Služba

Kastrace kocoura

Proč kastrovat kocoura?

 • Pro zamezení nežádoucího chování kocoura – toulání se za kočkami, rvačky s jinými kocoury. Pro zamezení značkování teritoria močí. Kastrace snižuje četnost útěků z domova. Kastrace je nevyhnutelná při kryptorchismu. Kastrovaná zvířata žijí déle než nekastrovaná.

Kdy se kastrují kocouři?

 • V České republice je dlouho zažívané kastrovat kocoury až po dosažení pohlavní dospělosti. Zkušenosti z USA ukazují, že je lepší kocoury kastrovat ještě před dosažením pohlavní dospělosti.

Jak připravit kocoura na kastraci?

 • Doporučujeme 8 hodinovou hladovku. Hodinu před zákrokem odebereme i tekutiny. Dodržení hladovky je důležité pro prevenci zvracení při anestezii.

Objednejte se k vašemu veterináři

Podívejte se na náš rozpis služeb nebo si vytvořte rezervaci k vašemu oblíbenému veterináři.

Rezervovat termín

Jak dlouho operace trvá?

 • Předoperační vyšetření a aplikace anestetik trvá zhruba 15 minut. Usínání a příprava kocourka na operaci zabere 15 minut. Operace samotná trvá zhruba 10 minut. Většina pacientů se probouzí zhruba po 10 – 20 minutách Po 60 minutách je pacient probuzen a je předán majiteli do domácí péče.

Jak velká je rána?

 • Při kastraci nařízneme kůži na  šourku, uvolníme podkoží a  vybavíme obě varlata do operační rány. Podvážeme semenné provazce a přívodné cévy vstřebatelným materiálem a pak odstraníme obě varlata. Kožní rána na šourku se nešije, ošetří se pouze antiseptickým sprejem. Velikost rány je kolem 1 cm.

Domácí péče po kastraci

 • Operační rána nevyžaduje téměř žádnou péči, stačí kocourovi zabránit v lízání. Většina kocourů se o ránu téměř vůbec nezajímá a ta se zahojí za 3 – 4 dny. U malého procenta pacientů je potřeba použít ochranný límec pro zamezení lízání.

Pooperační komplikace

 • U některých pacientů vznikne otok operační rány, většinou odezní během pár dní sám. Mírné nechutenství se může vyskytnout 24 hodin po anestézii

Efekt kastrace

 • Poločas rozpadu testosteronu je 21 dnů, ale zklidnění po kastraci bývá často znatelné již po týdnu. Kocour je schopen oplodnění ještě 3 týdny po zákroku a může taky přetrvávat značkování teritoria.

Chemická kastrace

 • Kocoury lze kastrovat taky nekrvavou cestou pomocí podkožního implantátu ,který kocourka kastruje  po dobu cca 6 měsíců. Nástup účinku je pomalejší jak u chirurgické kastrace. Aplikaci Suprelorinu je potřeba opakovat po 6 měsících.

Jak se kocour změní po kastraci?

 • Kocouři jsou  po kastraci klidnější a přítulnější, nemají tendence se toulat. Moč kastrovaného kocoura méně páchne. Kocouři, kteří lovili  myši před kastrací, je budou lovit se stejnou oblibou i po kastraci. Inkontinence se po kastraci u kocourů nevyskytuje. Není pravda, že kastrovaní kocouři trpí častěji na onemocnění močového aparátu. Někteří kocouři můžou mít po kastraci tendenci k obezitě, proto je potřeba hmotnost po kastraci hlídat

Kastrace toulavých kocourů

 • Provádíme také kastrace toulavých kocourů. Kocour musí být přinesen v odchytové kleci. Kocourům děláme při kastraci kastrační značku do levého ucha, aby se nestalo, že budou opětovně přineseni na kastraci. Toulaví kocouři mohou být při kastraci naočkováni proti vzteklině.

Ceník kastrace kocoura

Kastrace zdravého kocoura 850 Kč
Kastrace kocoura s nesestouplými varlaty v tříslech 1500 Kč
Kastrace kocoura s nesestouplými varlaty v břišní dutině 2500 Kč
Kastrace nekontaktního kocoura z odchytu 1000 Kč

Možné příplatky

Odblešení 50 Kč
Krácení drápků 80 Kč
Toaleta zvukovodů 100 Kč
Aplikace mikročipu 500 Kč
Vystavení pasu 400 Kč
FeLV / FIV test 450 Kč
Předoperační vyšetření krve 800 Kč
Dentální hygiena 400 Kč

Ceny pro útulky a depozita

Kastrace zdravého kocoura 625 Kč
Kastrace kocoura s nesestouplými varlaty v tříslech 1200 Kč
Kastrace kocoura s nesestouplými varlaty v břišní dutině 2000 Kč
Kastrace nekontaktního kocoura z odchytu 800 Kč
 • Kocour po kastraci zůstává blíže svého domova.
 • Kocour ztratí návyky značkovat a je méně agresivní.
 • Chemická kastrace zamezí na 6 měsíců plodnosti.
 • Po kastraci je kocour řádně označen.

Ukázky z naší práce

Den Otevírací doba
Pondělí 09:00 – 21:00
Úterý 09:00 – 21:00
Středa 09:00 – 21:00
Čtvrtek 09:00 – 21:00
Pátek 09:00 – 21:00
Sobota 09:00 – 19:00
Neděle 09:00 – 19:00

Proč si vybrat naše služby?

 • Klademe důraz na osobní přístup, komunikaci a vysvětlení postupu při terapii.
 • Naše klinika je nadstandardně přístrojově vybavena, což nám umožňuje rychlé stanovení diagnózy.
 • Díky transparentnímu ceníku služeb víte vždy kolik Vás budou naše služby stát.
 • Zdarma Vám připravíme detailní léčebný a cenový plán.
 • Pacienty uspáváme nejmodernějším inhalačním přístrojem s precizním monitoringem životních funkcí.
Rezervovat termín