Meloxoral

Meloxoral 0,5mg suspenze pro kočky 5 ml

Kategorie: Štítky: , , , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

K čemu je určen lék Meloxoral?

Meloxoral se používá k léčbě akutní bolesti a zánětu spojených s muskuloskeletálními onemocněními u koček.

Jaké jsou kontraindikace Meloxoralu?

  • Nepoužívat u koček trpících gastrointestinálními poruchami, jako jsou podráždění a hemoragie, s narušenými funkcemi jater, srdce nebo ledvin a onemocněním s krvácením.
  • Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.
  • Nepoužívat u koček mladších 6 týdnů.
  • Nepoužívat u březích nebo laktujících zvířat.

Nežádoucí účinky Meloxoralu

Příležitostně byly popsány typické nežádoucí účinky na NSAID, jako jsou ztráta chuti k příjmu potravy, zvracení, diarea, skrytá krev v trusu, skleslost a selhání ledvin. Ve velmi vzácných případech byly hlášeny zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Tyto nežádoucí účinky jsou ve většině případů přechodné a vymizí po ukončení léčby a jen ve velmi vzácných případech mohou být vážné nebo i fatální. Dojde-li k nežádoucím účinkům, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Jiná NSAID, diuretika, antikoagulancia, aminoglykosidová antibiotika a látky vázající ve vysokém stupni proteiny, mohou vazebně konkurovat a navodit toxické účinky. Meloxoral se nesmí aplikovat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID) nebo s glukokortikosteroidy. Je nutno vyvarovat se současné aplikaci potenciálně nefrotoxických veterinárních léčivých přípravků.

Předchozí léčba protizánětlivými látkami může navodit další nebo zesílené nežádoucí účinky, proto je nutno před zahájením aplikace začlenit období nejméně 24 hodin zcela bez léčby obdobnými veterinárními přípravky. Délka tohoto období bez léčby se však musí řídit podle farmakokinetických vlastností předchozího použitého přípravku.

Podávané množství a způsob podání

Pro perorální podání.
Podávat zamíchané v krmivu nebo přímo do tlamy. Před použitím dobře protřepat.

Léčba se první den zahajuje jednorázovou perorální dávkou 0,1 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti.

Léčba pokračuje perorálním podáváním udržovací dávky 0,05 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti jednou denně (ve 24hodinových intervalech).

Zvláštní pozornost je nutno věnovat přesnému dávkování. Doporučená dávka by neměla být překročena. Suspenzi přípravku lze aplikovat pomocí odměřovací stříkačky přiložené v balení.

Stříkačka zapadá do dávkovače lahvičky a má stupnici podle kg živé hmotnosti, která odpovídá udržovací dávce. Proto je pro začátek léčby zapotřebí podat první den dvojnásobek objemu udržovací dávky. Klinickou odpověď lze obvykle pozorovat v průběhu 7 dní. Nedojde-li ke klinickému zlepšení, je třeba nejpozději za 14 dní léčbu přerušit. V průběhu používání zamezte kontaminaci.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Meloxoral 0,5mg suspenze pro kočky 5 ml“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *