Kastrace kocoura

Služba

Kastrace kocoura

kastrace kocoura
 • Kocour po kastraci zůstává blíže svého domova.
 • Kocour po kastraci přestane značkovat a je mazlivější. 
 • Kocoury lze kastrovat od 2 měsíců staří, ideálně po ukončení základní vakcinace.
 • Kastrovaní kocouří žijí statisticky déle než nekastrovaní.

Kastrace kocoura

Proč je dobré vykastrovat kocoura?

 • Pro zamezení nežádoucího chování kocoura
  • Toulání se za kočkami.
  • Rvačky s jinými kocoury.
 • kočičí rvačky
  kočičí rvačky

  • Pro zamezení značkování teritoria močí.
značkování močí
značkování močí
 • Kastrace snižuje četnost útěků z domova.
 • Kastrace je nevyhnutelná při kryptorchismu.
 • Kastrovaná zvířata žijí statisticky mnohem déle než nekastrovaná.

Kdy se kastrují kocouři?

 • V České republice je dlouho zažívané kastrovat kocoury až po dosažení pohlavní dospělosti.
 • Zkušenosti z USA ukazují, že je lepší kocoury kastrovat ještě před dosažením pohlavní dospělosti.
 • Naše zkušenosti jsou obdobné, proto doporučujeme kocoury kastrovat již po ukončení základní vakcinace.

Jak připravit kocoura na kastraci?

 • Doporučujeme 6 – 8 hodinovou hladovku.
 • Hodinu před zákrokem odebereme i tekutiny.
 • Dodržení hladovky je důležité pro prevenci zvracení při anestezii.

Objednejte se k vašemu veterináři

Podívejte se na náš rozpis služeb nebo si vytvořte rezervaci k vašemu oblíbenému veterináři.

Rezervovat termín

Jak dlouho operace trvá?

 • Předoperační vyšetření a aplikace anestetik trvá zhruba 15 minut.
 • Usínání a příprava kocourka na operaci zabere 15 minut.
 • Operace samotná trvá zhruba 10 minut.
 • Většina pacientů se probouzí zhruba po 10 – 20 minutách.
 • Po 60 minutách je pacient probuzen a je předán majiteli do domácí péče.

Jak velká je rána po kastraci?

 • Při kastraci nařízneme kůži na  šourku, uvolníme podkoží a  vybavíme obě varlata do operační rány.
 • Podvážeme semenné provazce a přívodné cévy vstřebatelným materiálem a pak odstraníme obě varlata
 • Kožní rána na šourku se nešije, ošetří se pouze antiseptickým sprejem.
 • Velikost kastrační rány je kolem 1 cm.

Domácí péče po kastraci

 • Operační rána nevyžaduje téměř žádnou péči, stačí kocourovi zabránit v lízání.
 • Většina kocourů se o ránu téměř vůbec nezajímá a ta se zahojí za 3 – 4 dny.
 • U malého procenta pacientů je potřeba použít ochranný límec pro zamezení lízání.

ochranný límec

Pooperační komplikace

 • U některých kocourů vznikne otok operační rány, většinou odezní během pár dní sám.
 • Mírné nechutenství se může vyskytnout 24 hodin po anestézii.

Efekt kastrace kocoura

 • Poločas rozpadu testosteronu je 21 dnů, ale zklidnění po kastraci bývá často znatelné již po týdnu.
 • Kocour je schopen oplodnění ještě 3 týdny po zákroku a po tuto dobu může taky přetrvávat značkování teritoria.

Chemická kastrace – Suprelorin

 • Kocoury lze kastrovat taky chemicky pomocí podkožního implantátu, který kocourka kastruje  po dobu cca 6 měsíců.
 • Nástup účinku je pomalejší jak u chirurgické kastrace.
 • Aplikaci Suprelorinu je potřeba opakovat po 6 – 12 měsících.

Jak se kocour změní po kastraci?

 • Kocouři jsou  po kastraci klidnější a přítulnější, nemají tendence se toulat.
 • Moč kastrovaného kocoura méně páchne.
 • Kocouři, kteří lovili  myši před kastrací, je budou lovit se stejnou oblibou i po kastraci.
 • Inkontinence se po kastraci u kocourů nevyskytuje.
 • Není pravda, že kastrovaní kocouři trpí častěji na onemocnění močového aparátu.
 • Někteří kocouři můžou mít po kastraci tendenci k obezitě, proto je potřeba hmotnost po kastraci hlídat.
Kocouři jsou po kastraci mazlivější a přítulnější.

Kastrace toulavých kocourů

 • Provádíme také kastrace toulavých kocourů.
 • Kocour musí být přinesen v odchytové kleci.
 • Kocourům děláme při kastraci kastrační značku do levého ucha, aby se nestalo, že budou opětovně přineseni na kastraci.
 • Toulaví kocouři mohou být při kastraci naočkováni proti vzteklině.

CENA KASTRACE KOCOURA

Kastrace kocoura do 3 kg 850 kč
Kastrace kocoura  3 – 5 kg 950 Kč
Kastrace kocoura nad 5 kg 1050 Kč
Kastrace kocoura s nesestouplými varlaty v tříslech 1600 Kč
Kastrace kocoura s nesestouplými varlaty v břišní dutině 2500 Kč
Kastrace nekontaktního kocoura z odchytu 1000 Kč

MOŽNÉ PŘÍPLATKY PŘI KASTRACI

Odblešení 50 Kč
Krácení drápků 80 Kč
Toaleta zvukovodů 100 Kč
Aplikace mikročipu 500 Kč
Vystavení pasu 400 Kč
FeLV / FIV test 450 Kč
Předoperační vyšetření krve 800 Kč
Dentální hygiena 500 kč

Ukázky z naší práce

Den Otevírací doba
Pondělí 09:00 – 21:00
Úterý 09:00 – 21:00
Středa 09:00 – 21:00
Čtvrtek 09:00 – 21:00
Pátek 09:00 – 21:00
Sobota 09:00 – 19:00
Neděle 09:00 – 19:00

Proč si vybrat naše služby?

 • Klademe důraz na osobní přístup, komunikaci a vysvětlení postupu při terapii.
 • Naše klinika je nadstandardně přístrojově vybavena, což nám umožňuje rychlé stanovení diagnózy.
 • Díky transparentnímu ceníku služeb víte vždy kolik Vás budou naše služby stát.
 • Zdarma Vám připravíme detailní léčebný a cenový plán.
 • Pacienty uspáváme nejmodernějším inhalačním přístrojem s precizním monitoringem životních funkcí.
Rezervovat termín