Rady našich veterinářů

Krevní tlak u psa

Měření krevního tlaku u psa a kočky

4.6
(16)

SYSTÉMOVÁ HYPERTENZE – CO TO ZNAMENÁ?

Pojem systémová hypertenze znamená zvýšení krevního tlaku v organismu, a to buď akutní nebo chronické (dlouhodobé). 

Je to nejzávažnější kardiovaskulární onemocnění geriatrických koček starších 10ti let a vyvolává poškození orgánů – ledvin, srdce, centrální nervové soustavy, očí, … .

Dle ACVIM Consensus Statements (Consensus Statements of the American College of Veterinary Internal Medicine) klasifikujeme systémovou hypertenzi do tří základních skupin:

  1. White – coat hypertension, tzv. stresová – syndrom bílého pláště, efekt strachu a rozrušení (vysoké odchylky u zdravých zvířat, hlavně koček)
  2. Sekundární hypertenze – u psů a koček nejčastější typ – důsledek jiného onemocnění (např. selhávání ledvin, hyperfunkce štítné žlázy, …) či aplikace určitých léků
  3. Primární (idiopatická) hypertenze – vzniklá z neznámé příčiny (13 – 20% u koček)

JAK SE MĚŘÍ KREVNÍ TLAK U PSA A KOČKY?

Krevní tlak u zvířat měříme v místnosti, přizpůsobené pro optimální pohodlí zvířete, tj. v tichu a klidu. Samotnému měření by měla předcházet aklimatizace pacienta v prostředí (syndrom bílého pláště, stres z nového prostředí atp.). V místnosti by měl být co nejmenší počet lidí, pro komfort a klid zvířete. Krevní tlak u psa měříme ideálně v laterální poloze (na boku, vleže), u kočky většinou ve sternální poloze (na břiše, vleže).

Na naší klinice volíme pro měření krevního tlaku neinvazivní metodu, tzv. dopplerovské měření a to pomocí přistroje DOPPLERU PRO MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU DS100 od firmy STEANBEAST. K měření tlaku používáme dopplerovou jednotku, mechanický tlakoměr, sondu, sluchátka a speciální manžety (velikost manžety volíme úměrně k obvodu končetiny/ocasu zvířete). 

doppler k měření tlaku krve

Obr. : Doppler pro měření krevního tlaku DS100

Pacientovi oholíme malý kousek srsti na končetině či spodině ocasu. Na toto místo je přiložena sonda s dostatečným množstvím gelu, jenž je nezbytný pro správný kontakt/přenos signálu mezi sondou a končetinou, resp. cévou, která prochází daným místem. Manžeta je upevněna na přední končetinu, zadní končetinu nebo na ocas pacienta, v závislosti na druhu zvířete. U psů volíme nejčastěji přední končetinu, u koček naopak ocas. 

Měříme obvykle 5 – 7x, vyloučíme nejnižší a nejvyšší hodnotu z měření. Ze zbylých měření vypočítáme průměr pro získání výsledné hodnoty. 

Celý proces měření trvá v závislosti na druhu a “osobnosti” pacienta kolem 30 – 45 minut.

Obr. : Průběh měření je zaznamenáván do speciálního formuláře.

JAKÝ JE NORMÁLNÍ KREVNÍ TLAK U PSA A KOČKY?

Normální hodnota systolického tlaku u psa i u kočky se pohybuje kolem 120 – 148 mmHg (uvedená hodnota je orientační; existuje mnoho studií uvádějících tyto hodnoty s určitou odchylkou v závislosti na druhu, plemeni, věku a pohlaví zvířete – viz tabulka).

Obr. : Hodnoty arterálního krevního tlaku u zdravých psů a koček (tabulka zapůjčena: ACVIM Guidelines for the Identification, Evaluation, and Management of Systemic Hypertension in Dogs and Cats)


Pro vyhodnocení krevního tlaku a jeho vlivu na cílové orgány využíváme ACVIM Consensus Statements, Target Organ Demage (TOD, riziko poškození cílových orgánů).

Poškození cílových orgánů (v tomto článku se věnujeme pouze systolickému krevnímu tlaku):

  1. Mininální riziko TOD   <150 mmHg     –     bez terapie, roční kontrola
  2. Mírné riziko TOD   150 – 159 mmHg     –     terapie zatím není doporučena, častější kontroly
  3. Střední riziko TOD   160 – 179 mmHg     –     léčba pokud je patrné TOD
  4. Závažné riziko TOD   >180 mmHg     –     TOD velmi pravděpodobné, opakovat měření alespoň    na dvou schůzkách, vyloučit syndrom bílého pláště, terapie vždy
Obr. 4: Orgány náchylné k poškození u pacienta s hypertenzí.
Obr. : Orgány náchylné k poškození u pacienta s hypertenzí.

Pravidelná kontrola krevního tlaku by měla být zahrnuta mezi základní vyšetření u každého zvířete. Na naší klinice doporučujeme:

Kočky:

U zdravé dospělé kočky 3 – 6 let 

—> monitoring každých 12 měsíců (získání základních hodnot pro zdravou kočku).

Zdravá dospělá kočka 7 – 10 let 

—> monitoring alespoň každých 12 měsíců, klidně častěji

Geriatrická kočka 11 let a starší

—> každých 6 – 12 měsíců

Riziková skupina koček (např. s chronickým onemocněním ledvin, hyperfunkcí štítné žlázy, onemosněním srdce, s již evidovaným TOD, … ) 

—> monitoring každých 3 – 6 měsíců

Psi: 

U zdravého dospělého psa 

→ 1. měření mezi 2.-3. rokem, 2. měření mezi 4.-6. rokem, 3. měření v odbdobí mezi 7.-9. rokem života. Tato měření slouží k získání základních hodnot.

Zdravý dospělý pes 10 let a starší 

→ monitoring každých 6-12 měsíců

Riziková skupina psů (např. s chronickým onemocnením ledvin, Cushingovou chorobou, cukrovkou, s již evidovaným TOD, … )

→ monitoring každých 3-6 měsíců

SHRNUTÍ, PROČ JE DŮLEŽITÉ MĚŘIT TLAK

S měřením krevního tlaku bychom měli začít již v útlém věku jedince. Je to ideální způsob, jak našeho čtyřnohého kamaráda seznámit s tímto úkonem, jenž není bolestivý a při správném provedení nemusí být ani tolik stresující.

Je důležité si uvědomit, že měření krevního tlaku není samostatná diagnostická jednotka, nýbrž důležité doplňující vyšetření k základnímu screeningu (klinické vyšetření, vyšetření krve, moči, zobrazovací diagnostika, … ), anebo jako standartní vyšetření, pokud je u pacienta přítomno onemocnění, jež má vliv na krevní tlak.

Včasné zjištění vysokého krevního tlaku u pacieta je velice důležité, neboť zahájením správné léčby můžeme zabránit dalšímu nepříznivému vlivu na jeho organismus.

NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI PSŮ
NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI PSŮ

Pomohl vám článek?

Vyberte hodnocení článku

Průměrné hodnocení 4.6 / 5. Celkem hlasů 16

Zatím nikdo článek nehodnotil, budete první?

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Je nám líto, že se Vám článek nelíbil

Pomůžeme nám to vylepšit?

Napíšete nám, co bychom mohli zlepšit pro lepší hodnocení?MVDr. Samuel Evinic je vedoucím lékařem veterinární kliniky. Má na starosti celý provoz kliniky. Profesně se věnuje především dermatologii, medicíně koček, králíků a morčat, stomatologii a chirurgii měkkých tkání. Více informací o veterináři