Odčervení psa a štěňat

Služba

Odčervení psů a štěňat

odčervení psa

ODČERVENÍ ŠTĚŇAT

Proč je potřeba štěně odčervit?

Pravděpodobnost nakažení parazity v období po narození je u štěňat velmi vysoká (až 95%). Proto se u štěňat provádí odčervení automaticky bez nutnosti vyšetření trusu. Silné a neléčené začervení může vést nejen k zažívacím problémům, ale i ke kašli, růstovým problémům, křečím až úhynu. Odčervení je důležité i z hlediska ochrany zdraví lidí, protože někteří parazité (nejčastěji škrkavky) jsou přenosné i na člověka.

 

S jakými parazity se setkáme u štěňat?

Nejzásadnějším parazitem je škrkavka Toxocara canis, kterou se štěňata nakazí od matky ještě před porodem přes placentu. Po porodu dochází i k vylučování škrkavek mlékem matky. Promořenost škrkavkami je u psů pořád ještě vysoká a škrkavky jsou přenosné i na člověka. Dále hrozí nakažení tasemnicí Dipylidium caninum, kterou se štěně nakazí pozřením blechy.

vnitřní paraziti psa
vnitřní paraziti psa

Blecha je mezihostitelem téhle tasemnice. K pozření dojde jednoduše i během sání mléka. Relativně často se setkáváme taky s giardiózou nebo isosporózou, které je potřeba přesně diagnostikovat z trusu v případě potíží. Z dalších parazitů to mohou být měchovci Ancylostoma nebo škrkavky Toxascaris, která jsou častější ve větších chovech.

Jak často se štěňata odčervují?

  • 8. – 14. den po porodu – první odčervení.
  • ve věku 2 týdny až 3 měsíce po porodu – každé dva týdny
  • ve věku 3 až 6 měsíců – každé čtyři týdny
  • od 6 měsíců do jednoho roku stáří – každé tři měsíce
  • štěně do jednoho roku by tedy mělo být odčerveno 9-krát.

Jaké přípravky se mohou použít pro odčervení štěňat? 

Pro lepší dávkování a bezpečnost podání preferujeme použití odčervovací pasty, lze však použít i tablety a některé spot-on přípravky. Z účinných látek jsou pro štěňata bezpečné fenbendazol, pyrantel a praziquantel, selamectin nebo milbemycin a to i pro štěňata od věku dvou týdnů. Pro léčbu giardiózy nebo isosporózy výše uvedené schéma není účinné a je potřebné stanovit diagnózu vyšetřením trusu a následně zahájit cílenou léčbu.

Jak odčervit chovnou fenu?

Matku odčervujeme ještě před připouštěním, například na začátku hárání. Období kolem porodu představuje pro fenu větší zátěž a rovněž se zvyšuje riziko vylučování parazitů do prostředí. Jediným přípravkem registrovaným pro odčervení březích zvířat je preparát Stronghold. Jiné přípravky na odčervení můžou v době březosti způsobit závažné vrozené vady nebo i úhyn štěňat. Obecně se proto doporučuje odčervit fenu až po porodu, a to vždy zároveň se štěňaty až do odstavu.

ODČERVENÍ PSA

Jak se odčervuje dospělý pes?

Podání odčervovací tablety zabíjí parazity, které se v dané chvíli vyskytují ve střevě. Neúčinkuje ale dlouhodobě, proto nebrání další nákaze třeba i další den po odčervení. Odčervení tak nemá stejný preventivní efekt, tak jak jej známe třeba u prevence proti klíšťatům a blechám. Prevencí v případě odčervování rozumíme spíš tím způsobem, že předpokládáme přítomnost parazitů u daného psa a odčervení podáme, abychom snížili případné riziko vylučování a nakažení dalších zvířat nebo i lidí.

Jaké je riziko začervení psa v dospělosti?

Záleží, v jakém prostředí je pes chován a jak je využíván. Největší riziko je u psů loveckých, psů požírajících výkaly jiných zvířat nebo krmených syrovým nepřemraženým masem (třeba i ryb u psů rybářů). Střední riziko je v prostředí s vysokou hustotou psů, třeba ve městech. Nejmenší riziko pak hrozí psům chovaných v omezeném prostoru, jako jsou čistě bytoví psy nebo psy, kteří jsou chováni jenom na určitém pozemku bez přístupu jiných zvířat. Rizikovým faktorem zůstává přítomnost blech, které slouží jako mezihostitel tasemnice Dipylidium caninum.

Je potřeba všechny psy odčervovat?

Máme možnost vyhnout se odčervení a místo toho cíleně vyšetřit trus na přítomnost parazitů. Potíž je ale v tom, že ani vyšetření trusu nedokáže spolehlivě vždy parazita potvrdit. Je to dáno zejména nepravidelností vylučování vajíček do trusu u některých parazitů. Aby se minimalizovalo riziko nezachycení tohoto vylučování, vyšetřuje se trus sbíraný obden po dobu alespoň 3 dní.

Preventivní vyšetření trusu má smysl dělat 2-4x ročně. K vyšetření trusu pak určitě přistoupíme i ve chvíli, kdy máme podezření, že je pes opravdu začervený, například při dlouhodobějších průjmech nebo hubnutí. Následné odčervení se podá “na míru” dle nálezu z vyšetření. Cenový rozdíl mezi pravidelným vyšetřováním a podáním odčervení “naslepo” je minimální.

Nejdříve vyšetřit trus nebo odčervovat?

Rozhodnutí je na majiteli psa. Zvážit musíme úroveň rizika daného psa a požadavky na hygienu v domácnosti, zejména pokud jsou v domácnosti se psem malé děti nebo lidé s oslabenou imunitou.

I když máme možnost trus vyšetřit, na podání odčervovadel bez vyšetření není nic špatného. Vyšetření trusu je pouze možná alternativa, ne nutnost. Obzvláště je doporučitelné odčervovat i bez vyšetření psy, kteří jsou v úzkém kontaktu s malými dětmi nebo osobami s oslabenou imunitou, zejména pak psy v středním a vysokém riziku nákazy. Pro zajištění minimalizace vylučování vajíček do prostředí postačí odčervení 4x do roka.

Očkování a odčervení jak naplánovat?

Nejlepší variantou je odčervit týden před plánovaným očkováním. Přítomnost parazitů může negativně ovlivnit imunitu a následnou reakci na vakcínu. Pokud to nestihnete, doporučujeme odčervit zase až týden po vakcinaci.

Chci se psem cestovat, musím ho odčervit? 

Některé krajiny vyžadují před vstupem ošetření proti echinokokóze (druh tasemnice). Konkrétní informace záleží od dané destinaci.

Dozvíte se je například na stránkách https://www.svscr.cz/cestovat_se_psem/

  • Štěně by mělo být do jednoho roku odčerveno 9 krát.
  • Používá se odčervovací pasta a tablety.
  • Preventivní vyšetření trusu se provádí 2x až 4x do roka.
  • Odčervovat týden před plánovaným očkováním.
NEJČASTĚJŠÍ NEMOCI PSŮ

Ukázky z naší práce