Služba

Veterinární laboratoř

veterinární laboratoř

VETERINÁRNÍ LABORATOŘ – POSLÁNÍ

Při léčbě nemocí v humánní i ve veterinární medicíně se dnes do popředí dostává medicína založená na důkazech. Medicína založená na důkazech je vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty.  Veterinární lékař si již dlouhá léta nevystačí pouze s fonendoskopem a teploměrem. K tomu aby jsme zjistili pravou příčinu onemocnění potřebujeme často celou veterinární laboratoř. V naší veterinární laboratoři provádíme tato vyšetření:

VYŠETŘENÍ KRVE

Vyšetření krve má nezastupitelnou roli  v diagnostice. Díky vyšetření krve jsme schopni posoudit funkci jednotlivých orgánů. Bez vyšetření krve by jsme nebyli schopni adekvátně monitorovat účinnost léčiv.

Vyšetření krve je nezastupitelné předoperační vyšetření. Přímo na našem pracovišti jsme schopni do 20 minut provést základní hematologické a biochemické vyšetření a  nově taky vyšetření progesteronu, štítné žlázy a kortizolu. 

HEMATOLOGIE – KREVNÍ OBRAZ

Hematologické vyšetření stanoví počty červených a bílých krvinek, krevních destiček, hemoglobinu a hematokritu. Hematologické vyšetření provádíme na přístroji Scil Vet.

Mezi základní hematologické parametry, které přístroj stanovuje patří:

 • Hemoglobin – krevní barvivo obsažené v červených krvinkách
 • Hematokrit – poměr buněčné složky krve k objemu plazmy
 • MCV – střední objem erytrocytu
 • MCH – obsah hemoglobinu v 1 erytrocytu
 • MCHC – střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech;
 • Absolutní počet leukocytů – celkový počet všech bílých krvinek na objemovou jednotku krve
 • Absolutní počet erytrocytů – celkový počet všechčervených krvinek na objemovou jednotku krve
 • Diferenciální rozpočet – je stanovení vzájemného poměrového zastoupení všech typů bílý krvinek
 • testy srážlivosti – protrombinový čas – provádíme na přístroji Coagucheck

BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KRVE

 • stanovení hladiny krevního cukru (glukózy)
 • stanovení ledvinových parametrů:  močoviny,  kreatininu a fosforu
 • stanovení jaterních enzymů ALT, AST, ALP, GMT a bilirubinu
 • stanovení celkové krevní bílkoviny, globulinů a albuminu
 • stanovení hodnoty krevních iontů: sodík, draslík, vápník a chloridů.
 • stanovení hladiny progesteronu pro určení správného termínu krytí

SÉROLOGIE

Sérologické vyšetření krve je metoda pro detekci protilátek proti infekčním původcům.

Na klinice máme k dispozici rychlé diagnostické testy pro diagnostiku:

VYŠETŘENÍ MOČI

Vyšetření moči je druhé nejčastější vyšetření, které  provádí v naše veterinární laboratoř.  Moč vyšetřujeme zejména pokud zvíře nadměrně nebo bolestivě močí, trpí inkontinencí, nebo pokud jste viděli krev v moči.

Vyšetření moči zahrnuje:

 • Vyšetření močovým analyzátorem – stanovuje pH, množství bílkoviny, cukru, krve, bilirubinu, kreatininu, leukocytu a poměr Up/Uc
 • Hustota moči – udává koncentrační schopnost ledvin, meří se pomocí refraktometru
 • Močový sediment – vyšetřuje se  pod mikroskopem po odstředění. Detekuje přítomnost močových krystalů, válců, epitelií nebo nádorových buněk v moči.
 • Kultivace moči –  slouží k diagnostice bakteriálních  zánětů dolních cest močových a ledvin.
 • Kultivace moči provádíme ve vlastním inkubátoru Cultura M pomocí testů Uricult od firmy Orion Pharma.

CYTOLOGIE

 • Zánětlivý proces v cytologickém preparátu pod mikroskopem
 • Cytologie je vyšetření, při kterém se odeberou buňky z podezřelého procesu, obarví se speciálním barvivem a následně se posuzují pod mikroskopem.
 • Vzorky buněk odebíráme pomocí otiskových preparátů ( otisky při zánětu kůže, rektální, vaginální a jiné výtěry).
 • Z  kožních a podkožních útvarů, mízních uzlin, nebo z jiných orgánů odebíráme vzorky jako tzv. tenkojehelné aspirační biopsie.
 • Díky cytologickému vyšetření dokážeme rychle rozlišit jestli je daný patologický proces zánětlivého nebo nádorového původu.
 • Někdy jsme schopni přímo stanovit konkrétní  typ bakterie nebo typ nádorového onemocnění.
 • Cytologicky taky vyšetřujeme vaginální stěry fen k určení optimální doby krytí nebo inseminace.

PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

 • Přímo v ordinaci provádíme vyšetření kožních seškrabů a výtěrů z ucha na přítomnost parazitů
 • Přímo v ordinaci provádíme také koprologické vyšetření na přítomnost střevních parazitů.
 • K dispozici máme také rychlotest na vyšetření giardií v trusu.

HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

 • Histologie je vědní disciplína, která se zabývá studiem mikroskopické struktury živočišných tkání
 • Při histologickém vyšetření lékař specialista vzorky hodnotí pod mikroskopem. Odebrané vzorky se nejdříve ukládají do 10% formaldehydu, posléze zalévají parafínem, mrazí a následně krájí na velmi tenké plátky, které lékař specialista prohlíží na podložním sklíčku pod mikroskopem
 • Histologické vyšetření slouží zejména k diagnostice nádorových procesů.
 • Vzorky podezřelé tkáně zasíláme výhradně do německého LABOklinu
 • Výsledek histopatologického vyšetření bývá k dispozici většinou do týdne.

MIKROBIOLOGIE

 • Mikrobiologické vyšetření je laboratorní stanovení přítomnosti a určení druhu mikroorganismů (bakterií, virů, hub a plísní) v odebraných vzorcích.
 • Vyšetření se používá k potvrzení nebo vyloučení podezření na infekci.
 • Stanovení citlivosti na antibiotika pomůže vybrat nejvhodnější antibiotikum.
 • Výsledek většiny vyšetření je k dispozici do několika dnů. Některé speciální testy mohou ale zabrat i víc času.
 • Mikrobiologické vyšetření provádíme v laboratoři Laboklin.
 • Přímo na klinice provádíme kultivace dermatofytových plísní a Uricultů.
DTM agar
Pozitivní DTM test
 • Vyšetřujeme taky kožní seškraby, trichoskopie, cytologie poševní, speciální i onkologickou.
 • Spolupracujeme se zahraničními laboratořemi IDEXX a LABOKLIN.
 • Veterinární laboratoř provádí rychlé diagnostické testy:
 • Parvovirus, coronavirus, FeLV, FIV, toxoplazmóza, chlamydióza, giardie, borelióza, anaplazmóza, erlichióza a dirofilarióza.

Ukázky z naší práce