Mrtvice u psa

mrtvice u psa

Mrtvice u psa

MOZKOVÁ CÉVNÍ PŘÍHODA

Lidi a zvířata mají některé nemoci společné.

Jednou z nich je mrtvice neboli mozková cévní příhoda.

Mozková cévní příhoda je typická pro starší zvířata a častěji se s ní setkáváme u kardiaků.

Mrtvice u psa  vzniká nejčastěji v důsledku ucpání cévy v mozku krevní sraženinou.

 

MOZKOVÁ MRTVICE U PSA

Tím dojde k zastavení přívodu krve k určité části mozku.

Nervové buňky v této části mozku začnou bez přísunu kyslíku odumírat.

Výsledkem může být ztráta funkcí, které postižená část mozku vykonává.

Klinické projevy mozkové mrtvice jsou velmi rozmanité ( v závislosti od toho, která část mozku je postižená).

Mozková cévní příhoda vzniká vždy náhle a nečekaně.

MRTVICE U PSA – KLINICKÉ PŘÍZNAKY

Nejčastěji pozorujeme u pacientů:

  • náklon hlavy na stranu
  • chůzi do kruhu
  • poruchu koordinace a rovnováhy pohybů
  • motání
  • neschopnost vstát
  • rychlé kmitání očí (nystagmus)
  • poruchy vidění
  • bolest hlavy
  • necitlivost tváře
  • zmatenost

Stanovení příčiny, přesné lokalizace a rozsahu mozkové cévní příhody vyžaduje řadu vyšetření.

V lidské medicíně je zlatým standardem klinické neurologické vyšetření a zobrazení mozku pomocí počítačové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MRI), doplněné o neurosonologické vyšetření mozkových tepen. Všechna vyšetření se provádějí co nejrychleji, aby se včas zahájila léčba. Ve veterinární medicíně si musíme často poradit bez této finančně nákladné diagnostiky.

V lidské medicíně došlo v posledních deseti letech k velkému pokroku v terapii mrtvice, veterinární medicína je sice  o hodně pozadu, ale vyhlídky pacienta jsou mnohem lepší než před deseti lety. Většina pacientů vyžaduje hospitalizaci. Podáváme jim léky na rozpouštění sraženiny, léky na zlepšení prokrvení mozku a vitamíny skupiny B.

Rychlost zotavování je různá. U některých pacientů vymizí problémy s rovnováhou a rychlé kmitání očí během několika hodin, u jiných to může trvat delší dobu.

Někdy bývá postižení mozku natolik závažné, že je nemoc fatální.

U některých pacientů mohou určité nervové deficity přetrvávat dlouhou dobu.

Pokud máte podezření, že Váš pes dostal mrtvici, je nutné co nejrychleji vyhledat veterinární pomoc.