Nádory mléčné žlázy u psů a koček

nádory mléčné žlázy

Nádory mléčné žlázy u psů a koček

NÁDORY MLÉČNÉ ŽLÁZY – ČETNOST VÝSKYTU V POPULACI

Nádory mléčné žlázy se vyskytují nejen u žen, ale trápí taky zvířecí pacienty. U nekastrovaných fen jde dokonce o zdaleka nejčastější nádorové onemocnění.

Predispoziční faktory zvyšující pravděpodobnost výskytu nádorů jsou obezita, opakovaná aplikace hormonální antikoncepce, časté falešné gravidity. Plemenná predispozice je popisovaná u siamských koček, pudlů, kokrů a německých ovčáků. Mléčná žláza u feny i kočky má 2 mléčné lišty, každá se skládá ze 4-5 cecíků.

Plně funkční se mléčná žláza stává po zahájení pohlavního cyklu. Nádory zpočátku vypadají jako tuhé nebolestivé útvary v mléčné žláze, postupně se zvětšují. Přestože se nádor může objevit na kterékoli žláze, nejčastěji postihuje čtvrtou nebo pátou žlázu.

 

NÁDORY MLÉČNÉ ŽLÁZY – TYPY NÁDORŮ

V mléčné žláze vzniká více než 20 druhů různých nádorů.

Dle charakteru dělíme nádory mléčné žlázy na zhoubné a nezhoubné.

Vyskytují se však i nádory na pomezí těchto dvou skupin a i nádory původně nezhoubné mohou metamorfovat na nádory zhoubné. Zhoubné nádory nacházíme přibližně u 40 – 50 % postižených fen, u koček je tohle procento daleko vyšší (až 90%).

Nejčastější zhoubné nádory jsou karcinomy, které nemusí být příliš agresivní a prognóza může být relativně dobrá. (výjimkou je tzv. Inflamatorní karcinom, kde je prognóza zcela nepříznivá). Mnohem horší prognózu mají sarkomy, které se vyskytují převážně u velkých plemen psů.

Při výskytu nádorů mléčné žlázy u koček a velkých plemen psů je potřeba zasáhnout co nejdříve.

NÁDORY MLÉČNÉ ŽLÁZY

 

NÁDORY MLÉČNÉ ŽLÁZY – VYŠETŘENÍ NÁDORŮ

Klinickým vyšetřením nelze stanovit zhoubnost nádoru.

Typ nádoru a následnou prognózu je možno stanovit až na základě histologického vyšetření. Zhoubné nádory mají tendenci metastazovat.

Nejčastějším místem metastáz jsou mízní uzliny sbírající mízu z mléčné žlázy a plíce. Nádor však může metastázovat prakticky kamkoli, kromě výše zmíněného to bývají játra, ledviny, slezina, ale také kosti či mozek. Z toho důvodu je vhodné podobně jako u lidí provést předoperační vyšetření krve a hlavně RTG plic.

Včasným odstraněním nádorů jsme schopni významně snížit riziko metastázování.

NÁDORY MLÉČNÉ ŽLÁZY – LÉČBA

Z obecného hlediska platí v léčbě nádorů mléčné žlázy jedno pravidlo – čím dříve je nádor z těla zvířete odstraněn, tím lepší je prognóza onemocnění.

Pravděpodobnost metastázování je u nádorů do průměru 5 mm prakticky nulová,kdežto u nádorů nad 5 cm nebo hnisajících, zvředovatělých, rychle rostoucích naopak velmi vysoká.

Podle velikosti a počtu nádorů se operativně odstraňuje buď jen vlastní nádorek (nádor do velikosti 3mm), jednotlivá mléčná žláza (jednotlivý nádor do velikosti cca 1 cm), půlka celé mléčné lišty (mastektomie částečná,) či celá mléčná lišta (mastektomie totální).

nádor mléčné žlázy
Nádor mléčné žlázy u feny

Při pozitivním histologickém nálezu (tj. jde-li o zhoubný nádor) doporučujeme vzít i zbytek mléčné lišty, popř. druhou stranu. Pokud se rakovina diagnostikuje včas, je v 50% případů pravděpodobné, že se jí podaří úplně odstranit.

U některých typů nádorů je možná i chemoterapie. Ozařování je ve veterinární medicíně obtížně dostupné.

V každéM případě je vhodné pacienta podporovat podáváním vitamínových, enzymatických a imunostimulačních preparátů. Dnes už dokonce existují komerčně vyráběné diety pro pacienty s nádorovým onemocněním. Existují také vhodné doplňky stravy, které podporují imunitu a brání nádorovému růstu.

parciální mastektomie
Rána po odstranění zadní části mléčné lišty

Chcete-li předejít zbytečným zdravotním problémům své fenky, je dobré pravidelně kontrolovat mléčnou žlázu zejména po hárání a po falešné březosti.

V případě nálezu tvrdých útvarů, abnormálního sekretu toto konzultovat s veterinářem. Důležité jsou také pravidelné preventivní veterinární prohlídky, ideálně jednou ročně s vakcinací.

Je prokázáno, že u nechovných fen je nejspolehlivější prevencí včasná kastrace. Včasnou kastrací se rozumí sterilizace mezi prvním a druhým háráním. Kastrace v pozdějším věku už nemají bohužel žádný vliv na nádory mléčné žlázy.
Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *