Thiafeline

Thiafeline 2,5mg 120 tbl

Kategorie: Štítky: ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

Co je thiafeline?

Thiafeline je lék s účinnou látkou thiamazol ke stabilizaci hypertyreózy u koček před chirurgickým řešením hypertyreózy štítné žlázy.
Thiafeline taky slouží pro dro dlouhodobou léčbu hypertyreózy kočkovité šelmy.


Kontraindikace

Nepoužívat u koček trpících systémovým onemocněním, jako je primární onemocnění jater nebo diabetes mellitus.
Nepoužívat u koček s příznaky autoimunitního onemocnění.
Nepoužívat u zvířat s poruchami bílých krvinek, jako je neutropenie a lymfopenie.
Nepoužívat u zvířat s poruchami krevních destiček a koagulopatiemi (zejména trombocytopenie).
Nepoužívat u koček s přecitlivělostí na thiamazole nebo pomocnou látku polyetylenglykol.

Zvláštní upozornění

Je-li dávka vyšší než 10 mg za den je vyžadováno, aby zvířata byla obzvláště pečlivě monitorován.
Použití přípravku u koček s poruchou funkce ledvin by mělo být předmětem pečlivého rizika a přínosu posouzení ošetřujícím lékařem. í.
Hematologie, musí být sledovány vzhledem k riziku leukopenie nebo hemolytické anémie.
Každé zvíře, u kterého se náhle objeví nevolnost v průběhu léčby, zejména pokud je febrilní, by měl mít odebráno vzorek krve pro rutinní hematologii a biochemii.
Po použití si umyjte ruce.
V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Thiamazole může způsobit zvracení,  úzkost, bolesti hlavy, horečku, bolest kloubů, svědění a pancytopenii. Léčba je symptomatická.
Nejezte, nepijte a nekuřte při manipulaci s tablety nebo použitou podestýlkou. 
Nelámejte ani nedrťte tablety.
Ženy v plodném věku a těhotné ženy by měly nosit rukavice při manipulaci s odpadem léčených koček.
Těhotné ženy by měly nosit rukavice při manipulaci s tímto výrobkem.

Nežádoucí účinky 

Nežádoucí účinky byly hlášeny při dlouhodobé kontrole hypertyreózy. V mnoha případech mohou být příznaky mírné a přechodné a nejsou důvodem k vysazení léčby. Nežádoucí účinky jsou méně časté.

Mezi nejčastější klinické nežádoucí účinky hlášené patří zvracení, nechutenství / anorexie, letargie, těžké svědění a exkoriace hlavy a krku, krvácení a ikterus související s hepatopatií a hematologické abnormality (eozinofilie, lymfocytóza, neutropenie, lymfopenie, mírné leukopenie, agranulocytóza , trombocytopenie nebo hemolytická anemie). Tyto vedlejší účinky vymizely do 7-45 dnů po ukončení léčby thiamazolem.
Možné imunologické vedlejší účinky zahrnují chudokrevnost, s vzácných vedlejších účinků, včetně trombocytopenie a séra anti-nukleárních protilátek) a velmi vzácně může dojít k zvětšení lymfatických uzlin. Léčba by měla být okamžitě zastavena a zvážena alternativní terapie.

Laboratorní studie na potkanech a myších prokázaly teratogenní a embryotoxické účinky thiamazole. Bezpečnost přípravku nebyla posuzována u březích nebo laktujících koček.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Souběžná léčba fenobarbitalem může snižovat klinickou účinnost thiamazolu.
Thiamazole je známo, že snižuje jaterní oxidaci benzimidazolových antiparazitik a může vést ke zvýšení jejich plazmatické koncentrace při současném podávání.
Thiamazole je imunomodulační, a proto je třeba vzít v úvahu při zvažování programů očkování.

Thiafeline – Dávkování

Pro stabilizaci hypertyreózy je doporučená počáteční dávka je 5 mg denně.
Všude tam, kde je to možné, by měla být celková denní dávka rozdělena na dvě části a podávat ráno a večer.

Tablety by neměly být rozděleny.
V případě, že z důvodů shody, při dávkování jednou denně s 5 mg tablety je výhodné, pak je to přijatelné, i když 2,5 mg tableta dvakrát denně, může být účinnější v krátkodobém horizontu. 5 mg tableta je vhodná i pro kočky, které vyžadují vyšší rychlosti dávkování.
Hematologie, biochemie a celková sérová hladina T4 by měly být posouzeny před zahájením léčby a po 3 týdnech, 6 týdnech, 10 týdnech, 20 týdnech a poté každé 3 měsíce.Dávka by měla být titrována podle celkového T4 a klinické odpovědi na léčbu. Úprava dávky by měla být provedena v krocích po 2,5 mg a cílem by mělo být dosažení nejnižší možnou dávku..
.
Podaná dávka by neměla překročit 20 mg / den.

Farmakodynamické vlastnosti

Thiamazole působí tak, že blokuje biosyntézu hormonu štítné žlázy in vivo. Primární akce je, že inhibuje vázání jodidu na peroxidázu enzymu štítné žlázy, čímž se zabrání katalyzované jodaci thyreoglobulinu a T3 a T4 syntézy.


Farmakokinetické údaje


Vstřebávání
Po orálním podávání u zdravých koček, thiamazole je rychle a úplně absorbován s biologickou dostupností> 75%. Nicméně, jsou zde značné rozdíly mezi zvířaty.
Maximální plazmatické koncentrace přibližně 0,5 až 1 hodinu po podání (T max = 0,69 h). Cmax se pohybuje mezi 1,1 a 2,7 ug / ml (1,78 ug / ml) a poločas je 3,3 h.

 

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Thiafeline 2,5mg 120 tbl“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *