libromide

Libromide 325mg pro psy 100tablet

Kategorie: Štítky: , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

Idiopatická epilepsie

Potíže spojené s výskytem křečí jsou u psů časté a stresující nejen pro ně, ale i pro majitele. Incidence idiopatické epilepsie v populaci psů se odhaduje na 4%. Některá plemena pro ni mají vysokou predispozici.

Refrakterní epilepsie

Lékem volby je při epilepsii psů fenobarbital. Většinou pacientů je dobře tolerován a obvykle je účinný i při samostatném podávání. Existuje však významný počet psů s epileptickým syndromem, u kterých nelze křečové stavy dostatečně tlumit podáváním pouze jednoho léku. Stav se nazývá refrakterní epilepsie psů. Refrakterní epilepsie se vyskytuje asi u 30% psů trpících křečemi.

Libromide

Libromide je jediný registrovaný lék na refrakterní epilepsii u psů. Kombinovaná terapie zvyšuje u epileptických psů šanci na úspěšnou léčbu. Cílem antiepileptické léčby je snížit frekvenci, délku a závažnost křečí. I když je k tomu u 70%-80% případů
dostatečná monoterapie. , zvyšuje kombinace fenobarbitalu a bromidu draselného úspěšnost léčby.

Libromide významně snižuje počet záchvatů u psů s refrakterní epilepsií. Terénní studie, které se účastnilo 682 psů, prokázala, že léčba Libromidem snížila ve sledované populaci průměrnou frekvenci záchvatů ze 27,3 za měsíc (před zahájením léčby) na 2,1 za měsíc (po zahájení léčby).

Jak Libromide účinkuje?

Bromid draselný je halidové antikonvulzívum. Bromidy nahrazují chloridy ve všech tělních tekutinách. Jsou v kompetici s transportem chloridů přes buněčnou membránu nervových buněk a inhibují transport sodíku. Tím vzniká
hyperpolarizace membrán, která zvyšuje práh pro vznik křečí a zabraňuje šíření epileptických vzruchů. Bromidy dále zesilují účinek GABA, hlavního inhibičního neurotransmiteru v centrální nervové soustavě. Bromid proto působí synergicky s dalšími
léky s GABA-ergní aktivitou, např. fenobarbitalem. Libromide lze použít i u psů s onemocněním jater.
I když je fenobarbital většinou zvířat dobře tolerovaný, u psů s poškozenou jaterní funkcí je kontraindikován.
Bromid není v těle metabolizován. Do organismu vstupuje a opouští jej jako monovalentní anion Br- .
Je vylučován ledvinami. Nemetabolizuje se v játrech a nemá vliv na jaterní enzymy. Znamená to, že Libromid
lze použít u psů s jaterním onemocněním.

Hlavní zásady při léčbě Libromidem

• Bromid používáme k léčbě vždy v kombinaci s fenobarbitalem. Pacienta stabilizujte po dobu zhruba
2 – 3 týdnů léčbou samotným fenobarbitalem do dosažení terapeutických sérových hladin (25 – 35µg/ml).
• Pak zahajte současné podávání Libromidu a upravte dávku fenobarbitalu.
• Začínejte dávkou 30 mg/kg, den.
• Celkovou denní dávku rozdělte a aplikujte ji během dne na dvakrát s krmením – nemá to vliv na účinnost léku, ale mírní
to možné žaludeční potíže.
• Tablety libromidu mají na jedné straně půlicí rýhu a lze je dělit.
• Libromide má dlouhý poločas rozpadu (asi 24 dní). Jestliže není možné stanovit u malého psa vhodnou denní dávku, lze lék podávat obden (např. pes o hmotnosti 2,5 kg může dostat půl tablety (162,5 mg) obden; průměrná denní dávka je tak 32,5 mg/kg.
• Po zahájení podávání bromidu kontrolujte pravidelně jeho sérové hladiny. Kontroly se provádí např. 4., 8., a 12. týden. Jakmile je dosaženo stabilní sérové hladiny a záchvaty jsou pod kontrolou, doporučuje se kontrolovat hladinu každých 6 měsíců.
• Koncentrace bromidů v séru je 800 – 1500 µg Br- /ml.
• Je velmi doporučeno neměnit po ustálení dávky a hladiny Libromidu způsob krmení psa.

Zvýšení příjmu chloridů (sůl) v krmivu snižuje reabsorpci bromidů v ledvinách a výsledkem
je snížená hladina bromidů v séru. Jestliže se setkáte s pacientem, který byl již na Libromidu
stabilizován a znovu je refrakterní, musíte se nejprve zeptat majitele na jakoukoli změnu v krmení.
Díky dlouhému poločasu rozpadu tohoto léku může relaps nastat teprve za několik týdnů po změně
v příjmu potravy.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Libromide 325mg pro psy 100tablet“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *