Rady našich veterinářů

hypertyreóza koček

Hypertyreóza koček

4.6
(50)

Hypertyreóza je časté onemocnění koček. Jde o nejčastější endokrinologickou diagnózu u koček vůbec. Postihuje hlavně kočky středního a staršího věku. Nazývá se také tyreotoxikóza.

hypertyreóza koček
Hypertyreóza je častou nemocí straších koček

Příčina hypertyreózy

Hypertyreóza je způsobena zvýšením produkce hormonů štítné žlázy (známých jako T3 a T4) ze zvětšené štítné žlázy v krku kočky. Ve většině případů je zvětšení štítné žlázy způsobeno nerakovinovým nádorem zvaným adenom. Některé vzácné případy hypertyreózy jsou způsobeny maligními nádory známými jako adenokarcinomy štítné žlázy. I když není známa příčina hypertyreózy koček, možné faktory, které přispívají, zahrnují nedostatky nebo nadbytky určitých sloučenin ve stravě a chronické vystavení chemikáliím narušujícím štítnou žlázu v potravinách nebo životním prostředí.

Hormony štítné žlázy jsou zodpovědné za regulaci mnoha tělních procesů a pokud je produkováno příliš mnoho hormonů, mohou být klinické příznaky docela dramatické a kočky mohou být vážně nemocné. Hormony štítné žlázy také pomáhají kontrolovat metabolismus těla a kočky s hypertyreózou mají tendenci spalovat energii příliš rychle a obvykle trpí úbytkem hmotnosti, přestože mají zvýšenou chuť k jídlu a zvýšený příjem potravy.

Hypertyreóza se může objevit u jakéhokoli plemene koček, samců nebo samic, ale vyskytuje se téměř výhradně u starších zvířat. Méně než 6 procent případů je mladších než 10 let; průměrný věk při nástupu je mezi 12 a 13 lety. Nejsou známa ani preventivní opatření, takže pravidelné každoroční a pololetní veterinární kontroly a krevní testy jsou nejlepším způsobem, jak včas objevit hypertyreózu, aby bylo možné zahájit léčbu co nejdříve.

Hypertyreóza u koček je poměrně časté onemocnění postihující starší kočky. Štítná žláza, umístěná v krku, se začíná zvětšovat a s tím se zvyšuje i produkce jejích hormonů.

Příznaky hypertyreózy

Hypertyreóza se obvykle vyskytuje u koček středního věku a starších, zřídka je u koček mladších 7 let. U postižených koček se obvykle vyvine celá řada příznaků, ale ty bývají obvykle zpočátku nevýrazné a v průběhu času se zhoršují s tím, jak se zhoršuje i základní onemocnění. Protože jsou postiženy většinou starší kočky, budou některé z nich mít i další onemocnění, která mohou komplikovat a dokonce maskovat některé klinické příznaky.

Většina majitelů si všimne významného zvýšení chuti k jídlu, kdy jejich kočka bude jíst téměř cokoli a ve větším množství. Přes častější stravování má kočka tendenci ale hubnout. Tyto kočky často působí hyperaktivně. Postižené kočky často pijí hodně vody a častěji močí. Může se objevit zvracení a průjem

Příznaky hypertyreózy mohou zahrnovat:

 • Hubnutí
 • Zvýšená chuť k jídlu (polyfágie)
 • Zvýšená aktivita a neklid
 • Agresivní nebo „výstřední“ chování
 • Špatná a neudržovaná srst
 • Zvýšená srdeční frekvence (tachykardie)
 • Zvýšené pití vody (polydipsie)
 • Častější močení (polyurie)
 • Opakované zvracení
 • Zvýšené množství stolice nebo průjem
 • Občasné potíže s dýcháním nebo slabost i deprese

U některých koček se vyvíjí mírný až středně silý průjem a / nebo zvracení a některé z nich znatelně netolerují teplo a hledají chladnější místa k odpočinku. Některé (obzvláště pokročilé případy) se mohou projevovat lapáním po dechu, což je u koček velmi neobvyklé. Ačkoli většina hypertyreoidních koček vykazuje dobrou nebo zvýšenou chuť k jídlu a neklid, v některých případech může dojít k celkové slabosti, letargii a ztrátě chuti k jídlu.

Diagnostika hypertyreózy

Veterinář, který má podezření, že kočka má problém se štítnou žlázou, provede klinické vyšetření a prohmatá oblast krku kočky, aby zkontroloval zda je štítná žláza zvětšená. Může být také zkontrolována srdeční frekvence a krevní tlak kočky. Pokud je onemocnění štítné žlázy možné, váš veterinární lékař pravděpodobně vyšetří kompletní biochemický panel krve, krevní obraz a zejména změří hladinu hormonů štítné žlázy.

Výsledky všech zmíněných testů štítné žlázy máme na naší klinice k dispozici do 15 minut od odběru krve.

Imunoanalyzátor FUJI AU10V
Imunoanalyzátor od Firmy Fuji

Většina koček s hypertyreózou má v krevním oběhu zvýšené hladiny tyreoidálního hormonu T4, ale malé procento koček s hypertyreózou má hladiny T4 v normálním rozmezí. Pokud vaše kočka nemá zvýšené hladiny T4, ale váš veterinární lékař má stále podezření, že má kočka hypertyreózu, mohou být doporučeny další testy. Protože hypertyreóza může kočku předisponovat k jiným nemocem, je důležité vyhodnotit celkové zdraví se zvláštním zaměřením na srdce a ledviny. Panel biochemie krve a analýza moči poskytne informace o dalších orgánech a poskytne vašemu veterinárnímu lékaři celkový obraz o zdraví vaší kočky.

Neléčená hypertyreóza má významné důsledky pro srdce, způsobující zvýšený srdeční rytmus, ale také změny ve svalové stěně srdce, které nakonec způsobí srdeční selhání, pokud se neléčí.

Hypertenze (vysoký krevní tlak) je další potenciální komplikací hypertyreózy, i když je vidět méně často. Hypertenze může způsobit poškození několika orgánů, včetně očí, ledvin, srdce a mozku. Pokud je diagnostikována hypertenze spolu s hypertyreózou, bude zapotřebí i léků k regulaci krevního tlaku.

Onemocnění ledvin (chronické onemocnění ledvin) se obecně nevyskytuje jako přímý účinek hypertyreózy, ale tato dvě onemocnění se často vyskytují společně, protože jsou obě běžná u starších koček. Tam, kde jsou přítomny oba tyto stavy, je nutná opatrnost, protože léčba hypertyreózy může někdy mít nepříznivé účinky na funkci ledvin.

hypertyreóza
První příznaky hypertyreózy bývají velmi nenápadné

Léčba hypertyreózy

Existují tři možnosti léčby hypertyreózy koček: léky, radioaktivní jódová terapie nebo chirurgický zákrok. Každá možnost léčby má své výhody a nevýhody. Léčba, kterou kočka dostává při hypertyreóze, bude záviset na konkrétních okolnostech, včetně celkového zdravotního stavu pacienta, schopnosti majitele a ochoty k pravidelné medikaci kočky a finanční stránky věci. U dobře léčených kočky, bez ohledu na způsob léčby, dojde postupně k úplnému vymizení všech příznaků hypertyreózy.

Konzervativní léčba hypertyreózy tabletami

Léky působí na snižování produkce a uvolňování hormonu štítné žlázy ze štítné žlázy. Tyto léky nezajišťují léčbu nemoci, ale umožňují krátkodobou nebo dlouhodobou kontrolu nad hypertyreózou. Výhody léků spočívají v tom, že léky jsou snadno dostupné a relativně levné. V České republice máme aktuálně dostupné dva preparáty – Thiafeline nebo Felimazole. U některých koček se však mohou vyskytnout vedlejší účinky léků, včetně zvracení, anorexie, horečky, anémie a letargie.

Thiafeline 2,5mg tablety

Bude vyžadována celoživotní léčba, obvykle zahrnující perorální dávkování dvakrát denně. Pro některé majitele a kočky může být obtížné dodržet tento rozvrh dávek. Antithyroidní léky jsou k dispozici také v gelu, který lze aplikovat na kůži (připravuje se individuálně v lékárně, ale jeho nevýhodou je horší dostupnost). Účinnost tohoto transdermálního gelu je ve většině případů přijatelná. Bez ohledu na léky by měly být prováděny pravidelně krevní testy během léčby, aby se vyhodnotilo, zda je léčba účinná, a sledovala se funkce ledvin a možné vedlejší účinky. Četnost kontrol a laboratorních testů stanoví ošetřující lékař.

Chirurgické řešení hypertyreózy

Chirurgické odstranění postižených tkání (tyreoidektomie) může vést k trvalému vyléčení a je běžnou léčbou mnoha hypertyreoidálních koček. Obecně je to velmi úspěšná léčba, která může u většiny koček vést k vyléčení. Aby se snížily anestetické a chirurgické komplikace, měly by být kočky, pokud je to možné, zpočátku stabilizovány léčbou léky na snížení produkce hormonů štítné žlázy. Mělo by být také léčeno jakékoli významné onemocnění srdce.

Rizika chirurgie štítné žlázy

Hlavním rizikem spojeným se samotným chirurgickým zákrokem je neúmyslné poškození příštítných tělísek – jedná se o malé žlázy, které leží v blízkosti štítných žláz nebo uvnitř nich, a hrají klíčovou roli při udržování stabilní hladiny vápníku v krvi. Protože existuje malé riziko, že se může vyskytnout dočasná interference s regulací vápníku, obvykle se doporučuje, aby kočky zůstaly hospitalizovány několik dní po operaci a během této doby byla monitorována koncentrace vápníku v krvi. Po operaci se doporučuje občasné vyšetření krve, aby se zkontrolovalo udržení normálních hladin hormonu štítné žlázy.

Komplikace chirurgie

Po chirurgickém odstranění štítné žlázy mohou některé kočky i přes to nadále trpět hypertyreózou. Tyto kočky mají buňky štítné žlázy v neobvyklých místech, včetně hrudní dutiny, kde je chirurgické odstranění obtížné. Tato extra uložená štítná žláza se nazývá ektopická štítná žláza. Pokud se vy a váš veterinární lékař rozhodnete, že chirurgický zákrok je pro vaši kočku nejlepší možností, je možné před chirurgickým zákrokem provést speciální scintigrafické vyšetření, aby se zjistilo, zda nemá kočka ektopickou tkáň štítné žlázy. Pokud je při skenování vidět ektopická tkáň štítné žlázy, měla by být zvolena jiná léčba, buď léčba tabletami nebo radioaktivním jódem.

U koček, které podstoupily chirurgický zákrok, se může hypertyreóza opakovat. Hladiny hormonu štítné žlázy v krvi by měly být měřeny jednou nebo dvakrát ročně.

Léčba radioaktivním jódem

Léčba radioaktivním jódem se provádí pouze na vybraných speciálních veterinárních pracovištích. Radioaktivní jód se podává intravenózně (do žíly) a hromadí se v abnormální tkáni štítné žlázy, kde zabíjí abnormální buňky, ale šetří normální buňky štítné žlázy. Radioaktivní jód se také hromadí v ektopické tkáni štítné žlázy. Léčba radioaktivním jódem je velmi účinná a zřídka způsobuje hypotyreózu. Kočky nemusí být pro zákrok uvedeny do anestézie. Nevýhody léčby radioaktivním jódem zahrnují nutnost cestovat do zařízení, které tuto léčbu nabízí, a nutnost, aby kočka zůstala hospitalizována, dokud hladina radioaktivity neklesne na bezpečnou úroveň, jak stanoví státní úřad pro kontrolu radiace (obvykle po dobu 1 až 3 týdnů).

Prognóza u hypertyreózy

Prognóza u koček s hypertyreózou je při vhodně zvolené terapii obecně dobrá. V některých případech mohou komplikace týkající se jiných orgánů tuto prognózu zhoršovat.PŘEČTĚTE SI NAŠE ČLÁNKY O KOČKÁCH:Pomohl vám článek?

Vyberte hodnocení článku

Průměrné hodnocení 4.6 / 5. Celkem hlasů 50

Zatím nikdo článek nehodnotil, budete první?

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Je nám líto, že se Vám článek nelíbil

Pomůžeme nám to vylepšit?

Napíšete nám, co bychom mohli zlepšit pro lepší hodnocení?MVDr. Samuel Evinic je vedoucím lékařem veterinární kliniky. Má na starosti celý provoz kliniky. Profesně se věnuje především dermatologii, medicíně koček, králíků a morčat, stomatologii a chirurgii měkkých tkání. Více informací o veterinářiComments (9)

 1. Miroslava Cabáková

  Je nějaký seznam ve kterém by se dala najít lékárna která vyrábí popisovaný gel???

 2. Samuel Evinic
 3. Miroslava Cabáková

  Ještě jednou dobrý den.
  Do vámi doporučené lékárny Orel jsem volala a žádný gel prý nemíchají.
  Je ještě jiná možnost jak se k léku dostat?
  Děkuji

 4. Samuel Evinic

  Přípravu gelu Vám musí domluvit ošetřující lékař, jednak je vázaná na recept a je taky potřeba zažádat o povolení dovozu léku, z kterého se gel připravuje.

 5. Cindy Kerberova

  Dobry den, nevite o zarizeni, kde provadeji lecbu radioaktivnim jodem? Dekuji.

 6. Samuel Evinic

  Veterinární klinika Heřmanův Městec

 7. Monika

  Dobrý den. Kocourek dostal Felimazol, měl hodně vysoké hodnoty hyper fce štítné žlázy. Za jak dlouho se dostaví první výsledky. Bere léky 24 hodin, zatím konečně nezvracel. Kocoura máme 2 a půl roku, je hodně starý, z útulku, stáří neznáme přesně, minimálně však 12 let a více. Fungují léky okamžitě nebo se zlepšení dostavuje až po delší době? Děkuji

 8. Samuel Evinic

  Dobrý den, efekt léčby je většinou znát během týdne.

 9. Samuel Evinic

  Dobrý den,
  jistější bude vydržet do konce hárání.


Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *