semintra

Semintra suspenze pro kočky 4mg por sol 30ml

(Hodnocení: 2)

Semintra je lék pro kočky ke snížení proteinurie spojené s chronickým onemocněním ledvin. patří ke skupině léků, které jsou známy jako antagonisté receptoru angiotenzinu II. Semintra blokuje účinek angiotenzinu II, takže dochází k roztažení cév, a tím ke snížení krevního tlaku.

Kategorie: Štítky: , , , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

CO JE SEMINTRA?

Semintra je lék pro kočky ke snížení proteinurie spojené s chronickým onemocněním ledvin.

JAK SEMINTRA FUNGUJE?

Léčivá látka v přípravku Semintra je Telmisartan. Telmisartan je perorálně účinný a specifický antagonista receptoru angiotenzinu II (typ AT1), která způsobí, že na dávce závislý pokles středního arteriálního krevního tlaku u savců, včetně kočky. V klinické studii u koček s chronickým onemocněním ledvin, snížení proteinurie bylo pozorováno během prvních 7 dní po zahájení léčby.

Vytěsňuje angiotenzin II z jeho vazebného místa na subtypu receptoru AT1. Telmisartan se selektivně váže na receptor AT1 a nevykazuje afinitu k ostatním receptorům, včetně AT2 a ostatních méně charakterizovaných receptorů AT. Stimulace receptoru AT 1 je odpovědná za patologické účinky angiotenzinu II v ledvinách a dalších orgánech spojených s angiotensinu II, jako je například vasokonstrikce, retence sodíku a vody, zvýšené syntézy aldosteronu a remodelace orgánů. Účinky spojené se stimulací receptoru AT2, jako je vazodilatace, natriurézu a inhibice růstu buněk nevhodné nejsou potlačeny. Receptor Vazba je dlouhodobý vzhledem k pomalé disociaci telmisartanu z receptorového vazebného místa AT1. Telmisartan nevykazuje žádnou částečnou agonistickou aktivitu na receptor AT1 typu.

Hypokalémie je spojena s chronickým onemocněním ledvin, ale telmisartan nemá vliv na vylučování draslíku, jak je uvedeno v klinické terénní studii u koček.

JAK SE LÉKSEMINTRA DÁVKUJE?

Doporučená dávka je 1 mg telmisartanu/kg živé hmotnosti (0,25 ml/kg živé hmotnosti).
Přípravek se má podávat jednou denně přímo do dutiny ústní nebo s malým množstvím krmiva.
Semintra je perorální roztok a většina koček ji přijímá .dobře.
Roztok se aplikuje pomocí odměrné stříkačky přiložené v balení. Stříkačka je přizpůsobena lahvičce
a má stupnici podle kilogramů živé hmotnosti.
Po podání lahvičku důkladně uzavřete uzávěrem.
Aby se zamezilo kontaminaci přípravku, používejte přiloženou stříkačku pouze pro Semintru.

 

JAKÁ RIZIKA JSOU SPOJENA S PODÁVÁNÍM SEMINTRY?

V klinické studii byly vzácně pozorovány následující mírné a přechodné gastrointestinální příznaky
(seřazené podle klesající frekvence výskytu): mírná a občasná regurgitace, zvracení, průjem nebo
měkká stolice.
Velmi vzácně byly pozorovány zvýšené hladiny jaterních enzymů a hodnoty se vrátily k normálu do
několika dní po ukončení léčby.
Účinky pozorované při léčbě doporučenou dávkou se dají připsat farmakologickému působení
přípravku a zahrnují pokles krevního tlaku a snížení počtu červených krvinek.

JE NUTNÉ PŘI LÉČBĚ SEMINTROU SLEDOVAT KREVNÍ TESTY?

Každý pacient s onemocněním by měl mít pravidelně kontrolované krevní testy a moč. Frekvenci vyšetření stanoví ošetřující veterinární lékař.

2 recenze Semintra suspenze pro kočky 4mg por sol 30ml

  1. Zuzana

    Naše 16leta Mourinka ji má moc ráda

  2. agáta

    perfektní chutnost,

Přidat recenzi

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *