Kastrace psa

Služba

Kastrace psa

pes

VÝHODY KASTRACE PSA – PROČ JE DOBRÉ VYKASTROVAT PSA?

 • Kastrace psa zamezení nežádoucímu chování :
  • Toulání se za háravými fenami
  • Značkování močí
  • Nežádoucí nakrytí fen
 • Kastrace snižuje četnost útěku z domova a teritoriální chování.
 • Kastrace je nevyhnutná při kryptorchismu, benigní hyperplazii prostaty a nádorech varlat resp. perianálních žlázek.

KDY JE VHODNÉ DÁT VYKASTROVAT PSA?

 • Psa lze kastrovat od 3 – 4 měsíců staří, ale v našich končinách preferujeme spíš kastraci po dosažení pohlavní dospělosti.
 • (U malých plemen nastupuje rychleji než u velkých a obřích plemen).

JAK PŘIPRAVIT PSA NA KASTRACI?

 • Doporučujeme 8 hodinovou hladovku, u psů nad 30 kg raději 12 hodin.
 • Hodinu před zákrokem odebereme i tekutiny.
 • Dodržení hladovky je důležité pro prevenci zvracení při anestezii.

JAK DLOUHO KASTRACE PSA TRVÁ?

 • Předoperační vyšetření a zavedení kanyly trvá zhruba 20 minut.
 • Uspávání a příprava pejska na operaci zabere 10 minut.
 • Operace samotná trvá zhruba 20-30 minut.
 • Většina pacientů se probouzí zhruba po 30 – 60 minutách.
 • Po 90 – 120 minutách je pacient probuzen a odchází s majitelem domů.

JAK VELIKÁ JE RÁNA PO KASTRACI PSA?

 • Při kastraci nařízneme kůži před šourkem, uvolníme podkoží a  vybavíme obě varlata do operační rány.
 • Podvážeme semenné provazce a přívodné cévy vstřebatelným materiálem a pak odstraníme varlata.
 • Rána je sešitá kožními stehy, velikost rány záleží od velikosti varlat.
 • Po operaci ránu ošetříme hliníkovým sprejem, který plní funkci tekutého obvazu.
kastrace psa - rána
Rána po kastraci psa

DOMÁCÍ PÉČE O PSA PO KASTRACI

 • Majitel by měl týden po kastraci zajistit pejskovi klidový režim, je potřeba zabránit skákání.
 • Operační rána nevyžaduje téměř žádnou péči, stačí psovi zabránit v lízání pomocí ochranného límce
 • Podávání léků proti bolesti většinou není doma potřebné, ale u citlivějších jedinců jsou vhodné.
 • Kožní stehy vybereme 10 dní po zákroku.

KOMPLIKACE PO KASTRACI PSA

 • U některých pacientů vznikne otok operační rány, většinou odezní během pár dní sám.
 • Větší otoky je potřeba ošetřit mastí ( např. Heparoid).
 • K uvolnění stehů může dojít pokud majitel nezabrání psovi v lízání rány.
 • Nechutenství se může vyskytnout 24 hodin po anestezii.

EFEKT KASTRACE PSA

 • Poločas rozpadu testosteronu je 21 dnů, ale zklidnění po kastraci bývá často znatelné již po týdnu
 • Po kastraci dochází ke zmenšení prostaty.
 • Pes je schopen oplodnění ještě 3 týdny po zákroku!

CHEMICKÁ KASTRACE PSA

 • Psa lze kastrovat taky nekrvavou cestou pomocí podkožního implantátu.
 • Nástup účinku je pomalejší jak u chirurgické kastrace.
 • Aplikaci Suprelorinu je potřeba opakovat po 6 – 12 měsících.
 • Není vhodná pro psy s nádorem varlat.

JAK SE ZMĚNÍ PES PO KASTRACI?

 • Pokud je pes dominantně agresivní, tak po kastraci bys se měl tenhle stav zlepšit.
 • Většina psů je po kastraci klidnější a přítulnější.
 • Inkontinence se po kastraci u psů nevyskytuje.
 • Někteří psi můžou mít po kastraci tendenci k obezitě, proto je potřeba váhu po kastraci hlídat.
Objednejte se
NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI PSŮ