finilac

Galastop sol 7ml

Kategorie: Štítky: , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

FINILAC SUSPENZE

Finilac obsahuje: Cabergolinum 50 μg V 1ml
Finilac je čirý, bezbarvý až světle hnědý roztok.

K ČEMU SE POUŽÍVÁ FINILAC?

 • Léčba falešné březosti u fen
 • Potlačení laktace u fen a koček

KONTRAINDIKACE FINILACU

Nepoužívat u březích zvířat, protože přípravek může způsobit potrat.
Nepoužívat s antagonisty dopaminu.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY CABERGOLINU

Kabergolin může u léčených zvířat vyvolat přechodně hypotenzi (nízký krevní tlak) a může mít za následek výraznější hypotenzi u zvířat současně léčených léky na hypotenzi (léky na snížení krevního tlaku) nebo přímo po operaci, kdy je zvíře pod vlivem anestetik.

Možné nežádoucí účinky jsou:

 • poruchy spánku
 • anorexie (ztráta chuti k jídlu)
 • zvracení.

Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a přechodné povahy.
Zvracení se obvykle vyskytuje pouze po prvním podání. V takovém případě by se léčba neměla ukončovat, neboť je nepravděpodobné, že by se zvracení po dalších podáních znovu objevilo. Ve velmi vzácných případech se mohou objevit alergické reakce, jako například edém (zadržování tekutin), urtikarie (kopřivka), dermatitída (zánět kůže) a pruritus (svědění).
Ve velmi vzácných případech se mohou objevit neurologické příznaky, jako je ospalost, svalový třes, ataxie (ztráta svalové koordinace), hyperaktivita a křeče (záchvaty).

DÁVKOVÁNÍ FINILACU A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek se podává perorálně buď přímo do úst nebo smíchaný s potravou.
Dávkování je 0,1 ml/kg živé hmotnosti (což odpovídá 5 mikrogramům kabergolinu/kg živé hmotnosti) jednou denně po dobu 4–6 po sobě jdoucích dnů, v závislosti na závažnosti klinického stavu. V případě, že příznaky nevymizí po jednom cyklu léčby nebo v případě, že se opakují po ukončení léčby, může se cyklus léčby zopakovat.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 1. Odstraňte šroubovací víčko.
 2. Připojte dodávanou injekční stříkačku na
  lahvičku.
 3. Otočte lahvičku dnem vzhůru, aby se nasála
  tekutina.

UCHOVÁVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte lahvičku ve vnější krabičce, aby byla chráněna před světlem.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce po
EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky: 28 dní.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dodatečná podpůrná léčba by měla zahrnovat omezení příjmu vody a sacharidů a zvýšení pohybu.
Po použití si umyjte ruce.
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. V případě potřísnění ihned omyjte.
Ženy v plodném věku a kojící ženy by neměly s přípravkem manipulovat nebo by měly při podávání přípravku nosit nepropustné rukavice. Lidé se známou přecitlivělostí na kabergolin nebo na kteroukoli složku přípravku by se měli vyhnout
kontaktu s tímto přípravkem.
Nenechávejte bez dozoru naplněné injekční stříkačky v přítomnosti dětí. V případě náhodného pozření, zejména v případě dětí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Použití v době březosti a laktace.
Kabergolin má schopnost vyvolat potrat v pozdějších fázích březosti a neměl by být používán u březích zvířat. Měla by být správně provedena diferenciální analýza mezi březostí a falešnou březostí.

Přípravek je určen k potlačení laktace: inhibice sekrece prolaktinu kabergolinem má za následek rychlé ukončení laktace a snížení velikosti mléčné žlázy. Přípravek se nesmí používat u kojících zvířat, pokud není žádoucí potlačení laktace.

 

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Galastop sol 7ml“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.