Dehinel Plus Flavour

Dehinel Plus Flavour tablety pro psy 1 tbl

40.00 

Dehinel Plus Flavour je širokospektrální odčervení. Jeho použití je bezpečné a účinné proti většině červů. Účinnou látkou je praziquantel, pyrantel a febantel. Tabletky jsou malé, potažené a ochucené, proto se velmi dobře podávají.

100 skladem

Kategorie: Štítky: , , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

 JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĔ ODPOVĔDNÉHO ZA UVOLNĔNÍ ŠARŽE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dehinel Plus Flavour tablety pro psy

Praziquantelum, pyranteli embonas, febantelum

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Praziquantelum           50 mg

Pyranteli embonas       144 mg

Febantelum                 150 mg

Žluté kulaté tablety bez potahové vrstvy s viditelnými tmavšími skvrnami a zkosenými hranami, s rýhou ve tvaru kříže na jedné straně a hladké na druhé straně.

Tablety lze dělit na stejné poloviny nebo na stejné čtvrtiny.

 

DEHINEL PLUS FLAVOUR – INDIKACE – K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčba smíšených infekcí vyvolaných oblými a plochými červy u dospělých psů a štěňat:

škrkavky:        Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci a stádia těsně před dosažením dospělosti)

měchovci:       Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospělci)

tasemnice:       Taenia spp., Dipylidium caninum

 

DEHINEL PLUS FLAVOUR – KONTRAINDIKACE

Nepoužívat současně s přípravky obsahujícími piperazin.

Nepřekračujte doporučenou dávku při léčbě březích fen.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u psů mladších než 2 týdny a/nebo o hmotnosti menší než 2 kg.

 

DEHINEL PLUS FLAVOUR – NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve vzácných případech se může u štěňat přechodně vyskytnout řídká stolice, průjem a/nebo zvracení. U dospělých psů se ve velmi vzácných případech může vyskytnout zvracení, s průjmem nebo bez něj.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi (malá a střední velikost)

 

DEHINEL PLUS FLAVOUR – DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Dávkování

Doporučená dávka je: 15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu a 5 mg prazikvantelu na 1 kg živé hmotnosti, tj. 1 tableta na 10 kg živé hmotnosti.

Tablety se mohou k dosažení přesné dávky půlit/čtvrtit.

Tablety se mohou psovi podávat přímo nebo zamaskované v potravě. Omezení příjmu potravy nejsou nutná ani před podáním ani po podání přípravku.

 

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro zajištění podání správné dávky by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost.

Štěňata mohou být tímto přípravkem odčervována od věku 2 týdnů každé 2 týdny do věku 12 týdnů. Poté by měla být léčena v 3měsíčních intervalech. Je vhodné léčit fenu ve stejnou dobu jako štěňata.

K potlačení škrkavek Toxocara musí být fena pře léčena 2 týdny po vrhu štěňat a dále každé 2 týdny až do odstavení štěňat.

K rutinní kontrole se doporučuje jednotlivá dávka v 3měsíčních intervalech.

V případě silné infestace oblými červy by se měla podat opakovaná dávka po 14 dnech.

 

 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĔNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Blechy jsou mezihostitelem pro běžný druh tasemnic rodu Dipylidium caninum. Infestace tasemnicemi se bude opakovat, pokud nebudou mezihostitelé, jako jsou blechy, myši atd. pod kontrolou.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Jakékoliv části nepoužitých tablet musí být zlikvidovány.

Nepoužívat u psů mladších než 2 týdny a/nebo o hmotnosti menší než 2 kg.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V zájmu správné hygieny si po podání tablety psovi nebo po přidání tablety do potravy pro psa umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Poraďte se s veterinárním lékařem, pokud chcete použít přípravek k odčervení oblých červů u březích fen.

Přípravek se může podávat v průběhu laktace.

Nepodávejte fenám během prvních dvou třetin březosti.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepodávejte současně s piperazinem, protože anthelmintický účinek pyrantelu a piperazinu (používá se u mnoha přípravků k odčervení psů) může být antagonizován.

Současné použití s jinými cholinergními látkami může vést k toxicitě.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Benzimidazoly se vyznačují širokou mírou bezpečnosti. Pyrantel není systematicky absorbován. Prazikvantel se také vyznačuje širokou mírou bezpečnosti až do pětinásobku doporučené dávky.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Dehinel Plus Flavour tablety pro psy 1 tbl“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.