Očkování koček a koťat

Služba

OČKOVÁNÍ KOČEK A KOŤAT

Očkování patří mezi základní péči o domácí mazlíčky. Vakcinace se týká psů, koček, králíků a fretek. Vakcíny dělíme na základní, povinné a doporučitelné.  U koček a fretek není vakcinace proti vzteklině povinná, ale pokud s nimi chcete vycestovat za hranice Česka, tak se jí nevyhnete. Zvíře by mělo být před očkováním zbaveno vnitřních i vnějších parazitů a mělo by být v dobré zdravotní kondici.

OČKOVÁNÍ KOŤAT

Očkování koček začínáme již v kotěcím věku. Pro zdraví všech koťat jsou důležité 3 základní vakcíny: Panleukopénie, Kalicivirus a Herpesvirus. Vzteklinu očkujeme pouze u venkovních koček nebo u koček, které cestují mimo Česko. U venkovních koček má význam očkovat i chlamydiózu, na zvážení je vakcína proti FeLV. Všechny kočky by měly absolvovat první boosterovou vakcinaci během 12 měsíců po ukončení vakcinačního cyklu u koťat. Po této první boosterové vakcinaci se následná očkování za normálních okolností provádějí v intervalu tří let.

VAKCINAČNÍ SCHÉMA PRO KOŤATA:

1. Vakcinace  8-9.týden Versifel CVR ( Nobivac Tricat) Purevax RCP
2. Vakcinace 11-13. týden Versifel CVR ( Nobivac Tricat) Purevax RCPCH
3. Vakcinace 14-16. týden (Purevax Rabies) Purevax RCPCH + Rabies

Objednejte se k vašemu veterináři

Podívejte se na náš rozpis služeb nebo si vytvořte rezervaci k vašemu oblíbenému veterináři.

Rezervovat termín

OČKOVÁNÍ KOČKY ŽIJÍCÍ POUZE V DOMA

Dospělá kočka žijící trvale v bytě nepotřebuje tolik vakcín jako kočka venkovní. Po 12 měsících od ukončení kotěcí vakcinace by měla být kočka naočkována tzv. boosterovou vakcínou. I pro bytové kočky jsou  důležité 3 základní vakcíny: Panleukopénie, Kalicivirus a Herpesvirus. Očkují se u bytových koček pouze jednou za 3 roky. Vzteklinu očkujeme pouze pokud kočka cestuje za hranice České republiky.

OČKOVÁNÍ KOČKY ŽIJÍCÍ VENKU

Venkovní kočky jsou vystaveny velkému infekčnímu tlaku od toulavých koček. Po 12 měsících od ukončení kotěcí vakcinace by měla být kočka naočkována tzv. boosterovou vakcínou. Venkovní kočky je nezbytné očkovat proti panleukopénii, kaliciviru a herpesviru. Je doporučitelné kočku očkovat také proti chlamydióze. Na zvážení je vakcína proti vzteklině nebo leukóze. Venkovní kočky je potřeba vakcinovat proti zmíněným nemocem jednou ročně.  Preventivní vakcinaci proti dermatofytóze nedoporučujeme.

OČKOVÁNÍ KOČEK PROTI VZTEKLINĚ

JE VŮBEC POTŘEBA OČKOVAT KOČKU PROTI VZTEKLINĚ KDYŽ NECHODÍ VEN?

Bytové kočky nemá význam vzhledem k nulovému riziku nákazy proti  vzteklině očkovat.

Očkování má pro bytovou kočku smysl pouze v případě, že s kočkou musíte vycestovat za hranice Česka.

Při cestování mimo ČR musí mít kočka vystaven pas, musí být označena mikročipem a být očkována proti vzteklině.

 

CESTOVÁNÍ DO ZEMÍ VYŽADUJÍCÍCH  SÉROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ NA ANTIRABICKÉ PROTILÁTKY

Zkušenosti ukázaly, že některá vakcinovaná zvířata, ačkoliv jsou chráněná, nemusí vykazovat hladinu protilátek ve výši 0,5U/ml, která je doporučena některými státy. Veterinární lékaři mohou zvažovat dvě vakcinace. Nejvhodnější termín pro odběr vzorku krve je okolo 28 dnů po vakcinaci.

Purevax Rabies je první vakcína proti vzteklině pro kočky bez adjuvans.

purevax rabies
purevax rabies

 

CO JE TO ADJUVANS A POSTVAKCINAČNÍ SARKOM?

Adjuvans je  chemická látka, makromolekula nebo celé buňky některých usmrcených bakterií, které zesilují imunitní reakci očkovaných zvířat na podaný antigen. Používá se jako  složka vakcín nebo při produkci protilátek z imunizovaných zvířat.

Použití adjuvant ve vakcínách, především hydroxidu hlinitého vyvolávajícího silnou lokální zánětlivou reakci,bylo identifikováno jako jeden z rizikových faktorů pro vznik postinjekčních (postvakcinačních) fibrosarkomů u koček.

Absence adjuvans ve vakcínách PUREVAX® významně snižuje riziko výskytu této maligní neoplazie.

 

JAKÉ JE VAKCINAČNÍ SCHÉMA U VAKCÍNY PUREVAX® RABIES?

První vakcinace kočky se provádí jednou injekcí od 12 týdnů věku.

První revakcinace se provádí 1 rok po primovakcinaci a následné revakcinace v maximálně tříletých intervalech.

Imunita nastupuje 4 týdny po primovakcinaci.

Trvání imunity po primovakcinaci: 1 rok. Trvání imunity po revakcinaci: 3 roky.

 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 • Ve velmi vzácných případech se může vyskytnout přechodná a mírná apatie.
 • Mírná anorexie nebo hypertermie (nad 39,5 °C), obvykle přetrvávající 1 nebo 2 dny.
 • Většina těchto reakcí byla zaznamenána během 2 dní následujících po vakcinaci.
 • Velmi vzácně se může objevit přechodná lokální reakce
  • bolestivost při palpaci
  • ohraničený otok, který se může změnit v uzlík
  • horkost v místě podání
  • v některých případech zarudnutí kůže, které obvykle vymizí během 1 nebo nejvýše 2 týdnů.
 • Velmi vzácně se může objevit hypersensitivní reakce, která může vyžadovat odpovídající symptomatickou léčbu.
 • Každá kočka by měla být očkovaná proti kočičímu moru.
 • Vzteklinu očkujeme pouze z důvodu cestování do zahraničí nebo u toulavých koček.
 • Venkovní kočky jsou vystaveny velkému infekčnímu tlaku od toulavých koček.
 • Na naší klinice používáme výhradně vakcíny Felocell, Nobivac a Purevax.
veterina pro kočky