ypozane

Ypozane tablety

540.00 

YPOZANE

  • indikace: pro léčbu benigní prostatické hypertrofie u psů
  • účinná látka: Osateron acetát
  • Osateron-acetát inhibuje účinky nadbytku samčího hormonu (testosteronu) prostřednictvím různých mechanismů
  • kompetitivně zabraňuje vazbě androgenů k jejich prostatickým receptorům a blokuje transport testosteronu do prostaty
  • nebyly pozorovány žádné účinky na kvalitu semene
  • tablety mohou být podávány přímo do tlamy nebo s krmivem
  • nástup klinické odpovědi je obvykle pozorován do 2 týdnů, klinická odpověď přetrvává po dobu nejméně 5 měsíců po léčbě
Kategorie:

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

YPOZANE – DOSTUPNÉ BALENÍ

YPOZANE 1,875 mg tablety pro psy – velikost “S” – cena 410 Kč
YPOZANE 3,75 mg tablety pro psy – velikost “M” – cena 561 Kč
YPOZANE 7,5 mg tablety pro psy – velikost “L” – cena 920 Kč
YPOZANE 15 mg tablety pro psy – velikost “XL” – cena 1360 Kč

K ČEMU SE POUŽÍVÁ LÉK YPOZANE?

Ypozane se používá výhradně k léčbě benigní hypertrofie prostaty (BHP) u psů.
Nejsou známy žádné kontraindikace.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Ypozane může být podáván současně s antibiotikami v případě, že  je současně přítomen zánět prostaty.

Používejte obezřetně u psů s anamnézou onemocnění jater, jelikož použití přípravku u těchto psů nebylo řádně zkoumáno a jelikož léčba některých psů s onemocněním jater vedla k přechodnému zvýšení hodnot ALT a ALP v klinických studiích.

Po podání si omyjte ruce.

V případě náhodného požití osobou, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po jednorázové perorální dávce 40 mg osateronacetát u mužů následovalo sporadickým poklesem FSH, LH a testosteronu po dobu 16 dní. Nebyl pozorován žádný klinický účinek.

U samic laboratorních zvířat Osateron acetát způsobil závažné poruchy reprodukčních funkcí. Proto ženy v reprodukčním věku  by se měli vyhnout kontaktu s ním, nebo použít jednorázové rukavice při podávání přípravku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mohou být pozorovány přechodné změny chuti k jídlu, a to buď zvýšila (velmi časté) nebo snížení (velmi vzácné).

Přechodné změny v chování, jako je snížená nebo zvýšená aktivita, nebo více společenského chování, jsou běžné.

Ostatní nežádoucí účinky, včetně přechodné zvracení a / nebo průjem, polyurie / polydipsie, nebo letargie se vyskytují méně často. Mléčná žláza hyperplazie vyskytuje méně často a mohou být spojeny s kojení ve velmi vzácných případech.

Přechodné vedlejší účinky změn v srsti, jako je ztráta chlupů nebo jejich modifikací vlasy byly pozorovány velmi vzácně po podání YPOZANE.

Přechodné snížení kortisolu v plazmě se vyskytuje u většiny léčených zvířat.

V klinických studiích léčba veterinárního léčivého přípravku nebyla přerušena a všichni psi se zotavili bez jakékoliv specifické léčby.

JAK SE YPOZANE PODÁVÁ?

K vnitřnímu užití.

Podávejte 0,25 až 0,5 mg osateronacetát na kilogram tělesné hmotnosti, jednou denně po dobu 7 dnů takto:

Hmotnost psa: YPOZANE tablety, které mají být podávány; Počet tablet denně; délka léčby

3 až 7,5 kg: YPOZANE® 1875 mg; 1; 7 dní

7,5 až 15 kg: YPOZANE® 3,75 mg; 1; 7 dní

15 až 30 kg: YPOZANE® 7,5 mg; 1; 7 dní

30 až 60 kg: YPOZANE® 15 mg; 1; 7 dní

* Žádné údaje nejsou k dispozici pro psy menší než 3 kg živé hmotnosti

Tablety lze podávat buď přímo do úst nebo s jídlem. by neměla být překročena maximální dávka.

Nástup klinické odpovědi na léčbu je obvykle pozorován do 2 týdnů. Klinická odpověď přetrvává po dobu nejméně 5 měsíců po ukončení léčby.

Opětovné zhodnocení veterinářem by měla proběhnout 5 měsíců po léčbě nebo dříve, pokud se klinické příznaky vracejí. Rozhodnutí, zda opětovně léčit v tomto nebo pozdějším časovém bodě by mělo být založeno na veterinárním vyšetření, které vezme v úvahu profil přínosů a rizik výrobku. Pokud klinická odpověď na léčbu, je podstatně kratší než je očekáváno, je nutné přehodnocení diagnózy.

YPOZANE – ÚČINNÁ LÁTKA

Účinnou látkou tablet Ypozene je Osateron acetát.

Osateron je steroidní antiandrogen, který inhibuje účinky nadměrné produkce samčího hormonu (testosteronu).

MECHANIZMUS ÚČINKU YPOZANE

Osateron acetát je steroid chemicky podobný progesteronu, a jako takový má silný progestagenový a antiandrogenní aktivitu. Také hlavní metabolit osateronacetát (15 -hydroxylated – osateron acetát) má antiandrogenní účinek. Osateron acetát inhibuje účinky nadbytku samčího hormonu (testosteronu) prostřednictvím různých mechanismů. Kompetitivně zabraňuje vazbě androgenů k jejich prostatické receptory a blokuje transport testosteronu do prostaty. nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na  kvalitu spermatu.

NÁSTUP ÚČINKU YPOZANE

Po perorálním podání v krmivu u psů, osateron acetát rychle absorbován (Tmax asi 2 hodin) a podstupuje první metabolizaci především v játrech. Po dávce 0,25 mg / kg / den, průměrná maximální koncentrace (Cmax) v plazmě je asi 60 ug / l.

Osateron-acetát se převede na jeho hlavní metabolit, 15 -hydroxylated, který je také farmakologicky aktivní. Osateron-acetát a jeho metabolit jsou vázány na plazmatické proteiny (okolo 90%, respektive 80%), především na albumin. Tato vazba je reverzibilní a není ovlivněna jinými látkami, které se specificky vážou na albumin.

Osateron je vyloučen do 14 dnů, a to především ve stolici žlučí (60%) a v menší míře (25%) v moči. Eliminace je pomalá s průměrným poločasem (t½) kolem 80 hodin. po opakovaném

Podávání osateronacetát na 0,25 mg / kg / den po dobu 7 dnů, je faktor akumulace je asi 3-4 beze změny rychlosti absorpce nebo eliminace. Patnáct dnů po posledním podání byla průměrná koncentrace v plazmě je asi 6,5 ug / l.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Ypozane tablety“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *