Rady našich veterinářů

STAŘECKÁ DEMENCE U KOČEK

S postupným stárnutím vaší kočky si můžete všimnout různých změn v jejím chování. Podobně jako u lidí se i u koček může rozvinout demence, též nazývaná jako „Syndrom kognitivní dysfunkce“. Obvykle začnou kočky vykazovat známky snížené kognitivní funkce až v pozdějším věku. Spousta koček má tendence vykazovat určité změny, ale u každé kočky je to také velmi individuální. Vy znáte svou…