onsior pro kočky

Onsior 6mg pro kočky 6 tablet

Kategorie: Štítky: , , , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

K čemu je určen lék Onsior?

K léčbě akutní bolesti a zánětu spojených s muskuloskeletálními onemocněními u koček.
Ke snížení středně silné bolesti a zánětu spojených s ortopedickou operací u koček.

Jaké jsou kontraindikace Onsioru?

Nepoužívat u koček trpících vředovou chorobou žaludku a střev.
Nepoužívat současně s kortikosteroidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat během březosti a laktace.

Nežádoucí účinky Onsioru

Často byly zaznamenány lehký, přechodný průjem, měkká stolice nebo zvracení. Ve velmi vzácných
případech je možno pozorovat letargii.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Onsior nesmí být podáván v kombinaci s jinými NSAID. Předchozí léčba s jinými protizánětlivými
léky může vyvolat další nebo zvýšené nežádoucí účinky, proto musí být před začátkem léčby
s Onsiorem dodrženo období bez léčby obdobnými látkami po dobu nejméně 24 hodin. Nicméně délka
období bez léčby musí být zohledněna podle farmakokinetických vlastností již dříve aplikovaných
přípravků.
Souběžná léčba léky ovlivňujícími průtok ledvinami, např. diuretika nebo inhibitory angiotensin
konvertujícího enzymu (ACE), by měla podléhat klinickému dohledu.
Vyhněte se souběžnému podávání potenciálně nefrotoxických látek, které by mohly zvyšovat riziko
nefrotoxicity.
Souběžné podávání jiných léčivých látek s vysokým stupněm vazby na proteiny může konkurovat
robenakoxibu při navázání, což může vyvolat toxické účinky.

Podávané množství a způsob podání

Pro perorální podání.
Podávejte samotné nebo s malým množstvím potravy. Tablety Onsior se snadno podávají a většina
koček je přijímá velmi dobře. Tablety nerozdělujte nebo rozdrolujte.
Doporučená dávka robenakoxibu je 1 mg/kg živé hmotnosti v rozmezí 1 – 2,4 mg/kg. Měl by se
podávat následující počet tablet jednou denně ve stejnou dobu každý den.

kočky s hmotností 2,5 až 6kg 1 tableta
kočky s hmotností 6 až  12kg 2 tablety

Léčba akutního muskuloskeletálního onemocnění: až 6 dní.

Ortopedická operace:

Podejte jako jednorázovou perorální léčbu před ortopedickou operací.
Premedikace by se měla provést pouze v kombinaci s analgezií butorfanolem. Tableta(y) by se
měla(y) podávat bez potravy minimálně 30 minut před operací.
Po operaci je možno pokračovat v léčbě jednou denně až po následující dva dny. Je-li to nezbytné,
doporučuje se dodatečná analgetická léčba opiáty.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Onsior 6mg pro kočky 6 tablet“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.