sileo gel

Sileo gel proti stresu pro psy

PRVNÍ LÉK PRO ZMÍRNĚNÍ STRACHU Z HLUKU U PSA.
Konečně praktické řešení pro veterináře a majitele.
KLINICKY PROKÁZANÁ BEZPEČNOST A ÚČINNOST.
Lék vytvořený na základě studování psů trpících strachem z hluku.
ŘEŠENÍ PRO BĚŽNĚ SE VYSKYTUJÍCÍ PORUCHU CHOVÁNÍ.
Studie prokázaly, že až 50 % psů úzkostlivě reaguje na některé typy zvuku.
SNADNÝ PŘÍSTUP KE KOMPLEXNÍMU PROBLÉMU.
Rychlý nástup účinku (včetně opatření k úpravě chování, nebo bez nich).
JEDNODUCHÝ KONCEPT PRO AKUTNÍ SITUACE.
K dostání na předpis pro domácí použití kdykoli je třeba.
PŘÍLEŽITOST PRO DOBRÝ KLIENTSKÝ SERVIS.
Intuitivní informační materiál pro veterináře i klienty

Kategorie: Štítky: , , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

Sileo – Indikace

Sileo je první registrovaný veterinární preparát ke zmírnění akutní úzkosti a strachu u psů ve spojení s hlukem.

Kontraindikace

Nepoužívejte u psů s vážnými kardiovaskulárními poruchami.
Nepoužívejte u psů s vážným systémovým onemocněním (klasifikace ASA III-IV), např. konečná fáze
selhání ledvin nebo jater.
Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívejte u psů zjevně zklidněných po předchozí dávce.

 Zvláštní opatření pro použití Silea

Orální gel na sliznice je po spolknutí neúčinný. Proto je třeba zamezit krmení psa nebo podávání psích
pamlsků do 15 minut po aplikaci gelu. Pokud dojde ke spolknutí gelu, je možné psovi v případě
potřeby dát další dávku po 2 hodinách od předchozí dávky.

U extrémně nervózních, podrážděných nebo neklidných zvířat jsou často vysoké hladiny endogenních
katecholaminů. U takových zvířat může být farmakologická odezva vyvolaná alfa-2 agonisty (např.
dexmedetomidinem) snížená.
Bezpečnost podávání dexmedetomidinu štěňatům mladším 16 týdnů a psům starším 17 let nebyla
zkoumána.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají Sileo

V případě náhodného požití nebo dlouhodobého kontaktu se sliznicí vyhledejte ihned lékařskou
pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Nesmíte řídit vozidlo, protože
může dojít k útlumu a změnám krevního tlaku.
Zabraňte kontaktu s kůží, očima nebo se sliznicemi. Při manipulaci s veterinárním léčivým přípravkem
noste nepropustné jednorázové rukavice.
V případě kontaktu s kůží omyjte okamžitě zasaženou kůži velkým množstvím vody a svlékněte
kontaminovaný oděv. V případě kontaktu s očima nebo se sliznicí dutiny ústní oplachujte velkým
množstvím pitné vody. V případě výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.
Lidé se známou přecitlivělostí na dexmedetomidin nebo na některou z pomocných látek by se měly
vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Kontaktu s přípravkem by se měly vyhnout těhotné ženy. Po systémové expozici dexmedetomidinu
může dojít k děložním kontrakcím a k poklesu krevního tlaku plodu.

Sileo – Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Časté nežádoucí účinky:
Kvůli periferní vasokonstrikci může být pozorována přechodná bledost sliznic v místě aplikace. Mezi
další často pozorované nežádoucí účinky v klinických hodnoceních patřily sedace, zvracení a
inkontinence moče.
Neobvyklými nežádoucími účinky v klinických hodnoceních byly úzkost, periorbitální otoky, ospalost
a příznaky gastroenteritidy.

Nebyla stanovena bezpečnost tohoto veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace
u cílových druhů zvířat. Proto se použití přípravku během březosti a laktace nedoporučuje.

Podávané množství

Orální podání.
Přípravek se u psa aplikuje na orální sliznici mezi lícní stěnu a dáseň v dávce 125 mikrogramů/m2

Stříkačka pro perorální podání Sileo dokáže dávkovat tento přípravek v dílčích dávkách po 0,25 ml.
Každá dílčí dávka je označena jako jedna tečka na pístu. V dávkovací tabulce je uveden počet teček,
který je třeba dávkovat podle odpovídající živé hmotnosti psa.
V následující dávkovací tabulce je uveden objem dávky (v tečkách), který je třeba dávkovat podle
odpovídající živé hmotnosti. Je-li dávka pro psa větší než 6 teček (1,5 ml), polovinu dávky je třeba
aplikovat na orální sliznici po jedné straně tlamy psa a druhou polovinu na druhou stranu.
Nepřekračujte doporučenou dávku.
Živá hmotnost psa (kg) Počet teček
2,0–5,5 1 ●
5,6–12 2 ●●
12,1–20 3 ●●●
20,1–29 4 ●●●●
29,1–39 5 ●●●●●
39,1–50 6 ●●●●●●
50,1–62,5 7 ●●●●●●●
62,6–75,5 8 ●●●●●●●●
75,6–89 9 ●●●●●●●●●
89,1–100 10 ●●●●●●●●●●

Způsob podání

První dávku je třeba podat hned, jakmile pes projeví první známky úzkosti, nebo když majitel zjistí
typický stimul (např. zvuk ohňostroje nebo hromu), který vyvolává u daného psa úzkost nebo strach.
Typickými známkami úzkosti a strachu jsou zrychlený dech, třes, neklid (častá změna místa, pobíhání
dokola, nervozita), vyhledávání lidí (těsný kontakt s osobami, schovávání se za nimi, podávání packy,
běhání za osobami), ukrývání (pod nábytkem, v tmavých místnostech), snaha uniknout, strnutí
(absence pohybu), odmítání potravy a pamlsků, nevhodné močení, nevhodné vyprazdňování střev,
slinění atd.
Jestliže událost vyvolávající strach pokračuje a pes opět vykazuje známky úzkosti a strachu,
opakovanou dávku lze podat po uplynutí 2 hodin od předchozí dávky. Přípravek lze dávkovat až
pětkrát během každé události.

Pro dlouhodobou eliminaci stresu je lepší použít No stress kapky nebo feromonový obojek 

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Sileo gel proti stresu pro psy“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.