Rady našich veterinářů

RTG-kolene-po-sulcoplastice-a-TTT-2

LUXACE PATELY

4.5
(44)

Co je to luxace pately?

Koleno s luxací pately
Koleno s luxací pately


Patela (čéška) je malá kůstka v přední části kolene. Je umístěna mezi čtyřhlavým svalem stehenním
(quadriceps femoris) a šlachou upínající se na vrchol holenní kosti (tibial tuberosity). Patela klouže ve žlábku
na konci stehenní kosti (femur) pokud se kloub ohýbá (flexe) a narovnává (extenze).
Někdy se stane, že patela sklouzne mimo svůj žlábek. To nazýváme luxací, nebo také dislokací
pately. Nejrozšířenější je mediální luxace pately, kdy tato vypadává směrem doprostřed. Méně častá je
laterální luxace, kdy patela vypadává směrem ven ze žlábku. Výjimečné jsou případy, kdy vypadává oběma
směry.

Stupně luxace pately

Proč patela luxuje?

Patela luxuje, protože není přesně v ose se žlábkem pod ní. A následně není ani v pořádku celá osa
působení quadricepsu. Výsledné abnormální působení síly na patelu způsobí její vyklouznutí ze žlábku.
Příčina abnormálního uspořádání bývá obvykle komplexní, zahrnující různé stupně deformit femuru
a tibie. Femur může být hákovitě ohnut kvůli defektnímu růstu. Můžeme říct, že tito jedinci mají nohy do
“O“. Nastane potom mediální luxace pately. Může se uplatnit i torzní deformita a to jak u femuru, tak i u
tibie. Konečně i postavení nohou do “X“ může vyústit v luxaci pately (tentokrát laterální).
Luxace pately se často vyskytuje u některých plemen. Předpokládá se tedy, že toto onemocnění je
dědičně podmíněné. Velmi častý výskyt je například u yorkshirského teriéra, čivavy, stafordšírského
bulteriéra a labradorského retrievera. U těchto zvířat jsou také častěji postiženy oba kolenní klouby.
Luxace pately, jako následek zranění, je velmi vzácná.

Luxace pately v nákresu

Je luxace pately spojena s jinými problémy kolenního kloubu?


Luxace pately je vždy spojena s rozvojem osteoartrózy v kolenním kloubu. Osteoartróza se s časem
zhoršuje a není jasné, zda léčba tohoto onemocnění osteoartrózu zpomalí, nebo zastaví.
Někdy může být luxace pately spojená s rupturou předního zkříženého vazu. Vaz může být oslaben
abnormálně působícími silami během luxace pately a může tak být více náchylný k prasknutí.

Luxace pately na RTG

Jaké jsou příznaky luxace pately?


Příznaky luxace pately mohou být celkem variabilní. Je ale typické, že psi s tímto onemocněním
několik kroků zadní končetinu nesou – skáčou po třech – a pak zase jdou normálně. To se stane, když patela
vyklouzne ven ze žlábku a jakmile opět naskočí zpět, přestane pes kulhat. V případě, že patela luxuje v obou
kolenních kloubech, psi se obtížně pohybují a často se hrbí.

Jak může být luxace pately diagnostikována?


Vyšetření může odhalit ztrátu svalové tkáně (atrofii), ale tato nebývá zvlášť výrazná. Vyšetření
kolenního kloubu by mělo odhalit nestabilitu pately. Zkušený lékař prokáže hmatem, že má patela tendenci
luxovat ven a dovnitř žlábku. U některých pacientů je patela trvale mimo žlábek. Podle závažnosti
hodnotíme 1.-4. stupeň, přičemž 4.stupeň je nejzávažnější.
Doplňkové informace poskytují rentgenové snímky, v tomto případě ukazují především výskyt a
stupeň osteoartrózy. Někdy je také nezbytné provézt speciální rentgenové snímky pro posouzení utváření
tibie a femuru. Obvykle se tyto provádí u sedovaného pacienta.

Jak může být luxace pately léčena?


Někteří psi mohou být léčeni uspokojivě bez nutnosti operace. Čím menší pes a čím nižší stupeň
luxace, tím je větší šance, že tento přístup bude úspěšný. U takového pacienta by měl být omezen pohyb.
Obézním pacientů se výrazně lépe daří po snížení hmotnosti.

Prohloubení žlábku – Sulcoplastika – zdroj. Fitzpatrick refferals

Mnoho pacientů ale profituje z operace.
Známe tři typy zákroků. 1)TTT, 2) Sulcoplastika, 3) korekční osteotomie femuru.

1) TTT


TTT je anglická zkratka pro chirurgický zákrok (Tibial Tuberosity Transposition). Principem tohoto
zákroku je přemístění malého kousku kosti (Tibial Tuberosity), ke kterému je přichycen patelární vaz.
Přemístěním (Transposition) jeho úponu tak, aby byla patela v ose se žlábkem, znemožní patele její pohyb
mimo žlábek. Přemístěný kousek kosti je znovu přichycen k tibii pomocí jednoho až dvou pinů a může být
zajištěn cerklážním drátem.
Pohyb u zvířete, které absolvovalo takovou operaci musí být omezen prvních několik týdnů, dokud se
nezahojí měkké tkáně a kousek kosti znovu nepřiroste k tibii na nové místo. Pacient musí být na vodítku a
bývá nezbytné držet pacienta v uzavřeném prostoru jako je místnost, nebo kotec, aby se zabránilo jeho
skákání apod. Po několika týdnech může být pohyb postupně zvyšován, ale opět pouze na vodítku.

RTG kolene po TTT a sulcoplastice

2) Sulcoplastika (prohloubení žlábku)


Žlábek na konci femuru u pacientů s luxací pately je často mělký. V těchto případech je nezbytné jej
prohloubit. Toho dosáhneme tak, že se vyřízne ze žlábku kousek kosti ve tvaru klínu. Potom se prohloubí
vzniklý prostor a do něj se vyříznutý klín opět vrátí. Klín má na povrchu kloubní chrupavku, kterou je nutné
zachovat.

RTG kolene po TTT a sulcoplastice
RTG kolene po TTT a sulcoplastice


3) Korekční osteotomie femuru

Pacient s deformitou stehenní kosti po prodělané korekční osteotomii


Korekční osteotomie femuru zahrnuje změnu tvaru deformovaného femuru. To se provádí vyříznutím
kousku ve tvaru klínu ve femuru hned nad kolenním kloubem. Dále jeho stabilizaci pomocí dlahy a šroubů.
Tato operace může zamezit sama o osobě další luxaci pately, ale u některých pacientů je nutné provézt také
ještě Sulcoplastiku.
Pohyb u zvířete, které absolvovalo takovou operaci, musí být omezen prvních několik týdnů. Pacient
musí být na vodítku a bývá nezbytné držet pacienta v uzavřeném prostoru jako je místnost, nebo kotec, aby
se zabránilo jeho skákání apod.
Je nezbytné provézt rentgenové snímky za 6-8týdnů pro kontrolu, že se kost hojí dobře a rychle. Pokud
je tomu tak, může být pohyb postupně zvyšován, ale opět pouze na vodítku.

Jaký je výhled pacienta po provedené operaci?


Výhled pacienta po prodělané operaci luxace pately je většinou dobrý. Přesto se u některých pacientů
vyvine jistý stupeň osteoartrózy. To však často nezpůsobuje bolest a kulhání. V některých případech, zvláště
po odpočinku, se může vyskytovat ztuhlost kolene. Možnou komplikací může být přetrvávající luxace pately
či selhání implantátů. To se však děje vyjímečně.

Pacient po prodělané operaci na obou kolenních kloubech
Pacient po prodělané operaci na obou kolenních kloubech

Jaké jsou rizika a možné komplikace?


Možná rizika vyplývají z celkového zdravotního stavu pacienta. Pokud se pacient neléčí například s vážnou
srdeční vadou, jsou rizika spojená se zákrokem minimální. Náš profesionální tým udělá vše pro
bezproblémový průběh zákroku. Není tedy třeba mít obavy z anestezie. Důležité je myslet pozitivně.
Možné komplikace po operaci luxace pately jsou otok, infekce v ráně, potíže s hojením rány a podobně.
Možnou komplikací může být přetrvávající luxace pately či selhání implantátů. To se však děje vyjímečně.

Pomohl vám článek?

Vyberte hodnocení článku

Průměrné hodnocení 4.5 / 5. Celkem hlasů 44

Zatím nikdo článek nehodnotil, budete první?

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Je nám líto, že se Vám článek nelíbil

Pomůžeme nám to vylepšit?

Napíšete nám, co bychom mohli zlepšit pro lepší hodnocení?MVDr. Martin Daníček je vedoucím chirurgem kliniky. Věnuje se ortopedii, chirurgii tvrdých i měkkých tkání a stomatologii. Více informací o veterinářiNapsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *