clavaseptin

Clavaseptin tablety 10×62,5mg

Kategorie: Štítky: , , , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clavaseptin 62,50 mg ochucené tablety pro psy a kočky

Držitel rozhodnutí o registraci:  Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, 288 02 Nymburk

Clavaseptin tablety pro psy a kočky  obsahují antibiotikum amoxicilin a kyselinu clavulonovou. Amoxicillin patří mezi penicilinová antibiotika

Preparát není volně prodejný, předepisuje ho pouze veterinární lékař!

OBSAH ÚČINNÉ LÁTKY (LÁTEK) A DALŠÍ SLOŽKA 

Jedna tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum)….……………..……… 40 mg

Acidum clavulanicum (ut kalii clavulanas…………………………..… 10 mg

Pomocné látky

Hnědý oxid železitý (E172)………………………….…..…….….. 0,095 mg

Tableta

Béžovou rýhovanou tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

INDIKACE (kdy se Clavaseptin používá používá)

Psi: léčba nebo doplňující léčba periodontálních infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na amoxicilin v kombinaci kyselinou klavulanovou, tj.Pasteurella spp., Streptococcusspp. a Escherichia coli.

Kočky: léčba kožních infekcí (včetně poranění a abscesů) vyvolaných bakteriemi citlivými na amoxicilin v kombinaci kyselinou klavulanovou, tj. Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. and Escherichia coli.

KONTRAINDIKACE ( kdy se Clavaseptin  nesmí používat)

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na peniciliny či jiné látky ze skupiny beta-laktamů nebo na kteroukoli z pomocných látek.

Nepodávejte pískomilům, morčatům, křečkům, králíkům a činčilám.

Nepodávat koním a přežvýkavcům.

Nepoužívat u zvířat s vážnou dysfunkcí ledvin doprovázenou anurií nebo oligurií.

Nepoužívat v případě známé rezistence na kombinaci amoxicilinu a kyseliny klavulanové.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mohou se vyskytnout zvracení a průjem. V závislosti na závažnosti nežádoucích účinků a zvážení terapeutického prospěchu a rizika veterinárním lékařem může být léčba přerušena.

Mohou se vyskytnout reakce přecitlivělosti (alergické kožní reakce, anafylaxe). V takových případech je třeba přerušit léčbu a zahájit symptomatickou léčbu.

CÍLOVÉ DRUHY

Psi a kočky

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená dávka přípravku je 10 mg amoxicilinu / 2,5 mg kyseliny klavulanové na 1 kg živé hmotnosti dvakrát denně perorálně u psů a koček, tj. 1 tableta na 4 kg živé hmotnosti každých 12 hodin.

Při těžkých infekcích je u jednotlivých cílových druhů možné dávku zdvojnásobit na 20 mg amoxicilinu/5 mg kyseliny klavulanové/kg živé hmotnosti dvakrát denně.

Délka léčby:

– 7 dnů při léčbě periodontálních infekcí u psů.

– 7 dnů při léčbě kožních infekcí u koček (včetně poranění a abscesů). Klinický stav zvířete by měl být zkontrolován po 7 dnech a v případě nutnosti je léčba prodloužena o dalších 7 dnů. Těžké případy kožních infekcí mohou vyžadovat ještě delší léčbu, o čemž musí rozhodnout příslušný veterinární lékař.

Pro správné dávkování a prevenci nedostatečného dávkování je nutno co nejpřesněji zjistit živou hmotnost léčeného zvířete.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tsefalen potahované tablety mohou být podávány jako celé tablety, nebo v případě potřeby je možno tablety rozdrtit a přidat do krmiva.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužitou rozpůlenou tabletu vraťte do otevřeného blistru a spotřebujte během 48 hodin.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat alergickou reakci. Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím
s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

1. Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

2. Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření,
a buďte maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

3. Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako např. vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů a očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Po manipulaci s tabletami si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti, laktace 

Bezpečnost přípravku během březosti a laktace nebyla stanovena. Laboratorní studie u potkanů neprokázaly teratogenní, fetotoxické či maternotoxické účinky. Přípravek použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Baktericidní účinek amoxicilinu může být snížen současným použitím bakteriostatických látek, jako jsou makrolidy, tetracykliny, sulfonamidy a chloramfenikol.

Je třeba zvážit možnost výskytu zkřížené alergické reakce s jinými peniciliny.

Peniciliny mohou zvýšit účinek aminoglykosidů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při podávání trojnásobku doporučené dávky po dobu 28 dnů bylo u koček pozorováno snížení hodnot cholesterolu a občasné zvracení a u psů průjem. V případě předávkování se doporučuje zahájit symptomatickou léčbu.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu.

Zbylé nepoužité poloviny tablet vraťte zpět do blistru a spotřebujte během 16 hodin.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Clavaseptin tablety 10×62,5mg“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *