tessie

Tessie

Kategorie: Štítky: , , , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

Tessie 0,3 mg/ml perorální roztok pro psy

Co je to Tessie a co obsahuje?

Tento léčivý přípravek zajišťuje krátkodobou úlevu od situační úzkosti a strachu vyvolaného hlukem nebo odchodem majitele u psů. Účinnou látkou je zde Tasipimidin

Nežádoucí účinky léčiva?

Letargie a emeze patřily mezi velmi časté nežádoucí účinky v klinických hodnoceních.
Sedace, poruchy chování (štěkání, únikové chování, dezorientace, zvýšená reaktivita), zblednutí sliznic, ataxie, průjem, inkontinence moči, nevolnost, gastroenteritida, polydipsie, leukopenie, reakce přecitlivělosti, somnolence a anorexie patřily mezi časté nežádoucí účinky v klinických hodnoceních Navíc bylo v předklinických hodnoceních pozorováno u zvířat, která netrpěla úzkostí, snížení srdečního tepu, krevního tlaku a tělesné teploty.

Jak se přípravek aplikuje?

Přípravek se podává jako perorální roztok psovi do tlamy. Podává se 0,1ml/kg (0,1 ml na kilogram váhy zvířete). Součástí balení je stříkačka s vyznačením množství dle hmotnosti psa. Skladujeme v lednici. Psa nekrmte hodinu před až hodinu po podání přípravku, protože může dojít k opoždění absorpce. Psovi můžete podat malý pamlsek, aby se zajistilo, že roztok spolkne. Zvíře může mít volně k dispozici vodu.
Přípravek se podává v situacích, kdy je zvíře vystaveno hluku, strachu nebo stresu vyvolaným odchodem majitele. Nejprve je vhodné provést testovací dávku alespoň 2 hodiny před odchodem, přičemž si ověříme, že zvíře dobře reaguje na účinnou látku.

Úzkost a strach vyvolané hlukem: První dávka by měla být podána jednu hodinu před očekávaným začátkem stimulu vyvolávajícího úzkost, při prvních známkách úzkosti u psa, nebo když majitel rozpozná typický stimul, který u příslušného psa vyvolává úzkost nebo strach.

Úzkost a strach vyvolané odchodem majitele: Dávka by měla být podána jednu hodinu před očekávaným odchodem majitele.

Jak přípravek funguje?

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje tasipimidin jako léčivou látku. Tasipimidin je vysoce účinný selektivní alfa-2A adrenoceptor agonista (jak bylo prokázáno na lidských adrenoceptorech) vyvolávající inhibici uvolňování noradrenalinu z noradrenergních neuronů, blokující úlekový reflex, a tím potlačující vzrušení.
Tasipimidin jako alfa-2 adrenoceptor agonista snižuje nadměrnou aktivaci noradrenergní neurotransmise (zvýšené uvolňování noradrenalinu v locus coeruleus), která prokazatelně vyvolává úzkost a strach u pokusných zvířat vystavených stresujícím situacím.

tessie
Souhrnem lze říct, že účinky tasipimidinu jsou zprostředkovány pomocí snížení centrální noradrenergní neurotransmise. Kromě anxiolytického účinku může tasipimidin způsobovat další dobře známé farmakologické účinky zprostředkované alfa-2 adrenoceptory v závislosti na dávce, jako je sedace, analgesie a snížení srdečního tepu, krevního tlaku a rektální teploty. Nástup účinku se obvykle projeví do 1 hodiny po podání přípravku. Doba trvání účinku vykazuje určité individuální rozdíly a může trvat až 3 hodiny nebo déle.