incurin

Incurin tablety

Kategorie: Štítky: , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

Co je Incurin?

Incurin je tableta, která obsahuje jako účinnou látku přirozený hormon estriol.

Na co se přípravek Incurin používá?

Přípravek Incurin se používá k léčbě hormonálně podmíněné inkontinence moči způsobené
nedostatečnou funkcí svěrače u fen po ovariohysteroktomii (tzn. u fen, kterým byly
chirurgicky odstraněny vaječníky a děloha).
Vzhledem k různé citlivosti fen na estriol je třeba stanovit dávkování individuálně. Pokyny
k dávkování přípravku jsou uvedeny v příbalových informacích.

Jak přípravek Incurin působí?

Estriol obsažený v přípravku Incurin je krátkodobě působící přirozený estrogen, který se váže
na estrogenové receptory.
Termín inkontinence moči označuje nedobrovolný únik moči. Dochází k němu u fen, přičemž
nejčastěji se vyskytuje po ovariohysteroktomii. Inkontinence moči je provázena zvýšenou
produkcí endogenního estrogenu. Z vědeckých zjištění přesvědčivě vyplývá, že existuje
souvislost mezi inkontinencí moči a spotřebou estrogenu. Estrogenové receptory se nacházejí ve
svěrači močové trubice, kde estrogeny vyvolávají plnou reakci, čímž zlepšují uzavírání močové
trubice a udržení moči v močovém měchýři.

Jak byl přípravek Incurin zkoumán?

Přípravek Incurin byl zkoumán na fenách ve třech rozsáhlých terénních studiích. V průběhu
studií byly prokázány přínosy opakovaného podávání až 2 mg estriolu u fen vykazujících
nedobrovolný únik moči.
Studie rovněž potvrdily, že neexistuje očividná souvislost mezi dávkováním a tělesnou
hmotností fen, proto je třeba stanovit dávkování individuálně.

Jaký přínos přípravku Incurin byl prokázán v průběhu studií?
Většina fen zařazených do studií reagovala na léčbu kladně: došlo u nich k odstranění
inkontinence, které bylo dlouhodobého charakteru. Výsledky studií prokázaly, že přípravek
Incurin je účinným a bezpečným lékem na inkontinenci moči způsobenou nedostatečnou
funkcí svěrače u fen po ovariohysteroktomii.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Incurin?

Přípravek Incurin se nesmí používat u intaktních fen, jelikož jeho účinnost byla stanovena
pouze u fen po ovariohysterektomii. Zvířata, která vykazují syndrom polyurie-polydipsie
(nadměrný příjem vody a následné vylučování velkého množství moči), by tímto přípravkem
léčena být neměla.
Účinky typicky přisuzované estrogenům, jako zduření vulvy, zduření mléčných žláz a / nebo
atraktivita pro samce a zvracení, byly zaznamenány při nejvyšší doporučované dávce na fenu,
tj. při 2 mg. Vyskytují se s četností přibližně 5–9 %. Tyto účinky odezní po snížení dávky.
Ve vzácných případech se objevilo vaginální krvácení. Ve velmi vzácných případech byl také
pozorován rozvoj alopecie (ztráta srsti).

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které podávají lék nebo se dostávají do kontaktu se
zvířetem?

Při podávání přípravku Incurin není nutné dodržovat žádná zvláštní opatření.

Na základě čeho byl přípravek Incurin schválen?

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) dospěl k závěru, že přínosy přípravku Incurin
v rámci léčby hormonálně podmíněné inkontinence moči způsobené nedostatečnou funkcí
svěrače u fen po ovariohysteroktomii převyšují jeho rizika.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Incurin tablety“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.