Služba

Kastrace zvířat

Kastrace je nejčastější chirurgický zákrok ve veterinární medicíně vůbec. Na našem pracovišti provádíme rutinně kastrace psů, fen, koček, kocourů. Běžně provádíme taky méně časté kastrace králíků, ramlic, fretek, morčat a ježků.

Proč kastrovat domácí mazlíčky?

Ročně jsou miliony nechtěných domácích zvířat podrobeny eutanázii, což představuje přímý důsledek jejich nadměrné populace. Zde uvádíme sedm důvodů, proč je důležité kastrovat domácí zvířata:

1. Zlepšení zdravotního stavu samic

Odstranění vaječníků a dělohy je zákrok provedený v anestézii, který ovšem zpravidla nevyžaduje hospitalizaci.

Sterilizace kočky či feny pomáhá předcházet zánětu dělohy a rakovině prsu.

Zánět dělohy je život ohrožující stav a vyžaduje okamžitou hospitalizaci a intenzivní péči.

V případě rakoviny prsu je úmrtnost fen okolo 50%, u koček dokonce 90%.

Sterilizace Vašeho domácího mazlíčka před první říjí mu poskytne nejvyšší ochranu před těmito nemocemi.

2. Zlepšení zdravotního stavu samců

Kromě nechtěných potomků Vašeho psa či kocoura kastrace preventivně zabrání vzniku rakoviny varlat.

3. Zlepšení chování zvířete

Kastrovaní psi a kočky jsou mazlivější a přítulnější. Problém agrese může vyřešit právě včasná kastrace. Kastrovaní psi nicméně chrání své domovy a rodiny jako ti nekastrovaní.

4. Zabránění říje

Mrouskání koček se děje zpravidla po dobu 4-5 dnů každé tři týdny během jejich pohlavní dospělosti.

Většina fen hárá dva krát do roka, může dojít i ke krvavému výtoku. Feny trpí často po hárání falešnou březostí.

5. Menší riziko útěku

Kastrovaná zvířata neutíkají z domu za svými protějšky.

6. Úspora financí

Náklady spojené s kastrací Vašeho mazlíčka jsou řádově nižší než náklady spojené s vrhem.

7. Redukce počtu toulavých zvířat

Toulavá zvířata představují problém v celé zemi. Živí se volně žijícími živočichy, způsobují automobilové nehody a mohou napadat děti.

 Jak probíhá kastrace u nás

Operace probíhají na sterilním operačním sále. Zvíře nejdřív projde předoperačním vyšetřením.

V případě potřeby vyšetřujeme taky krev, EKG, RTG nebo ultrazvuk. Pokud je vše v pořádku, začneme zvíře uspávat.

Zvířata uspáváme bezpečnou inhalační anestezií s řízeným dýcháním.

Během celého zákroku je pacient připojen na monitor životních funkcí a je přítomen anesteziolog, který pacienta hlídá až do úplného probuzení.

Anesteziolog  monitorujeme EKG, saturaci tkání kyslíkem, dechový objem, dechovou a srdeční frekvenci, tělesnou teplotu v jícnu a výdechový oxid uhličitý.

 

Zákrok vede vždy zkušený chirurg, který má k dispozici asistenta.

Používáme výhradně  jednorázové sterilní operační roušky a kvalitní šicí materiál.

Po operaci umisťujeme zvířata do pohodlného hospitalizačního boxu, kde pod dohledem v klidu a v teple dospávájí.

Každý pacient dostává pooperačně léky proti bolesti, antibiotickou clonu a v případě potřeby infuzi.

Teprve po úplném probuzení je pacient vydán majiteli do domácí péče. Pacienty zveme na druhý den na kontrolu.

  • Bezpečná a bezbolestná kastrace domácích mazlíčků.
  • Operace je vysoce profesionální a zvíře je nejdříve důkladně vyšetřeno.
  • Kastrace zabrání mrouskání koček a hárání fen.
  • U samců zabraňuje rakovině varlat.