Měření krevního tlaku u psa a kočky

Krevní tlak u psa

Měření krevního tlaku u psa a kočky

SYSTÉMOVÁ HYPERTENZE – CO TO ZNAMENÁ?

Pojem systémová hypertenze znamená zvýšení krevního tlaku v organismu, a to buď akutní nebo chronické (dlouhodobé). 

Je to nejzávažnější kardiovaskulární onemocnění geriatrických koček starších 10ti let a vyvolává poškození orgánů – ledvin, srdce, centrální nervové soustavy, očí, … .

Dle ACVIM Consensus Statements (Consensus Statements of the American College of Veterinary Internal Medicine) klasifikujeme systémovou hypertenzi do tří základních skupin:

  1. White – coat hypertension, tzv. stresová – syndrom bílého pláště, efekt strachu a rozrušení (vysoké odchylky u zdravých zvířat, hlavně koček)
  2. Sekundární hypertenze – u psů a koček nejčastější typ – důsledek jiného onemocnění (např. selhávání ledvin, hyperfunkce štítné žlázy, …) či aplikace určitých léků
  3. Primární (idiopatická) hypertenze – vzniklá z neznámé příčiny (13 – 20% u koček)

JAK SE MĚŘÍ KREVNÍ TLAK U PSA A KOČKY?

Krevní tlak u zvířat měříme v místnosti, přizpůsobené pro optimální pohodlí zvířete, tj. v tichu a klidu. Samotnému měření by měla předcházet aklimatizace pacienta v prostředí (syndrom bílého pláště, stres z nového prostředí atp.). V místnosti by měl být co nejmenší počet lidí, pro komfort a klid zvířete. Krevní tlak u psa měříme ideálně v laterální poloze (na boku, vleže), u kočky většinou ve sternální poloze (na břiše, vleže).

Na naší klinice volíme pro měření krevního tlaku neinvazivní metodu, tzv. dopplerovské měření a to pomocí přistroje DOPPLERU PRO MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU DS100 od firmy STEANBEAST. K měření tlaku používáme dopplerovou jednotku, mechanický tlakoměr, sondu, sluchátka a speciální manžety (velikost manžety volíme úměrně k obvodu končetiny/ocasu zvířete). 

doppler k měření tlaku krve

Obr. : Doppler pro měření krevního tlaku DS100

Pacientovi oholíme malý kousek srsti na končetině či spodině ocasu. Na toto místo je přiložena sonda s dostatečným množstvím gelu, jenž je nezbytný pro správný kontakt/přenos signálu mezi sondou a končetinou, resp. cévou, která prochází daným místem. Manžeta je upevněna na přední končetinu, zadní končetinu nebo na ocas pacienta, v závislosti na druhu zvířete. U psů volíme nejčastěji přední končetinu, u koček naopak ocas. 

Měříme obvykle 5 – 7x, vyloučíme nejnižší a nejvyšší hodnotu z měření. Ze zbylých měření vypočítáme průměr pro získání výsledné hodnoty. 

Celý proces měření trvá v závislosti na druhu a “osobnosti” pacienta kolem 30 – 45 minut.

Obr. : Průběh měření je zaznamenáván do speciálního formuláře.

JAKÝ JE NORMÁLNÍ KREVNÍ TLAK U PSA A KOČKY?

Normální hodnota systolického tlaku u psa i u kočky se pohybuje kolem 120 – 148 mmHg (uvedená hodnota je orientační; existuje mnoho studií uvádějících tyto hodnoty s určitou odchylkou v závislosti na druhu, plemeni, věku a pohlaví zvířete – viz tabulka).

Obr. : Hodnoty arterálního krevního tlaku u zdravých psů a koček (tabulka zapůjčena: ACVIM Guidelines for the Identification, Evaluation, and Management of Systemic Hypertension in Dogs and Cats)


Pro vyhodnocení krevního tlaku a jeho vlivu na cílové orgány využíváme ACVIM Consensus Statements, Target Organ Demage (TOD, riziko poškození cílových orgánů).

Poškození cílových orgánů (v tomto článku se věnujeme pouze systolickému krevnímu tlaku):

  1. Mininální riziko TOD   <150 mmHg     –     bez terapie, roční kontrola
  2. Mírné riziko TOD   150 – 159 mmHg     –     terapie zatím není doporučena, častější kontroly
  3. Střední riziko TOD   160 – 179 mmHg     –     léčba pokud je patrné TOD
  4. Závažné riziko TOD   >180 mmHg     –     TOD velmi pravděpodobné, opakovat měření alespoň    na dvou schůzkách, vyloučit syndrom bílého pláště, terapie vždy
Obr. 4: Orgány náchylné k poškození u pacienta s hypertenzí.
Obr. : Orgány náchylné k poškození u pacienta s hypertenzí.

Pravidelná kontrola krevního tlaku by měla být zahrnuta mezi základní vyšetření u každého zvířete. Na naší klinice doporučujeme:

Kočky:

U zdravé dospělé kočky 3 – 6 let 

—> monitoring každých 12 měsíců (získání základních hodnot pro zdravou kočku).

Zdravá dospělá kočka 7 – 10 let 

—> monitoring alespoň každých 12 měsíců, klidně častěji

Geriatrická kočka 11 let a starší

—> každých 6 – 12 měsíců

Riziková skupina koček (např. s chronickým onemocněním ledvin, hyperfunkcí štítné žlázy, onemosněním srdce, s již evidovaným TOD, … ) 

—> monitoring každých 3 – 6 měsíců

Psi: 

U zdravého dospělého psa 

→ 1. měření mezi 2.-3. rokem, 2. měření mezi 4.-6. rokem, 3. měření v odbdobí mezi 7.-9. rokem života. Tato měření slouží k získání základních hodnot.

Zdravý dospělý pes 10 let a starší 

→ monitoring každých 6-12 měsíců

Riziková skupina psů (např. s chronickým onemocnením ledvin, Cushingovou chorobou, cukrovkou, s již evidovaným TOD, … )

→ monitoring každých 3-6 měsíců

SHRNUTÍ, PROČ JE DŮLEŽITÉ MĚŘIT TLAK

S měřením krevního tlaku bychom měli začít již v útlém věku jedince. Je to ideální způsob, jak našeho čtyřnohého kamaráda seznámit s tímto úkonem, jenž není bolestivý a při správném provedení nemusí být ani tolik stresující.

Je důležité si uvědomit, že měření krevního tlaku není samostatná diagnostická jednotka, nýbrž důležité doplňující vyšetření k základnímu screeningu (klinické vyšetření, vyšetření krve, moči, zobrazovací diagnostika, … ), anebo jako standartní vyšetření, pokud je u pacienta přítomno onemocnění, jež má vliv na krevní tlak.

Včasné zjištění vysokého krevního tlaku u pacieta je velice důležité, neboť zahájením správné léčby můžeme zabránit dalšímu nepříznivému vlivu na jeho organismus.