doxybactin

Doxybactin 50mg tablety pro psy a kočky 10tbl

Kategorie: Štítky: , , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

Doxybactin 50mg tablety

Cílový druh zvířete

Psi a kočky

Charakteristika

Orální antibiotikum pro psy a kočky. Doxycyclin je širokospektré antibiotikum, které náleží do druhé generace tetracyklinů. Lék není volně prodejný, předepisuje ho pouze veterinární lékař na základě klinického vyšetření pacienta. 

Indikace

Léčba následujících infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými k doxycyklinu:
Psi:
Rhinitida (zánět nosní sliznice) způsobená Bordetella bronchiseptica a Pasteurella spp.;
Bronchopneumonie (lobulární zánět plic) způsobená Bordetella spp. a Pasteurella spp.;
Intersticiální nefritida (zánět části ledvinové tkáně) způsobená Leptospira spp.

Kočky:
Respirační infekce způsobené Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila felis a Pasteurella spp.

Kontradikce

Přecitlivělost na antibiotika tetracyklinové rady.

Nežádoucí účinky

Jako nežádoucí účinky po léčbě doxycyklinem byly hlášeny gastrointestinální poruchy, jako je
zvracení, průjem a ezofagitida.
U velmi mladých zvířat může dojít k zabarvování zubů vytvořením vazby tetracyklinů na fosforečnan
vápenatý.

Po expozici intenzivnímu dennímu světlu může dojít k reakcím přecitlivělosti, fotosenzitivitě a ve
výjimečných případech k fotodermatitidě.
Bylo prokázáno, že při použití jiných tetracyklinů dochází ke zpomalení růstu kostí mladých zvířat
(reverzibilní po ukončení léčby) a může se tedy objevit i po podání doxycyklinu.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, nebo si myslíte, že léčivý přípravek není účinný, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu
lékaři.

Interakce

Může se vyskytnout zkrížená rezistence k tetracyklinům. Doxycyklin by se neměl podávat společně s ostatními antibiotiky, zejména s látkami s baktericidním účinkem jako např. ß laktamy. Poločas vylučování doxycyklinu je redukován současnou aplikací barbiturátů nebo phenytoinu. Současné podávání orálních absorbantů nebo antacid redukuje dostupnost doxycyklinu.

Doxybactin – Složení

1 tableta obsahuje:
Léčivá látka:
50 mg doxycyclinum (jako doxycyclini hyclas)
Žlutá s hnědými skvrnami, kulatá a konvexní, ochucená tableta s křížovou dělící rýhou na jedné straně.
Tablety lze dělit na 2 nebo 4 stejné části.

Farmakokinetické údaje

Doxycyklin je tetracyklinové antibiotikum druhé generace, používané k léčbě močových a gynekologických infekcí, zánětu prostaty, zánětu varlat a nadvarlat, chlamydiózy, mykoplasmózy či trachomy. Používá se též při léčbě pokročilého stadia akné.

Doxycyklin se po perorálním podání poměrně rychle a dobře vstřebává (více než 90% podané
dávky) v horní části tenkého střeva.

Dávkování a způsob podání Doxybactinu

Doporučená dávka pro psy a kočky je 10 mg doxycyklinu na kg živé hmotnosti a den. Většina
rutinních případů odpovídá na léčbu po 5 až 7 dnech léčby. Léčba by měla pokračovat 2 až 3 dny po
klinické léčbě akutních infekcí. U chronických nebo refrakterních případů může být zapotřebí delší
průběh léčby v délce až 14 dnů. U psů s intersticiální nefritidou způsobenou leptospirou se doporučuje
léčba po dobu 14 dnů. U koček s infekcemi C. felis by měla léčba trvat minimálně 28 dní, aby se
zajistila eliminace bakterií. Pro zajištění přesné dávky a pro zabránění předávkování, je nutno co
nejpřesněji stanovit živou hmotnost.

Doxybactin je třeba podávat během jídla, aby se předešlo případným zažívacím poruchám (vomitus). Preparáty na bázi solí železa nebo hydroxidu hlinitého snižují absorbci doxycyklinu. Zvracení, oesophagitída a průjem byly zaznamenány jako vedlejší účinky při tetracyklinové terapii a proto by se neměl Doxybactin podávat pacientům s dysphagií nebo onemocněním, které je provázeno zvracením.

Tablety je třeba podávat společně s jídlem (viz bod 12, Zvláštní upozornění). Tablety lze dělit na
2 nebo 4 stejné části, aby se zajistilo přesné dávkování. Tabletu dejte na rovnou plochu dělenou
stranou směrem nahoru a konvexní (zaoblenou) stranou k povrchu.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Uchovávání

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po
EXP.
Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti zbylých částí tablet: 3 dny.

Balení

Blistr z vrstev hliníku a PVC/PE/PVDC
Lepenková krabice s 1 blistrem po 10 tabletách.
Licence

Le Vet Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Nizozemsko

 

Poznámka

Zvláštní opatření pro likvidaci obalu či nepoužitého přípravku: Likvidujte dle platných předpisů ČR. Pouze na předpis veterinárního lékaře! Jen pro zvířata!

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Doxybactin 50mg tablety pro psy a kočky 10tbl“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.