Rady našich veterinářů

zlomený zub u psa a kočky

ZLOMENÝ ZUB U PSA A KOČKY

4.7
(29)

Nemělo by být překvapením, že stejně jako my, i psi a kočky si mohou zlomit nebo vylomit zuby. Když přemýšlíte o všech bláznivých věcech, které některé živočichy žvýkají, je překvapivé, že si zuby nezlomí daleko častěji. Možná už víte, že domácí mazlíčci si mohou při žvýkání tvrdých předmětů, jako jsou bedny, kosti, kameny nebo kovy, zlomit zuby. Ne každý si uvědomuje, že mnoho psů zlomí zuby, když žvýká tvrdé pochoutky jako kopyta, parohy nebo kosti. Navíc, jakékoli poranění obličeje, například pád nebo úder automobilu, může mít za následek zlomeniny zubů.

K zlomenině může dojít u jakéhokoli zubu, ale u některých se to stává mnohem častěji. Nejnáchylnější k úrazu jsou horní i dolní špičáky u psa, horní špičáky u kočky a horní čtvrtý premolár (velký zub na horní čelist v zadní části úst – “trhák”) u psů.

PŘÍZNAKY, ŽE VÁŠ PES MŮŽE MÍT ZLOMENÝ ZUB

 • Bolest
 • Reakce na dotyk okolo tlamy nebo úhybové reakce při snaze o dotyk
 • Problémy s uchopením krmiva
 • Abnormální žvýkání (využití pouze jedné strany tlamy, opatrné žvýkání)
 • Anorexie (kompletní odmítání krmiva nebo pouze tvrdé složky krmiva)
 • Krvavé sliny
 • Otok tváře nebo ostatního okolí tlamy
 • Nezvyklá podrážděnost
 • Zvýšené slinění

Někteří pacienti ale nemusí projevovat vůbec žádné z výše zmíněných příznaků. Často mohou zvířata zranění a bolest maskovat. Proto je důležité reagovat i na náhodný nález zlomeného zubu a nehodnotit jeho závažnost jen dle intenzity pozorovaných příznaků.

BOLÍ PSA NEBO KOČKU ZLOMENÝ ZUB?

Zlomený zub bolí!

zlomený zub - špičák u psa
Zlomený špičák u psa

Anatomie, fyziologie a nervový systém našich mazlíčků jsou neuvěřitelně podobné našemu. Je tedy logické předpokládat, že zvířata bolí zlomený zub stejně jako nás. Stupeň bolesti závisí na rozsahu a délce trvání zlomeniny zubu.

Bolest se může objevit ihned při zlomení zubu se zásahem do dřeňové dutiny, která je protkaná nervy. Stejně tak se může bolest dostavit i při nekomplikované zlomenině zubu, kdy dřeňová dutina zasažena není, ale ostré hrany zlomeného zubu zraňují měkké tkáně v tlamě

V neposlední řadě se bolest může dostavit s odstupem času u neřešených zlomenin zubu se zasaženou dřeňovou dutinou. Bakterie vstoupí do pulpy a prostoupí do kosti okolo zubu. Tento zánět, který může vést až k tvorbě abscesu (dutiny v kosti naplněné hnisem) a otoku, může vyústit až v nutnou extrakci zubu a terapii spojenou s podáváním antibiotik a léků tišících bolest.  

Léčba zlomenin zubů snižuje bolest. Léčba také odstraňuje otoky, který se někdy rozvíjejí.

Dle našich zkušeností jsou majitelé domácích zvířat často velmi překvapeni, jak dramatické zlepšení u jejich mazlíčků přinesla vhodně zvolená léčba. Někdy až díky tomuto zlepšení zjistí, jak bolestivé dny musela zvířata prožívat a jak se snažila je nést statečně.

DIAGNOSTIKA ZLOMENÉHO ZUBU

Pokud si vaše zvíře zlomí zub, co nejdříve jej vezměte ke svému veterináři. Ten provede kompletní vyšetření, aby určil závažnost a rozsah poškození postiženého zubu. Také určí, zda zlomenina zahrnuje i dřeňovou dutinu s pulpou (střed zubu obsahující živé buňky, cévy, nervy) nebo se dřeňové dutině vyhnula. K tomuto vyšetření lze u klidnějších zvířat využít sondu, někdy je zásah dřeně viditelný na první pohled (krvácení z pulpy při akutním poranění, tmavá tečka u starších zranění). Při nejasnostech o tom, zda je zasažena pulpa, rozhoduje nález na rentgenu,který je nutné provést v sedaci.

Dle rozsahu zlomeniny se určuje další léčebný plán.

JAK SE LÉČÍ ZLOMENÝ ZUB U PSA A KOČKY?

Volba ideální léčby závisí na tom, jaký zub je postižen a zda je zasažena dřeňová dutina.

Principielně se snažíme zachovávat v čelisti takzvané strategické zuby – špičáky a horní a dolní trháky. Při zranění ostatních zubů, které nejsou pro zvířata tak podstatná, je na zvážení a vzájemné domluvě s majitelem, zda jít cestou extrakce nebo záchovné stomatologie.

Pokud není poškozena dřeňová dutina, může váš veterinář pouze zabrousit nebo vyplnit drsné nebo ostré hrany rozštěpeného zubu. Pokud není linie lomu drsná mohou doporučit jen sledování zubu.

V případě zasažení dřeňové dutiny je nutné zub ošetřit. Jakým způsobem to bude provedeno závisí na domluvě s veterinárním lékařem, jeho možostmi a zvolením ideální cesty pro daného pacienta.

ZLOMENÝ ZUB PO ENDODONTICKÉM OŠETŘENÍ
ZLOMENÝ ZUB PO ENDODONTICKÉM OŠETŘENÍ

KOMPLIKOVANÉ ZLOMENINY 

Komplikované zlomeniny zubu jsou všechny ty, které zahrnují i dřeňovou dutinu. Ty vyžadují stomatologické ošetření, které zahrnuje ošetření kořenového kanálku nebo extrakci zubu. Ošetření kořenového kanálku zachraňuje zub a je méně invazivní a traumatické než vytržení zubu.

Není vhodné vyčkávat. Koneckonců, i vy, pokud si zlomíte zub, okamžitě navštívíte svého zubaře. To samé by mělo platit i pro vašeho mazlíčka. Komplikované zlomeniny zubu bývají často velmi bolestivé a přes otevřenou dřeňovou dutinu může dojít k prostupu bakterií až ke kořeni, kde může vzniknout hnisavý váček – absces.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI LÉČBY ZLOMENÉHO ZUBU?

 • EXTRAKCE
 • ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ

EXTRAKCE – VYTRŽENÍ ZUBU U PSA A KOČKY

Vytržení zubů je jednou z možností léčby. Je to zároveň jediná možnost, pokud veterinární lékař nemá odpovídající vybavení, nástroje, školení, zkušenosti a zájem o poskytnutí moderní péče o zuby. Ale existují i situace, kdy je extrakce nejlepší možností léčby, například díky své rychlosti. Na druhou stranu jsou tu i případy, kdy extrakce zubu zahrnuje zbytečná rizika pro pacienta.

Rizika spojená s extrakcí zubů zahrnují:

 • Zlomeniny ostatních zubů při nešetrných postupech
 • Zlomeniny čelistí
 • Nadměrné krvácení
 • Infekce
 • Bolestivost
 • Odlomení části kořenů, ulomené kousky mohou zůstat v zubním lůžku a působit chronické potíže 

Nespornou výhodou extrakce může být rychlé odstranění problému.

ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ ZUBU

Léčba kořenového kanálu a vitální pulpotomie  jsou dvě možnosti léčby zlomenin zubů. 

ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ ZUBU

Tento postup odstraní všechnu infikovanou tkáň kořenového kanálku (pulpu). Kanálek, který je kompletně vyčištěn a ošetřen, je vyplněn a na povrchu zaplombován.

 • Zachování zubu (nenaruší úchop, nevypadává jazyk z tlamy, estetika)
 • Zachování síly v čelisti (pracovní psi)
 • Snižuje riziko chirurgických komplikací související s extrakcí
 • Vyhnete se bolesti spojené s extrakcí zubu

VITÁLNÍ PULPOTOMIE

Při tomto přístupu se odstraní pouze menší část pulpy, která byla v kontaktu s bakteriemi v tlamě. Tato metoda se nejčastěji volí u mladých zvířat do 18 měsíců věku a při velmi rychlém ošetření akutního poranění i u starších zvířat. Zub se při této metodě zachová “živý”, pulpa dále funguje a zub vyživuje, jen je na svém konci zaplombována. Existuje ovšem riziko, že pulpa byla přece jen kontaminována bakteriemi a následná infekce nás donutí provést kompletní ošetření dřeňového kanálku nebo dokonce i extrakci.

ZÁVĚR A DISKUZE

Pokud se vám zdá, že má váš mazlíček zlomený nebo jinak poškozený zub, domluvte se se svým veterinárním lékařem co nejdříve na vyšetření. Společně se vám jistě podaří najít nejvhodnější řešení právě pro vašeho psa i kočku. Stejně tak dbejte na pravidelné preventivní prohlídky. 

Během rutinního vyšetření  často objevíme  na první pohled skryté zubní potíže. Sledujte také, co má váš mazlíček k dispozici ke žvýkání a zda to nepředstavuje zvýšené riziko pro poranění zubu. Nebojte se probrat se svým veterinárním lékařem všechny otázky, které vás  se stomatologickou problematikou napadají.

V případě, že máte zájem o endodontické ošetření, kontaktujte přímo Dr. Tomanovou mailem.

AUTOR

MVDr. Gabriela Lénártová
MVDR. GABRIELA TOMANOVÁ
Tomanova.gabi@gmail.com

NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI PSŮ
NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI PSŮ

Pomohl vám článek?

Vyberte hodnocení článku

Průměrné hodnocení 4.7 / 5. Celkem hlasů 29

Zatím nikdo článek nehodnotil, budete první?

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Je nám líto, že se Vám článek nelíbil

Pomůžeme nám to vylepšit?

Napíšete nám, co bychom mohli zlepšit pro lepší hodnocení?

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *