po zákroku. Podejte pouze malou dávku (maximálně 1/3 normálně podávané dávky). Vždy podávejte jídlo, kterým krmíte normálně. Není dobré dělat změny v jídelníčku zrovna v období pooperační péče. Nekrmte kočky lidským jídlem od stolu. Není nutné hned po kastraci přecházet na granule pro kastráty. Pokud kočka zvrací a nemá chuť k jídlu ani 24 hodin po operaci, tak nás neprodleně kontaktujte!

POTENCIÁLNÍ KOMPLIKACE PO KASTRACI

Kastrace je poměrně bezpečný chirurgický zákrok. Ale riziko komplikací hrozí při každé anestezii nebo operaci. Nejčastější komplikace po kastraci:

 • Někdy se může vyskytnout mírný otok a zarudnutí operační rány, který obvykle vymizí během několika následujících dní.
 • Kočka si může infikovat ránu olizováním. Kočkám, které si lížou ránu je potřeba nasadit ochranný límec nebo obleček.
 • K uvolnění stehů dochází při kastraci kočky z boku extrémně vzácně.
 • Nechutenství a zvracení se může vyskytnout 24 hodin po anestézii.
 • Některá zvířata pomaleji metabolizují anestetika a mohou být 24 hodin po kastraci spavá.

Pokud po kastraci pozorujete následující příznaky, neprodleně nás kontaktujte!

 • bledé sliznice
 • deprese, letargie, apatie
 • zvracení a průjem s krví
 • krvavý nebo hnisavý výtok z rány
 • potíže s močením
 • ztížené dýchání

JAK SE ZMĚNÍ KOČKA PO KASTRACI?

 • Většina koček je po kastraci klidnější a mazlivější.
 • Kočky, které lovily myši před kastrací, je budou lovit se stejnou oblibou i po kastraci.
 • Inkontinence se po kastraci u koček nevyskytuje.
 • Některé kočky (zejména bytové) mohou mít po kastraci tendence k obezitě, proto je třeba váhu hlídat a jídlo pečlivě odměřovat.
 • Není pravda, že kastrované kočky jsou náchylnější k potížím s močením.

KASTRACE TOULAVÝCH KOČEK

 • Provádíme také kastrace toulavých koček.
 • Kočky musí být přineseny v odchytové kleci.
 • Kočkám děláme při kastraci kastrační značku do levého ucha, aby se nestalo, že budou opětovně přineseny na kastraci.
 • U toulavých koček ránu vždy šijeme vstřebatelnými stehy, které vypadnou samy za několik dní.
 • Lze kastrovat i březí kočky. Toulavé kočky mohou být při kastraci naočkovány proti vzteklině.

KASTRACE KOČEK PRO ÚTULKY A CHOVATELE

Kočky kastrujeme pro několik organizací a chovatelů.

Kocourkov

Azyl Kocourkov

Cat World
Cat World
Mikeš HB
Mikeš HB
kastrace koček
Každý rok provedeme přes 1000 kastrací koček a kocourů.

KDO KASTRACI KOČEK PROVÁDÍ?

Kastrace, tak jako i jiné operace na klinice MetropoleVet vede vždy zkušený chirurg za asistence veterinární setry.

MVDr. Samuel Evinic

Majitel kliniky
420 775 562 710
samuel.evinic@gmail.com

MVDr. Samuel Evinic je vedoucím lékařem veterinární kliniky. Má na starosti celý provoz kliniky. Profesně se věnuje především medicíně koček, králíků a drobných savců, dermatologii, stomatologii a chirurgii měkkých tkání.

MVDr. Martin Daníček

Chirurg, Ortoped
+420 775 562 710
danicek@metropolevet.cz

MVDr. Martin Daníček je vedoucím chirurgem kliniky. Věnuje se ortopedii, chirurgii tvrdých i měkkých tkání a stomatologii.

MVDr. Šárka Vodičková

VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA
+420 775 562 710
vodickova@metropolevet.cz

Veterinární lékařka MVDr. Šárka Vodičková se věnuje kardiologii, interní medicíně psů a koček a chirurgii měkkých tkání

PŘEČTĚTE SI NAŠE ČLÁNKY O KOČKÁCH:

NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI KOČEK